דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

רטוריקה נרטיבית בכתיבה אקדמית1387062חשבון מערכת01/09/2014 08:35:38מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים סיפור אקדמי הכוונה היא לכתיבה מדעית שיש בה מאפיינים של כתיבה נרטיבית, והיא שואפת ליצירת טקסט ברור, זורם, חי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:35:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת כתיבה במערכות חינוך בעולם – מגמות ויעדים1387031חשבון מערכת01/09/2014 07:37:02תלמידים , כתיבה , כתיבת חיבור , כתיבה אקדמית , כתיבת עבודות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:37:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד כתיבת בלוג יכולה לשפר את הכתיבה של התלמיד?1387069חשבון מערכת01/09/2014 14:23:57הזדמנויות עבור התלמידים לפתח את מיומנויות התקשורת שלהם באמצעות התנסות בכתיבה משמעותית Engaging Educators , מתאר את השלבים שסייעו לתלמידיו לחוות כתיבה מוצלחת (Ben Curran, 2012 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:23:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה משותפת מטפורית וממשית ( "זה בצד זה"): חקר כתיבה אקדמית קולבורטיבית1384360חשבון מערכת01/09/2014 07:30:02 זה החוקרים בוחנים את תהליך הכתיבה המשותפת שלהם בדגם חדש של כתיבה זה בנוכחות הפיסית, הממשית של האחר כתיבה "זה בצד זה," חדשה מידי כדי להעיד על תרומתה ליעילות הכתיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ויסות עצמי בכתיבה: איתור תהליכי ויסות שמפעילים תלמידי חט"ב בזמן כתיבת חיבור1386993חשבון מערכת31/08/2014 09:37:31אסטרטגיות למידה , כתיבה , תהליכי כתיבה , כתיבת חיבור , עינת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:37:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית טובה בעברית 1387033חשבון מערכת31/08/2014 09:39:40כן , בדקו החוקרות באיזה אופן משקפת תפיסת הכתיבה ידע באוריינות אקדמית והנחות תרבותיות אצל מס''ע , קריאה כתיבה וטקסטים , סוגי שיח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מטאפורות ככלי לשיקוף תפיסות כתיבה של תלמידים בלימוד מדע1386987חשבון מערכת01/09/2014 12:02:07ופרופסור תמר לוין, מתמקד באפיון תפיסות כתיבה של תלמידי מדעים בחטיבת הביניים שהתנסו במטלות כתיבה לצורך לימוד המחקר חושף כיצד התלמידים תופסים את הכתיבה כאופן של למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:02:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות אקדמית וכתיבת בלוגים באוניברסיטה1387066חשבון מערכת01/09/2014 12:14:52הזדמנות עבור הסטודנטים להשקיע עצמם בכתיבה אינטראקטיבית מבחינה חברתית בהקשרים אקדמאיים אוריינות אקדמית , כתיבה בסביבה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:14:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בקשת ייעוץ בכתיבה ובפרסום278989Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:28:11צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ בקשתך לייעוץ בכתיבה ובפרסום התקבלה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/help/Pages/Forms/AllItems.aspx3000http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:28:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יתרונות של כתיבה באמצעות סביבה מתוקשבת שיתופית מסוג ויקי ( Wiki) 1387017חשבון מערכת31/08/2014 09:38:45מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים בסופו של דבר, נוצרים בסביבת כתיבה שיתופית מסוג WIKI תפוקות גבוהות יותר של תוצרי כתיבה ( Susan Loudermilk Garza, Tommy Hern STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:38:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js