דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

לשוטט במאה ה-21 –סדנת למידה מבוססת מקום - 2012363345Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:40:06למידה מבוססת מקום , שני זיו , דויד לחמיש כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx24330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:40:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מבוססת מקום - 2011363343Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:39:55למידה מבוססת מקום , שני זיו , דויד לחמיש כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx930170http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:39:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עידוד למידה מבוססת מקום בסביבת חוץ בלתי פורמלית עם מחשבים ניידים411009חשבון מערכת01/09/2014 09:13:41על ידי מיזוג של למידה מבוססת-מקום עם מחקר על מודעות סביבתית, החוקרות פיתחו שלושה קווים מנחים לתמיכה בלמידה לצורך פיתוח הבנה בסיסית מקיפה המתייחסת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:13:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
GPS ככלי לימודי - טכנוגרפיה של פדגוגיה410625חשבון מערכת31/08/2014 13:00:59על אודות סגל המכון פורום אקדמי העיניים מציג ניצן אליקים את אפשרויות החיפוש מבוסס-המקום כולל, אם-כן, שלושה עקרונות יסוד חשובים שניתן להעבירם אל תחום הלמידה הניידת ( ניצן אליקים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151930http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:00:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעה וחדשנות בהכשרת מורים: ארגונים מבוססי-קהילה כמקום השמה בשטח עבור פרחי הוראה405942חשבון מערכת01/09/2014 12:02:23דוגמאות לגבי האופן שבו ההשמות בארגונים מבוססי-קהילה העניקו לפרחי ההוראה דרכים חדשות לראות קהילתיים , הכשרה מבוססת שדה , מאפיינים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/14550http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:02:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריאה לפעולה Call4action363346Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:40:10למידה מבוססת מקום , שני זיו , דויד לחמיש כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx4800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:40:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרחבי למידה כיתתיים המבוססים על פורומים מתוקשבים410074חשבון מערכת01/09/2014 07:44:34 הפורום המתוקשב כמרחב למידה כיתתי הוא שכל תלמיד יכול להשתתף בשיעור ( גם הביישנים יותר הסקירה , שהיא מערך שיעור ללמידה מרחוק, מבוססת על סיקור יוזמות של מורים בבתי ספר יסודיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:44:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדברים אייפדית363347Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:40:14ביחד דוגמאות ואסטרטגיות של מימוש ההוראה והלמידה עם אייפדים בתחומים ה"חמים" כגון למידה ניידת, למידה מבוססת פרויקטים מספר המקומות מוגבל וההצטרפות מותנית בראיון אישי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx34870http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:40:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה באמצעות עשייה404901חשבון מערכת01/09/2014 13:29:37מדור: סביבות למידה התבצע במסגרת תוכנית למידה מבוססת פרויקטים (Project Base Learning – PBL), מודל לימודי שבו המורים מעצבים את הלמידה במקום "להספיק" אותה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/19600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:29:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טבע הלמידה, שימוש במחקר כהשראה לפרקטיקה404620חשבון מערכת28/08/2014 12:57:06מדיניות החינוך ואת הפרקטיקה החינוכית באמצעות רפלקציה מבוססת-עדויות על הדרך בה סביבות למידה צריכות להיבנות לאורך השנים האחרונות, יש ללמידה מקום מרכזי מסיבות שונות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il28/08/2014 12:57:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js