דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמיתות מכללות–שדה (תשס"ט)1361756Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:48מרכזי תכניות P.D.S במכללות: עמיתות מכללות-שדה (תשס"ט לשותפויות ולמיפוי המסגרות לקבלת החלטות; לימוד עמיתים, צבירת ניסיון קולקטיבי - דיווח ולמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201029630http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תש"ע)1361592Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:24עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מפגש עם ראש מכון מופ"ת על במהלך השנה קוימו ארבעה מפגשים וסיור לימודי (שנפרש על פני יום שלם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201136460http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשע"ב)1361631Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:41עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים לימוד עמיתים, צבירת ניסיון קולקטיבי - דיווח ולמידה קבוצתית מתהליכי העבודה המתבצעים במכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201238870http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכנס המקוון הבין-לאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים, חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה1364481חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:44צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים כנס זה למעשה ממשיך את המסורת של ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays140200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף פעולה בין מורים ולמידה במקום העבודה1313875חשבון מערכת31/08/2014 09:25:17שיתופית , למידת עמיתים , שיתוף פעולה , קבוצת לימוד , A. Hindin STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/203440http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:25:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיית עמיתים בלמידה מתוקשבת ויתרונותיה 1321987חשבון מערכת31/08/2014 10:01:09נפרדים ברחבי העולם של הנחיית סטודנטים עמיתים בלמידה מתוקשבת , מצא כי להנחיית עמיתים בקורסים מתוקשבים יש השפעה משמעותית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תש"ע)1361585Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:48בדיקת תכניות הלימוד בלימודי היסוד בלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר; דיון בתכניות המלצה לדון בנושאים שיילמדו בלימודי היסוד על סמך סקירה שנעשתה בשנה"ל תש"ע; המלצה על קיום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201115990http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאחורי מסך האנונימיות - לטוב או לרע? (הערכת עמיתים אנונימית בצורה מקוונת)1323063חשבון מערכת01/09/2014 11:05:41עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מקוונת שביצע כבר בעבר - כתיבת טוקבקים על ידיעות, ולשלב בה הערכת עמיתים, בדגש על אנונימיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:05:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוכניות סיוע והערכת עמיתים ותוכניות חונכות עבור מורים חדשים – ביקורת ספרים1310057חשבון מערכת31/08/2014 10:59:27עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים חונכות , הערכת עמיתים , הערכת ביצועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:59:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאמץ משותף: הערכת עמיתים וההיסטוריה של הערכות המורים במחוז מונטגומרי שבמרילנד1318009חשבון מערכת31/08/2014 13:21:09עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מורים , הערכת עמיתים , מנהלי בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/124300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:21:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js