דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה1307481חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49כתיבה אקדמית , כתיבת מאמרים , כתיבה מחקרית , ברכה אלפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1751030http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני 866271חשבון מערכת21/08/2014 12:43:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון מחקר איכותני , כתיבה , הבניה חברתית ערוץ כתיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital7229590http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:43:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני473825חשבון מערכת21/08/2014 12:37:14היא מבוססת על ההנחה כי כתיבה של עבודת מחקר איכותני היא אחד השלבים הקשים של תהליך המחקר כולו תלווה בדוגמאות מתוך מאמרים, וככל שהזמן יאפשר נתייחס גם להבדלים בין סוגות מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:37:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט1364595חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:06:59 השקה לספר דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט הספר יצא לאור שפרה שיינמן, אוניברסיטת חיפההכתיבה על כתיבה: דברי הכותביםד"ר שמחה שלסקי, מכון מופ"תד"ר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting27570http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:06:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבת בלוג בקורס לקריאה התפתחותית בקולג' - ממצאי מחקר בארה"ב1310895חשבון מערכת01/09/2014 12:01:59במחקר נאספו ונותחו נתונים כמותיים ואיכותניים גם ההנעה ללמידה של הסטודנטים לא השתפרה בעקבות כתיבת בלוג בקורס מיומנויות קריאה וכתיבה , Hui-Yin Shu STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:01:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר פעולה וכתיבה אקדמית: שיחה בין שני מתדיינים1307487חשבון מערכת01/09/2014 10:45:04מחקר פעולה , מחקר איכותני , מאפייני מחקר , כתיבה אקדמית , מחקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח הסטודנטים כלומדים גלובליים: הבלוג של "קבוצות בעולם שלנו"1323574חשבון מערכת01/09/2014 09:21:02על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב ניתוח איכותני בחן את השימוש בבלוג ככלי להוראה וללמידה הסטודנטים העריכו את הכתיבה בבלוג כחוויית למידה חדשה (Meinecke, Annika L; Smith, Kim K STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:21:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היכרות עם תוכנת אטלס לניתוח איכותני של מסמכים טקסטואליים וחזותיים473676חשבון מערכת21/08/2014 12:25:27תוכנת אטלס (Atlas.ti) לניתוח איכותני מאפשרת לארגן את הנתונים, לנהל את הניתוח מתוך איתור קידוד), יצירת הקשרים בין מושגי המחקר, כתיבת הערות ופרשנויות, הצגה חזותית של מושגים במהלך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot677180http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:25:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה מעצבת מקוונת בהשכלה הגבוהה: סקירת ספרות1316057חשבון מערכת01/09/2014 10:45:50 זה מספק סקירה איכותנית שיטתית של הספרות המחקרית לגבי הערכה מעצבת מקוונת (Online formative המיושמת בסקירה זו הובילה לחיפוש שיטתי, סקירה וכתיבת סקירת ספרות זו כדי להפגיש בין הנושאים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מבט מטפורי על כניסה לתפקיד ניהולי במכללה להכשרת מורים1315469חשבון מערכת31/08/2014 13:58:53הנתונים נאספו ע"י כתיבה נרטיבית, מסמכים כתובים וריאיון עומק עם נחקר אחד, הושם דגש מיוחד על מחקר איכותני , קשיים , מיכל גולן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/427100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:58:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js