דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מחקר באירופה : הקניית יכולות התאמת דרכי הוראה לפרחי הוראה באמצעות מערכת מתוקשבת לניתוח אירועי למידה1311668חשבון מערכת31/08/2014 09:42:28הערות אותנטיות של מורים ולומדים) והצגת נקודות מבט מרובות אלו בסביבה מתוקשבת להכשרת מורים הכוונה לסביבה מתוקשבת המסוגלת להציג מגוון חקרי מקרה וניתוח אירועי למידה לצד נקודות מבט שונות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:42:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפייני מורים בסביבה לימודית מתוקשבת1322784חשבון מערכת01/09/2014 08:33:59ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , מורים , דרכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איזה כיף שיש לי אתכם: פורום א-סינכרוני כאמצעי תקשורת בסדנת סטאז'1318886חשבון מערכת31/08/2014 11:28:06על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון סביבות למידה מתוקשבות , פורומים: דרכי הוראה פורומים ללמידה שיתופית , שיתופיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/401700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:28:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה היא שיטת הלמידה הפדגוגית האפקטיבית ביותר לסביבות למידה טקסטואליות באינטרנט?1322304חשבון מערכת31/08/2014 10:15:57מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , פורומים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:15:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיח מקצועי מתוקשב של מתכשרים להוראה ותרומתו ללמידתם1313242חשבון מערכת01/09/2014 08:17:21מורים , סביבות למידה מתוקשבות , סוגי שיח , קהילה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/331840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:17:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות מידע מתוקשבת בלמידה פעילה באזרחות1316943חשבון מערכת01/09/2014 11:05:18באמצעות ההתנסות המתוקשבת יכולים התלמידים הלומדים אזרחות בביה"ס תיכון לרכוש בלמידה פעילה תחומי הדעת , למידה מתוקשבת , למידה פעילה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:05:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעבדת "שאילתא" - סביבת למידה מתוקשבת חדשה באינטרנט1323147חשבון מערכת01/09/2014 08:54:08ספר יסודיים , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , למידה פעילה , מידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:54:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב סיורים וירטואליים בלמידה מתוקשבת – תמונת מצב 20131323238חשבון מערכת01/09/2014 09:08:38על אודות סגל המכון פורום אקדמי מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:08:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתר ההדרכה ללמידה מתוקשבת : "הנחיות פדגוגיות"1322470חשבון מערכת01/09/2014 10:56:36מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , למידה מרחוק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:56:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח מערכת למידה מתוקשבת מותאמת (PLE ) המאפשרת יצירת מרחב למידה עצמי וגמיש 1322173חשבון מערכת01/09/2014 07:49:04מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:49:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js