דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמיתות מכללות–שדה (תשס"ט)1361756Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:48מרכזי תכניות P.D.S במכללות: עמיתות מכללות-שדה (תשס"ט לשותפויות ולמיפוי המסגרות לקבלת החלטות; לימוד עמיתים, צבירת ניסיון קולקטיבי - דיווח ולמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201028500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשע"ב)1361631Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:41עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים לימוד עמיתים, צבירת ניסיון קולקטיבי - דיווח ולמידה קבוצתית מתהליכי העבודה המתבצעים במכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201236600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תש"ע)1361592Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:24עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מפגש עם ראש מכון מופ"ת על במהלך השנה קוימו ארבעה מפגשים וסיור לימודי (שנפרש על פני יום שלם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201130700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השקת תערוכה ואירוע פתיחה – לציון 30 שנה למכון מופ״ת1364428חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:19:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים המכון הוקם בשנת 1983 על ידי האגף ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting87330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:19:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיית עמיתים בלמידה מתוקשבת ויתרונותיה 1321987חשבון מערכת31/08/2014 10:01:09נפרדים ברחבי העולם של הנחיית סטודנטים עמיתים בלמידה מתוקשבת , מצא כי להנחיית עמיתים בקורסים מתוקשבים יש השפעה משמעותית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לומדים מהצלחות במרכזי התמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה (2011-2010)1361087Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:56צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201135640http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי מתמטיקה (תש"ע)1361589Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:09כלים להכנת הסטודנטים לתפקוד מיטבי בכל תכנית לימודים במתמטיקה; לסייע למורי המורים להנחיל את השינוי בתפיסה הרעיונית של תכנית הלימודים ולהתמודד עם השינויים שחלו בהוראת גאומטריה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201133600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חידושי מחקר בתכניות התערבות חינוכיות לקידום תלמידים עם ליקויי למידה1364480חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:33צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים יום רביעי, י"ט בשבט תש"ע, 3 ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays41660http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאגר החוקרים של מכון מופ"ת—תשתית ליצירת רשתות חברתיות ושיתופי פעולה מחקריים1307511חשבון מערכת01/09/2014 12:05:45עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים פעולה בין חוקרים-עמיתים בקרב מורי מורים הכרחיים להכשרה יעילה ואיכותית להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/178530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:05:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות לניהול כיתה, לקחת שליטה על תלמידים רעשנים1320347חשבון מערכת01/09/2014 11:08:59עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים לאחר שצבר ניסיון והתייעץ עם עמיתים פיתח אסטרטגיות לניהול כיתה תוך כדי בניית קשרים חיוביים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/106400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:08:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js