דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מרכזי לימודי אנגלית למתמחים (תש"ע)1369228Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:19עיון משותף לשני הפורומים - פורום מרכזי לימודי אנגלית למתמחים במכללות להכשרת מורים ופורום מרכזי לימודי אנגלית למטרות אקדמיות - בנושא שילוב טכנולוגיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי אנגלית למתמחים (תשס"ט)1369179Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:41קידום רמת הלימודים בחוגי האנגלית במכללות להכשרת מורים; קידום שיתוף הפעולה בין המכללות שיפור רמת המיומנות בשפה בקרב הסטודנטים להוראת אנגלית; איחוד מבחני הכניסה לחוג לאנגלית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי אנגלית למתמחים (תשע"ב) 1369203Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:34מרכזי לימודי אנגלית במכללות להכשרת מורים או נציגים מטעמם נפגשו פעם בחודש כדי לדון בעניינים הנוגעים להוראת האנגלית כשפה זרה ולהכשרת פרחי הוראה בתחום זה הן העלו את הסרטונים של ההצגות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201239340http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי אנגלית למטרות אקדמיות (תש"ע)1369213Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:09הפורום מהווה מסגרת לדיון בנושאים ניהוליים ומקצועיים הקשורים בלימודי אנגלית למטרות אקדמיות חברי הפורום השתתפו ביום עיון משותף עם הפורום ללימודי אנגלית למתמחים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Teacher Development: Catching up to Reality638830חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:15:22יום עיון של פורום אנגלית מתמחים עיון , פורומים , לימודי אנגלית למתמחים , רוידה אבו ראס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:15:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Standards for Teacher Educators638701חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:10:33 התנהל בשפה האנגלית Bob KosterUtrecht University, Holland ד"ר קוסטר התמחה במדעי החברה ולימד מקצועות אלה בבי"ס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:10:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
School Based Teacher Education in Holland and Israel: Advantages and Dangers638702חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:10:45 התנהל בשפה האנגלית Koster Utrecht University, Holland ד"ר קוסטר התמחה במדעי החברה ולימד מקצועות אלה בבי"ס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:10:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js