דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמיתות מכללות–שדה (תש"ע)1332622Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:24עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מפגש עם ראש מכון מופ"ת על במהלך השנה קוימו ארבעה מפגשים וסיור לימודי (שנפרש על פני יום שלם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201127030http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
משמעת בכיתה127968חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:59:49מתקיימים ימי עיון וכנסים לאורך שנת הלימודים, העוסקים בסוגיות נבחרות שעל סדר היום במערכת ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting11880http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:59:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשס"ט)1332642Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:48מרכזי תכניות P.D.S במכללות: עמיתות מכללות-שדה (תשס"ט לשותפויות ולמיפוי המסגרות לקבלת החלטות; לימוד עמיתים, צבירת ניסיון קולקטיבי - דיווח ולמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201025400http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה404476חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים ובהערכה של עבודות כתובות, בעקבות מפגשי עמיתים בקבוצת הכתיבה – שהיא חלק מקבוצת העניין במחקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17481200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשע"ב)1332593Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:41עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים לימוד עמיתים, צבירת ניסיון קולקטיבי - דיווח ולמידה קבוצתית מתהליכי העבודה המתבצעים במכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201230700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה למתמטיקה - מאפייני הכשרה, ידע, הוראה ואישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי127940חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:22:00מתקיימים ימי עיון וכנסים לאורך שנת הלימודים, העוסקים בסוגיות נבחרות שעל סדר היום במערכת ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting45800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:22:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכנית מצוינים (תש"ע)1332620Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים ד"ר נסרין אבו אחמד | מכללת סכנין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011169160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דיאלוג יצירתי ברמות חפר- מבט מבפנים על חדשנות פדגוגית404618חשבון מערכת21/08/2014 12:40:48מכיתה ז' עד י"ב , נבחנים במהלך שנות לימודיהם בדרך זו ואף ניגשים לבגרויות על פי מודל למידת עמיתים , קונסטרוקטיביזם , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1935120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:40:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סימני נוכחות הוראה בשיח מקוון של קהילת עמיתים410558חשבון מערכת01/09/2014 13:21:08עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים ביניים של מחקר העוסק בהתפתחות קבוצת עמיתים של 21 מדריכים פדגוגיים ומורי מורים ממכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154850http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רוח האדם בחינוך (תשע"א)939746Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:12עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים כדי ליצור קבוצת עמיתים לומדת-חושבת-מרגישה, נדרש תהליך של היכרות, הכולל יצירת אפשרות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201211500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js