דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

Ways of Learning to Teach - יו"ר פרופ. לאה קוזמינסקי1365088חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 05:44:47צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/InternationalConference2013/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:44:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בין שיח זכויות לשיח זהות: תלמידים בעלי ליקויי למידה מסנגרים על עצמם1314783חשבון מערכת01/09/2014 12:06:49מחבר: לאה קוזמינסקי שיח , שיח קבוצתי , לאה קוזמינסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/387700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:06:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר עם ביסוס מדעי בחינוך: Scientifically- Based Research -SBR 1307559חשבון מערכת01/09/2014 13:21:22 "מחקר עם ביסוס מדעי" הוא עתה מוקד כמו כן ,מוצג בקיצור הדיון שהתקיים בעניין זה ברשות המחקר במכון מופ"ת (לאה קוזמינסקי מחקר עם ביסוס מדעי- SBR , לאה קוזמינסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סימני נוכחות הוראה בשיח מקוון של קהילת עמיתים1322402חשבון מערכת01/09/2014 13:21:08מחבר: אולז'ן גולדשטיין לאה קוזמינסקי המצגת מתוך הרצאתן של לאה קוזמינסקי ואולז'ן גולדשטיין בכנס "גולשים באינטרנט 6", שהתקיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/158370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנהגות אתית של חוקרים ואתיקה במחקרי מורים1307545חשבון מערכת31/08/2014 10:25:50לדעת פרופ' לאה קוזמינסקי, סוגיות אתיות במחקר אינן רק נושאים שחובה לנקוט בהם משנה זהירות מכאן גם החשיבות של דיון פתוח אתיקה מקצועית של מחנכים , לאה קוזמינסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:25:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
זהות מקצועית בהוראה1313867חשבון מערכת31/08/2014 09:24:54מתמשכת של המורה היא אפוא רכיב מרכזי בתהליך המשא ומתן להבניית זהותו המקצועית (לאה קוזמינסקי מקצועית , מאפייני תפקיד , לאה קוזמינסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/208500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:24:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מי אנחנו מורי המורים: מורים? חוקרים? חברי סגל אקדמי?1314962חשבון מערכת31/08/2014 15:26:39צרו קשר רכישת ספרים על המכון מחבר: לאה קוזמינסקי רמה קלויר כיצד ניתן לפתור את בעיית הזהות המקצועית של מורי המורים (קלויר, רמה וקוזמינסקי, לאה 2012 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/457600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר משותף: מהות, דרך ומעשה1364486חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:47:22חוקרים של רשות המחקר הבין-מכללתית, פרופ' לאה קוזמינסקי וד"ר ניצה שוובסקי תמונות מיום העיון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays4300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:47:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בשביל(י) ההכשרה להוראה: ניתוח בניחוח פילוסופי של התכניות להכשרת מורים, מאת: פרופ' שלמה בק1364411חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:53צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת שלמה בק , לאה קוזמינסקי , יולי תמיר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting56670http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קווי יסוד בכתיבת מאמר מחקרי1364606חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:08:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון פרופ` לאה קוזמינסקי המלצות ה- APA וכלליו ישמשו מסגרת מפגשים , לאה קוזמינסקי , מאמר מחקרי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:08:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js