דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הכנס המקוון הבין-לאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים, חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה1364481חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:44צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים כנס זה למעשה ממשיך את המסורת של ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays333370http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשס"ט)1361756Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:48מרכזי תכניות P.D.S במכללות: עמיתות מכללות-שדה (תשס"ט לשותפויות ולמיפוי המסגרות לקבלת החלטות; לימוד עמיתים, צבירת ניסיון קולקטיבי - דיווח ולמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201030600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש של מורים בהערכה עצמית: תפקיד הקריטריונים, הסטנדרטים, המשוב והרפלקציה1318473חשבון מערכת01/09/2014 12:19:20עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים הדרך שבה מורים מעריכים את עצמם תוך שימוש בנוהל הערכה-עצמית שכלל הערכה עצמית והערכת-עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/124000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:19:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשע"ב)1361631Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:41עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים לימוד עמיתים, צבירת ניסיון קולקטיבי - דיווח ולמידה קבוצתית מתהליכי העבודה המתבצעים במכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201240700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תש"ע)1361592Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:24עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מפגש עם ראש מכון מופ"ת על במהלך השנה קוימו ארבעה מפגשים וסיור לימודי (שנפרש על פני יום שלם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201138100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי מתמטיקה (תשס"ט)1361753Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:04עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מרכזי לימודי מתמטיקה (תשס"ט)1 ד"ר אביגיל צברי תלפיות - המכללה האקדמית ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201011000http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי אנגלית למטרות אקדמיות (תש"ע)1361576Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:09חברי הפורום שוקדים לפרסום מבנה תכנית לימוד אחיד כדי לאפשר סטנדרטים עקביים ודרכי הוראה חברי הפורום השתתפו ביום עיון משותף עם הפורום ללימודי אנגלית למתמחים ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20114760http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיית עמיתים בלמידה מתוקשבת ויתרונותיה 1321987חשבון מערכת31/08/2014 10:01:09נפרדים ברחבי העולם של הנחיית סטודנטים עמיתים בלמידה מתוקשבת , מצא כי להנחיית עמיתים בקורסים מתוקשבים יש השפעה משמעותית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה באמצעות הוראה: פרויקט של תלמידים מלמדים תלמידים בבית הספר היסודי דגניה1318412חשבון מערכת01/09/2014 08:59:56עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים פרוייקטים , חונכות עמיתים , סיגל בן אמין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:59:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה מקצועית של מורות בשנה הראשונה לעבודתן במהלך שיח קשיים מקוון1319751חשבון מערכת31/08/2014 11:38:04עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים שיח עמיתים , שיח , שרה שמעוני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/405830http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:38:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js