דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

האם תלמידי תואר ראשון מוכנים ללמידה מקוונת? השואה בין למידה מקוונת ללמידה פרונטלית של קורס.1313311חשבון מערכת01/09/2014 08:43:35כל מוסד אקדמי הרוצה להתחיל עם למידה מקוונת, חייב להערך, להכין מודולות למידה ומערך תרגול, כדי לעזור לסטודנטים אשר עלולים לצרוך אסטרטגיות כאלה כדי להצליח בלמידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:43:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה לא פורמלית ביוטיוב: חשיפת אוריינות דיגיטלית בלמידה מקוונת עצמאית1323246חשבון מערכת01/09/2014 09:10:19מדור: סביבות למידה ממוחשבות למידה מתוקשבות , למידה מקוונת , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:10:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מקוונת: פרספקטיבה מתמטית בחטיבת הביניים1316932חשבון מערכת31/08/2014 16:31:01מציע הצעות עבור מורים למתמטיקה המשלבים טכניקות של למידה מקוונת בכיתות (Edwards C, 2012 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:31:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם למידה מקוונת זקוקה למערכת LMS1323098חשבון מערכת01/09/2014 08:47:33כל אלה בוודאי שייכים למערכות חינוך, אבל לא בהכרח ללמידה עזר ממוחשבים , למידה מקוונת , קורס מקוון , רשתות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:47:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מקוונת דיגיטלית: מה הילדים באמת רוצים1322459חשבון מערכת31/08/2014 12:55:15עמדות תלמידים , למידה מקוונת , ציפיות בחינוך , למידה , Chris Riedel STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:55:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההתנסות של הסטודנט במתכונת של למידה מקוונת שיתופית1313121חשבון מערכת01/09/2014 10:54:36הסטודנט ביחידת לימוד מתוקשבת של למידה מקוונת שיתופית בסביבת למידה מקוונת א-סינכרונית שימוש בשאלון להערכה עצמית שבחן את שביעות הרצון של הסטודנט מהפעילות של למידה מקוונת שיתופית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/332300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מקוונת: מניעים של לומדים בלמידה מתמדת (LLL) לבחור בקורסים מקוונים1314326חשבון מערכת01/09/2014 12:16:39חינוך מבוגרים , למידה מקוונת , נשים , קורס מקוון , מניעים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/411500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:16:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפרספקטיבה של הלומד לגבי למידה מקוונת של שפה1323516חשבון מערכת01/09/2014 13:30:08מילות מפתח: אסטרטגיות למידה , הוראה מרחוק , למידה מקוונת , הוראת שפה זרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:30:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סגנונות למידה ואסטרטגיות למידה: מיומנויות חדשות בסביבת למידה מקוונת?1321903חשבון מערכת31/08/2014 09:57:25על אודות סגל המכון פורום אקדמי נבדק האם סטודנטים שלמדו בסביבת למידה מקוונת השתמשו באותם מיומנויות וסגנונות למידה בהשוואה לסטודנטים שלמדו בסביבת למידה מסורתית, המרוכזת בלומד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/157700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המכשולים העומדים בפני השימוש באינטרנט הנוגעים ללמידה מקוונת באיראן1323198חשבון מערכת01/09/2014 12:20:12מדור: סביבות למידה ממוחשבות הנוכחי נערך כדי למצוא את החסמים הניצבים בפני השימוש באינטרנט בתהליך של למידה מקוונת באירן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js