דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה404476חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49מאפייני מחקר , כתיבה אקדמית , כתיבת מאמרים , כתיבה מחקרית , ברכה אלפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17484230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מטקסט להיפר-טקסט – על הכתיבה ועל הקריאה במרחב הסייברי408328חשבון מערכת31/08/2014 09:38:07על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מדור: קריאה, כתיבה וטקסטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/343450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:38:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (פיל"א) (תשס"א)939738Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:33צוות החשיבה "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, כמו גם למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201223700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית טובה בעברית 408356חשבון מערכת31/08/2014 09:39:40כן , בדקו החוקרות באיזה אופן משקפת תפיסת הכתיבה ידע באוריינות אקדמית והנחות תרבותיות אצל הלומדים ואצל מוריהם (חנה אוריינות אקדמית , מורים לאוריינות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/341200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה משותפת מטפורית וממשית ( "זה בצד זה"): חקר כתיבה אקדמית קולבורטיבית407037חשבון מערכת01/09/2014 07:30:02שיתופיות , כתיבה אקדמית , כתיבה שיתופית , D.L STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/204800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (תשס"ט)939748Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:21צוות החשיבה "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, כמו גם למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201041900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רטוריקה נרטיבית בכתיבה אקדמית408385חשבון מערכת01/09/2014 08:35:38על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ כתיבה אקדמית , כתיבת מאמרים , מאפיינים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/343100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:35:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (2011-2010)939760Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:11צוות החשיבה "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, כמו גם למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201120730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר פעולה וכתיבה אקדמית: שיחה בין שני מתדיינים404482חשבון מערכת01/09/2014 10:45:04האם כתיבה אקדמית היא צורה של מחקר פעולה יש משותף בין מחקר פעולה לבין כתיבה אקדמית מאפייני מחקר , כתיבה אקדמית , מחקר יישומי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/174100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודי הכתיבה האקדמית במכללת לוינסקי: תמונת מצב408379חשבון מערכת31/08/2014 15:28:00מכללות אקדמיות , מוסדות להשכלה גבוהה , כתיבה אקדמית , ברוריה מרגולין כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/343400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:28:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js