דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קריאה ממחשב: ספר אלקטרוני או html?408352חשבון מערכת31/08/2014 09:39:27על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת אלקטרוניים , חומרי למידה מקוונים , מרים שקולניק , שרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3413830http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:39:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
להיות מורה מעולה – גם מרחוק!411045חשבון מערכת01/09/2014 09:18:32מילות מפתח: למידה מתוקשבת , הוראה מרחוק , למידה מקוונת , רותי סלומון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:18:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם תלמידי תואר ראשון מוכנים ללמידה מקוונת? השואה בין למידה מקוונת ללמידה פרונטלית של קורס.408044חשבון מערכת01/09/2014 08:43:35כל מוסד אקדמי הרוצה להתחיל עם למידה מקוונת, חייב להערך, להכין מודולות למידה ומערך תרגול, כדי לעזור לסטודנטים אשר עלולים לצרוך אסטרטגיות כאלה כדי להצליח בלמידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:43:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה לא פורמלית ביוטיוב: חשיפת אוריינות דיגיטלית בלמידה מקוונת עצמאית410988חשבון מערכת01/09/2014 09:10:19מדור: סביבות למידה ממוחשבות למידה מתוקשבות , למידה מקוונת , סביבות למידה עתירות טכנולוגיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:10:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מקוונת: פרספקטיבה מתמטית בחטיבת הביניים406542חשבון מערכת31/08/2014 16:31:01מציע הצעות עבור מורים למתמטיקה המשלבים טכניקות של למידה מקוונת בכיתות (Edwards C, 2012 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:31:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פלטפורמה של למידה מקוונת: יתרונות וחסרונות לגבי ניהול זמן411032חשבון מערכת01/09/2014 11:21:35 מחקר זה מכוון לזהות את ההיבטים של למידה מקוונת שיכולים לשפר את ניהול הזמן עבור הסטודנטים באוניברסיטה שנרשמו לקורסים מקוונים המחברים גם דנים בחסרונות שיש ללמידה מקוונת על ניהול הזמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:21:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם למידה מקוונת זקוקה למערכת LMS410840חשבון מערכת01/09/2014 08:47:33כל אלה בוודאי שייכים למערכות חינוך, אבל לא בהכרח ללמידה עזר ממוחשבים , למידה מקוונת , קורס מקוון , רשתות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:47:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההתנסות של הסטודנט במתכונת של למידה מקוונת שיתופית407923חשבון מערכת01/09/2014 10:54:36הסטודנט ביחידת לימוד מתוקשבת של למידה מקוונת שיתופית בסביבת למידה מקוונת א-סינכרונית שימוש בשאלון להערכה עצמית שבחן את שביעות הרצון של הסטודנט מהפעילות של למידה מקוונת שיתופית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מקוונת דיגיטלית: מה הילדים באמת רוצים410615חשבון מערכת31/08/2014 12:55:15עמדות תלמידים , למידה מקוונת , ציפיות בחינוך , למידה , Chris Riedel STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:55:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפרספקטיבה של הלומד לגבי למידה מקוונת של שפה411051חשבון מערכת01/09/2014 13:30:08מילות מפתח: אסטרטגיות למידה , הוראה מרחוק , למידה מקוונת , הוראת שפה זרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:30:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js