דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

כתיבה אקדמית (פיל"א) (תשס"א)1361060Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:33צוות החשיבה "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, כמו גם למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201229380http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח תוכן של מיומנויות חשיבה ביקורתית בכתיבת חיבור מקוון1311008חשבון מערכת31/08/2014 16:24:11 זה בחן את מיומנויות החשיבה הביקורתית של הסטודנטים באנגלית כשפה זרה באמצעות כתיבת חיבור למידת הסטודנט דרך שימוש באסטרטגיות של כתיבה מטא-קוגניטיבית מקוונת (Chann-Ru Song, 2012 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/344160http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:24:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאה, כתיבה ויצירה בשיעור ספרות באמצעות קהילת פרשנות מתוקשבת1315721חשבון מערכת01/09/2014 10:51:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי תהליך הפרשנות מתבצע באמצעות כתיבת הקורא ( התלמיד או הסטודנט) את תובנותיו על הסיפור לתוכו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3113330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:51:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סיפור קצר - סדנת כתיבה473872Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:26:28סיפוריים מגוונים - תוך כדי ניתוח של סיפורים קצרים נבחרים, ותרגילי כתיבה, ועיקרה - כתיבת סיפור קצר מראשיתו ועד סופו מירי רוזובסקי, סופרת, תסריטאית ומורה לכתיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/archive/Pages/Forms/AllItems.aspx57830http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:26:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאת ספרים מרצון בכיתה והשלכותיה1310961חשבון מערכת31/08/2014 09:38:59FVR נמצאה כמפתחת יותר את אוצר המילים של הילד, יכולת ההבנה שלו וגם את יכולות ההבעה בכתיבה מס''ע , קריאה כתיבה וטקסטים , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/344400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:38:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה1307481חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49מאפייני מחקר , כתיבה אקדמית , כתיבת מאמרים , כתיבה מחקרית , ברכה אלפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1751030http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דוגמאות מייצגות ומועילות של מחוונים להערכת מטלות ביצוע1317153חשבון מערכת01/09/2014 07:58:16צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי אותנטיות , מטלות כתיבה , רחל נוסינוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1211550http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"קוראים וחושבים מחדש"- טיפוח כשירות אוריינית בתהליך רכישת הקריאה1310959חשבון מערכת01/09/2014 12:02:15הנושא עלה כתוצאה מחוסר שביעות רצון מהישגי התלמידים במיומנויות שפה בסיסיות: קריאה וכתיבה כישורים אורייניים, תוך כדי תהליך רכישת הקריאה והכתיבה, נוסף לשיטת הקריאה בה מלמדים בכיתה א STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:02:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיפת ילדים בחינוך הקדם יסודי לקריאת ספרים – ממדים וגורמי איכות1310965חשבון מערכת31/08/2014 09:39:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים מס''ע , קריאה כתיבה וטקסטים , אוריינות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תחום קריאת הספרים ע"י ילדים בעולם נקלע לאזור מצוקה1311022חשבון מערכת01/09/2014 09:06:15צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים מס''ע , קריאה כתיבה וטקסטים , תהליכים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:06:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js