דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

כתיבה אקדמית (2011-2010)1361070Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:11צוות החשיבה "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, כמו גם למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-2011318130http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (פיל"א) (תשס"א)1361060Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:33צוות החשיבה "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, כמו גם למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012398130http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית טובה בעברית 1310973חשבון מערכת31/08/2014 09:39:40כן , בדקו החוקרות באיזה אופן משקפת תפיסת הכתיבה ידע באוריינות אקדמית והנחות תרבותיות אצל הלומדים ואצל מוריהם (חנה אוריינות אקדמית , מורים לאוריינות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (תשס"ט)1361048Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:21צוות החשיבה "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, כמו גם למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2009-201059800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה משותפת מטפורית וממשית ( "זה בצד זה"): חקר כתיבה אקדמית קולבורטיבית1313762חשבון מערכת01/09/2014 07:30:02שיתופיות , כתיבה אקדמית , כתיבה שיתופית , D.L STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/205500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רטוריקה נרטיבית בכתיבה אקדמית1311002חשבון מערכת01/09/2014 08:35:38על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ כתיבה אקדמית , כתיבת מאמרים , מאפיינים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/344500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:35:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית בעולם משתנה1364396חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:12:06נושאים, כגון: השפעת העולם הרב-תרבותי על הכתיבה האקדמית; השפעת הטכנולוגיה על הכתיבה האקדמית; ההשפעה כינוסים , כתיבה אקדמית , IFAW STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Conferences16400http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:12:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר פעולה וכתיבה אקדמית: שיחה בין שני מתדיינים1307487חשבון מערכת01/09/2014 10:45:04האם כתיבה אקדמית היא צורה של מחקר פעולה יש משותף בין מחקר פעולה לבין כתיבה אקדמית מאפייני מחקר , כתיבה אקדמית , מחקר יישומי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/174600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודי הכתיבה האקדמית במכללת לוינסקי: תמונת מצב1310996חשבון מערכת31/08/2014 15:28:00מכללות אקדמיות , מוסדות להשכלה גבוהה , כתיבה אקדמית , ברוריה מרגולין כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/340http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:28:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת כתיבה במערכות חינוך בעולם – מגמות ויעדים1310971חשבון מערכת01/09/2014 07:37:02תלמידים , כתיבה , כתיבת חיבור , כתיבה אקדמית , כתיבת עבודות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3462120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:37:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js