דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קריאת ספרים מרצון בכיתה והשלכותיה1310961חשבון מערכת31/08/2014 09:38:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים החדש של פרופסור Stephen Krashen על STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/345500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:38:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מידען משאבי מידע בספריית בית ספר : הגדרות ורכיבי תפקיד פוטנציאליים1309455חשבון מערכת31/08/2014 13:42:40צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מקיפה על תפקידי מידען/מידענית מרכז STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/303600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:42:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר איכותני 1307505חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים חלק מהשיטות ידועות יותר, חלקן פותחו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172251420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכנית מצוינים (תש"ע)1361590Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים ד"ר נסרין אבו אחמד | מכללת סכנין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201123100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בדרך לניהול: מוטיבציה ומסוגלות של פרחי ניהול1315518חשבון מערכת01/09/2014 12:20:51צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים מאמר זה בוחן את התפתחותה של תחושת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4211200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יעילות בית הספר ושיפור הישגיהם של תלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי ובמגזר הערבי בישראל1314902חשבון מערכת31/08/2014 10:40:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים המוצג במאמר בדק את הקשר בין מדדי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3810290http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:40:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קוראים דיגיטליים: הפרק הבא בקריאת הספר האלקטרוני בבתי ספר יסודיים בארה"ב1310889חשבון מערכת31/08/2014 09:35:21צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים המאמר מספק פרטים לגבי מחקר שנערך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3425700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:35:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודת מבט מטפורית-נרטיבית על חקר האני המקצועי בשיח דבור1307555חשבון מערכת01/09/2014 07:55:32צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים שמציעה השיטה לחקר האני המקצועי בשיח STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/174630http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:55:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות למידה ואסטרטגיות למידה: מיומנויות חדשות בסביבת למידה מקוונת?1321903חשבון מערכת31/08/2014 09:57:25צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/157360http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צרכי התפתחות מקצועית של מורי מורים חדשים בודדים בבית הספר: ידע פדגוגי וזהות מקצועית.1315053חשבון מערכת01/09/2014 12:21:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים כוונת החוקרת הייתה להבין את הצרכים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/452300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js