דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תוכניות סיוע והערכת עמיתים ותוכניות חונכות עבור מורים חדשים – ביקורת ספרים1310057חשבון מערכת31/08/2014 10:59:27עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים חונכות , הערכת עמיתים , הערכת ביצועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:59:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשס"ט)1361756Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:48מרכזי תכניות P.D.S במכללות: עמיתות מכללות-שדה (תשס"ט לשותפויות ולמיפוי המסגרות לקבלת החלטות; לימוד עמיתים, צבירת ניסיון קולקטיבי - דיווח ולמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201027580http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשע"ב)1361631Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:41עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים לימוד עמיתים, צבירת ניסיון קולקטיבי - דיווח ולמידה קבוצתית מתהליכי העבודה המתבצעים במכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201236340http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תש"ע)1361592Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:24עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מפגש עם ראש מכון מופ"ת על במהלך השנה קוימו ארבעה מפגשים וסיור לימודי (שנפרש על פני יום שלם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201129830http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מתקיימים ימי עיון וכנסים לאורך שנת הלימודים, העוסקים בסוגיות נבחרות שעל סדר היום במערכת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays1115180http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי מתמטיקה (תש"ע)1361589Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:09כלים להכנת הסטודנטים לתפקוד מיטבי בכל תכנית לימודים במתמטיקה; לסייע למורי המורים להנחיל את השינוי בתפיסה הרעיונית של תכנית הלימודים ולהתמודד עם השינויים שחלו בהוראת גאומטריה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011300110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיית עמיתים בלמידה מתוקשבת ויתרונותיה 1321987חשבון מערכת31/08/2014 10:01:09נפרדים ברחבי העולם של הנחיית סטודנטים עמיתים בלמידה מתוקשבת , מצא כי להנחיית עמיתים בקורסים מתוקשבים יש השפעה משמעותית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיפוט אקדמי מול פוסטים וציוצים1307495חשבון מערכת01/09/2014 13:21:15עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים הערכה , הערכת עמיתים , רשתות חברתיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/177460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה מקצועית של מורות בשנה הראשונה לעבודתן במהלך שיח קשיים מקוון1319751חשבון מערכת31/08/2014 11:38:04עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים שיח עמיתים , שיח , שרה שמעוני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404640http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:38:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל ללימוד הוראת כישורי אוריינות מתקדמים באמצעות תיווך מתוקשב 1322446חשבון מערכת01/09/2014 07:54:04עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים העבודה המוצעת (הגישה המוצעת), מבוססת על משימות, תכנים, והיא עושה שימוש בגישת המנחה - העמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151830http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:54:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js