דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

דרכים בכתיבת מחקר איכותני 42500חשבון מערכת21/08/2014 12:43:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון מחקר איכותני , כתיבה , הבניה חברתית ערוץ כתיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital8342370http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:43:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופיל גרפי של שיטות קריאה1310983חשבון מערכת01/09/2014 10:37:48צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים ע , קריאה כתיבה וטקסטים , הוראת קריאה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/343950http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:37:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רטוריקה נרטיבית בכתיבה אקדמית1311002חשבון מערכת01/09/2014 08:35:38מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים סיפור אקדמי הכוונה היא לכתיבה מדעית שיש בה מאפיינים של כתיבה נרטיבית, והיא שואפת ליצירת טקסט ברור, זורם, חי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/344500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:35:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת כתיבה במערכות חינוך בעולם – מגמות ויעדים1310971חשבון מערכת01/09/2014 07:37:02תלמידים , כתיבה , כתיבת חיבור , כתיבה אקדמית , כתיבת עבודות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/344400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:37:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה משותפת מטפורית וממשית ( "זה בצד זה"): חקר כתיבה אקדמית קולבורטיבית1313762חשבון מערכת01/09/2014 07:30:02 זה החוקרים בוחנים את תהליך הכתיבה המשותפת שלהם בדגם חדש של כתיבה זה בנוכחות הפיסית, הממשית של האחר כתיבה "זה בצד זה," חדשה מידי כדי להעיד על תרומתה ליעילות הכתיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/205500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד כתיבת בלוג יכולה לשפר את הכתיבה של התלמיד?1311009חשבון מערכת01/09/2014 14:23:57הזדמנויות עבור התלמידים לפתח את מיומנויות התקשורת שלהם באמצעות התנסות בכתיבה משמעותית Engaging Educators , מתאר את השלבים שסייעו לתלמידיו לחוות כתיבה מוצלחת (Ben Curran, 2012 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/341600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:23:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ויסות עצמי בכתיבה: איתור תהליכי ויסות שמפעילים תלמידי חט"ב בזמן כתיבת חיבור1310933חשבון מערכת31/08/2014 09:37:31אסטרטגיות למידה , כתיבה , תהליכי כתיבה , כתיבת חיבור , עינת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3410600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:37:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית טובה בעברית 1310973חשבון מערכת31/08/2014 09:39:40כן , בדקו החוקרות באיזה אופן משקפת תפיסת הכתיבה ידע באוריינות אקדמית והנחות תרבותיות אצל מס''ע , קריאה כתיבה וטקסטים , סוגי שיח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מטאפורות ככלי לשיקוף תפיסות כתיבה של תלמידים בלימוד מדע1310927חשבון מערכת01/09/2014 12:02:07ופרופסור תמר לוין, מתמקד באפיון תפיסות כתיבה של תלמידי מדעים בחטיבת הביניים שהתנסו במטלות כתיבה לצורך לימוד המחקר חושף כיצד התלמידים תופסים את הכתיבה כאופן של למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:02:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות אקדמית וכתיבת בלוגים באוניברסיטה1311006חשבון מערכת01/09/2014 12:14:52הזדמנות עבור הסטודנטים להשקיע עצמם בכתיבה אינטראקטיבית מבחינה חברתית בהקשרים אקדמאיים אוריינות אקדמית , כתיבה בסביבה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:14:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js