דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

האם ליווי בקליטה אפקטיבי להתפתחותם המקצועית של מורים מתחילים? ממצאי מחקר אורך1384460חשבון מערכת01/09/2014 14:20:20התפתחות מקצועית , מורים מתחילים , ליווי מורים מתחילים , מחקר אורך , הנרי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:20:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ליווי בקליטה וההתפתחות מקצועית של מורים מתחילים בשנת עבודתם הראשונה ולאחר שבע שנים 1392067חשבון מערכת31/08/2014 11:40:08מס''ע , מורים מתחילים , התפתחות מקצועית , ליווי מורים מתחילים , הנרי תם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:40:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם ניתן לשלב תמיכה והערכה בו-זמנית בתוכניות התמחות וליווי מורים חדשים?1392021חשבון מערכת01/09/2014 08:07:03על אודות סגל המכון פורום אקדמי הכרה זו החלו גורמים בעולם העוסקים בליווי וקליטת מורים חדשים להתעניין בתוכניות ליווי מורים מתחילים המשלבות בצורה נכונה תמיכה, התפתחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקיד האוניברסיטאות בקליטת מורים מתחילים-חקר מקרה (סקוטלנד)1391975חשבון מערכת31/08/2014 11:26:39מס''ע , מורים מתחילים , הכשרת מורים ליווי מורים מתחילים , אוניברסיטאות , סקוטלנד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תמיכה במורים חדשים בארה"ב: ממצאי מחקר1392039חשבון מערכת31/08/2014 11:36:43מדור: מורים מתחילים הנחייה חדשה , ליווי מורים מתחילים , תמיכה , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:36:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תמורות בהתפתחות "הידע הדידקטי" ו"הידע העצמי" של מורים מתחילים 1382256חשבון מערכת31/08/2014 12:25:31מדור: ידע וחשיבת מורים ידע עצמי , ליווי מורים מתחילים , דילמות , תוכניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המעבר מפרח הוראה למורה מתחיל 1392069חשבון מערכת01/09/2014 08:07:54מס''ע , מורים מתחילים , הכשרת מורים , ליווי מורים מתחילים , שוש מלאת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוכניות ההתמחות המעשית של מורים מתחילים בארה"ב – ספר חדש 1392027חשבון מערכת31/08/2014 11:34:31מדור: מורים מתחילים מתוארות תוכניות הליווי במהלך ההתמחות המעשית מורים מתחילים בארה"ב והשלכותיהם על איכות המורים, יעילות ההוראה והתפתחות המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:34:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח כלי הערכה להערכת מיומנויות של מורים מתחילים באירופה1391971חשבון מערכת31/08/2014 11:26:29גם להשתמש בכלי זה בבתי ספר כדי להתחיל בתהליך של רפלקציה בקרב מורים מתחילים וכדי להתאים את תכנית הליווי (induction programme) לצרכיו של כל מורה מתחיל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:26:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית ההתמחות בהוראה של מחוז אונטריו בקנדה1392035חשבון מערכת31/08/2014 11:36:06מס''ע , מורים מתחילים , הכשרת מורים , ליווי מורים מתחילים , תוכניות התמחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:36:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js