דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה1307481חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49מאפייני מחקר , כתיבה אקדמית , כתיבת מאמרים , כתיבה מחקרית , ברכה אלפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1751900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קוראים דיגיטליים: הפרק הבא בקריאת הספר האלקטרוני בבתי ספר יסודיים בארה"ב1310889חשבון מערכת31/08/2014 09:35:21צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים ע , קריאה כתיבה וטקסטים , מחקר בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3427100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:35:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רטוריקה נרטיבית בכתיבה אקדמית1311002חשבון מערכת01/09/2014 08:35:38מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים סיפור אקדמי הכוונה היא לכתיבה מדעית שיש בה מאפיינים של כתיבה נרטיבית, והיא שואפת ליצירת טקסט ברור, זורם, חי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/343700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:35:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת כתיבה במערכות חינוך בעולם – מגמות ויעדים1310971חשבון מערכת01/09/2014 07:37:02תלמידים , כתיבה , כתיבת חיבור , כתיבה אקדמית , כתיבת עבודות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:37:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה משותפת מטפורית וממשית ( "זה בצד זה"): חקר כתיבה אקדמית קולבורטיבית1313762חשבון מערכת01/09/2014 07:30:02 זה החוקרים בוחנים את תהליך הכתיבה המשותפת שלהם בדגם חדש של כתיבה זה בנוכחות הפיסית, הממשית של האחר כתיבה "זה בצד זה," חדשה מידי כדי להעיד על תרומתה ליעילות הכתיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/205100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד כתיבת בלוג יכולה לשפר את הכתיבה של התלמיד?1311009חשבון מערכת01/09/2014 14:23:57הזדמנויות עבור התלמידים לפתח את מיומנויות התקשורת שלהם באמצעות התנסות בכתיבה משמעותית Engaging Educators , מתאר את השלבים שסייעו לתלמידיו לחוות כתיבה מוצלחת (Ben Curran, 2012 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/341200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:23:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ויסות עצמי בכתיבה: איתור תהליכי ויסות שמפעילים תלמידי חט"ב בזמן כתיבת חיבור1310933חשבון מערכת31/08/2014 09:37:31אסטרטגיות למידה , כתיבה , תהליכי כתיבה , כתיבת חיבור , עינת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:37:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השקת תערוכה ואירוע פתיחה – לציון 30 שנה למכון מופ״ת1364428חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:19:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת הוראה, שביקש לייחד במערכת מוסד שעיקר עיסוקיו יהיו מחקר, כתיבה ופיתוח  מקצועי בהכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting87330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:19:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מלכ"ע – מערכת לאבחון כתיבה עיונית , מדריך עיוני ויישומי למורים, למרצים, ליועצים, למאבחנים ולמטפלים1310989חשבון מערכת31/08/2014 12:58:59 היא מערכת לאבחון כתיבה עיונית, המיועדת למאבחנים דידקטיים ולמורים המלמדים כתיבה המערכת בוחנת את תהליך הכתיבה, את איכות הכתיבה ואת תפיסתו העצמית של הכותב ( אורית דהן, יעל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/344600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:58:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית טובה בעברית 1310973חשבון מערכת31/08/2014 09:39:40כן , בדקו החוקרות באיזה אופן משקפת תפיסת הכתיבה ידע באוריינות אקדמית והנחות תרבותיות אצל מס''ע , קריאה כתיבה וטקסטים , סוגי שיח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js