דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תהליכים ומגמות בתכנון לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות1312134חשבון מערכת01/09/2014 08:18:12 זה בא להציג את ה"סיפור" של תכנון לימודים ותכניות לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות פנימי שנכתב באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במסגרת מהלכים קוריקולריים של האגף לחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/376200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:18:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכנס המקוון הבין-לאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים, חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה1364481חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:44צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים כנס זה למעשה ממשיך את המסורת של מכון מופ"ת לקיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays140200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התמודדות סטודנטים להוראה עם תכנון הוראה בינתחומית - מחקר בארה"ב1311812חשבון מערכת31/08/2014 09:49:19ניסוי פדגוגי שנערך בארה"ב לבדיקת יכולתם של סטודנטים להוראה ללמד בתכנית לימודים בינתחומית הקניית יסודות מעמיקים יותר בתחומי תכנון לימודים משולב הרבה לפני תחילת ההכשרה (Janet C STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה1316488חשבון מערכת01/09/2014 07:57:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מורחב זה שנכתב ע"י פרופסור מנוחה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1290140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתקפותם של סטנדרטים להוראה NBPTS בעבודתה של מורה מומחית למתמטיקה1317618חשבון מערכת01/09/2014 13:21:43צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מחקר זה היא לבחון איך היבטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/12139100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"מאיימים ולא מקיימים" – פרקטיקות של שליטה וסמכות בבית ספר יסודי1316440חשבון מערכת01/09/2014 09:11:42צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים דנים במאמרם ביחס לסמכות בבית הספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/323770http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:11:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סדנת צילום רב-תרבותי מקוון281706Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:22:10'דברים שרואים משם לא רואים מכאן כיצד ניתן להפוך את המצלמה לכלי לימודי רב-תרבותי יאפשר לכם: שליטה בסיסית במצלמה, הבנה בשפת הצילום הפיכת המצלמה לכלי לימודי רב-תרבותי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs/Pages/Forms/AllItems.aspx15770http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:22:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבת הלימוד החוץ-כיתתית: למה ואיך1317412חשבון מערכת01/09/2014 07:28:42עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים את הפוטנציאל החינוכי של סביבת הלימוד החוץ-כיתתית בקירוּב תהליך הלמידה הבית-ספרי לעולמם של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/193640http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:28:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סדנה לרטוריקה191700Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:26:42עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים עתירי המלל, קיימת התמקדות לאורך כל שנות הלימוד בהקניית מיומנויות קריאה וכתיבה בעיקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/archive/Pages/Forms/AllItems.aspx16260http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:26:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים משתלמים בטכנולוגיות של גוגל1313691חשבון מערכת01/09/2014 12:00:43צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים ראשון של האקדמיה למורים של גוגל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:00:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js