דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הנחיית עמיתים בלמידה מתוקשבת ויתרונותיה 1321987חשבון מערכת31/08/2014 10:01:09מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , למידה מרחוק: אינטראקציות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה לא פורמלית ביוטיוב: חשיפת אוריינות דיגיטלית בלמידה מקוונת עצמאית1323246חשבון מערכת01/09/2014 09:10:19מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:10:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר מקרה מתוקשב בתהליכי הכשרה מקצועית אקדמית: בתכנית מת"ל – מורה מעריך תפקודי למידה1322139חשבון מערכת31/08/2014 10:08:30מקרה , סביבות למידה מתוקשבות , למידה שיתופית מקוונת , למידה: מודלים , קהילת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:08:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעבדת "שאילתא" - סביבת למידה מתוקשבת חדשה באינטרנט1323147חשבון מערכת01/09/2014 08:54:08ספר יסודיים , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , למידה פעילה , מידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:54:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתר ההדרכה ללמידה מתוקשבת : "הנחיות פדגוגיות"1322470חשבון מערכת01/09/2014 10:56:36מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , למידה מרחוק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:56:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב סיורים וירטואליים בלמידה מתוקשבת – תמונת מצב 20131323238חשבון מערכת01/09/2014 09:08:38על אודות סגל המכון פורום אקדמי מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:08:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח מערכת למידה מתוקשבת מותאמת (PLE ) המאפשרת יצירת מרחב למידה עצמי וגמיש 1322173חשבון מערכת01/09/2014 07:49:04מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:49:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לכידות מתוקשבת בבתי ספר בשבדיה או מערכת מתוקשבת ללמידה –חוץ בית-ספרית 1322175חשבון מערכת31/08/2014 10:10:10מדור: סביבות למידה ממוחשבות ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:10:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אירועים קריטיים שליליים בלמידה מתוקשבת והשפעתם על הצלחת הקורס המתוקשב 1322075חשבון מערכת31/08/2014 10:05:28מדור: סביבות למידה ממוחשבות הרצון של התלמידים או הלומדים בלמידה מתוקשבת היא גורם קריטי המשפיע על הצלחת הלמידה בסביבה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:05:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקטיביות בלמידה מתוקשבת אינה מובילה בהכרח ליצירת עניין 1322386חשבון מערכת01/09/2014 12:05:27ע , סביבות למידה ממוחשבות , אסטרטגיות למידה , למידה מתוקשבת , למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:05:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js