דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

פתרון טכנולוגי ופדגוגי משולב בין למידה ניידת ובין למידה מתוקשבת410724חשבון מערכת31/08/2014 15:42:01 ניסיונות שונים בארץ ובעולם לפתח למידה ניידת, ( למידה המבוססת על סמארטפונים או טאבלטים ), אך מרביתם אינם משתלבים בהכרח עם למידה מתוקשבת רגילה באינטרנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:42:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב טאבלטים בהוראה ובלמידה : ספר חדש405577חשבון מערכת31/08/2014 15:28:48ממכבש הדפוס , למידה מתוקשבת , ספרים , שילוב מחשב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/253550http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:28:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיית עמיתים בלמידה מתוקשבת ויתרונותיה 410144חשבון מערכת31/08/2014 10:01:09מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , למידה מרחוק: אינטראקציות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעבדת "שאילתא" - סביבת למידה מתוקשבת חדשה באינטרנט410889חשבון מערכת01/09/2014 08:54:08ספר יסודיים , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , למידה פעילה , מידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:54:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב סיורים וירטואליים בלמידה מתוקשבת – תמונת מצב 2013410980חשבון מערכת01/09/2014 09:08:38על אודות סגל המכון פורום אקדמי מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:08:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לכידות מתוקשבת בבתי ספר בשבדיה או מערכת מתוקשבת ללמידה –חוץ בית-ספרית 410332חשבון מערכת31/08/2014 10:10:10מדור: סביבות למידה ממוחשבות ע , סביבות למידה ממוחשבות , סביבות למידה מתוקשבות , למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:10:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח מערכת למידה מתוקשבת מותאמת (PLE ) המאפשרת יצירת מרחב למידה עצמי וגמיש 410330חשבון מערכת01/09/2014 07:49:04מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות , למידה מתוקשבת , סביבות למידה מתוקשבות , למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:49:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות מידע מתוקשבת בלמידה פעילה באזרחות406544חשבון מערכת01/09/2014 11:05:18באמצעות ההתנסות המתוקשבת יכולים התלמידים הלומדים אזרחות בביה"ס תיכון לרכוש בלמידה פעילה תחומי הדעת , למידה מתוקשבת , למידה פעילה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/315300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:05:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אירועים קריטיים שליליים בלמידה מתוקשבת והשפעתם על הצלחת הקורס המתוקשב 410232חשבון מערכת31/08/2014 10:05:28מדור: סביבות למידה ממוחשבות הרצון של התלמידים או הלומדים בלמידה מתוקשבת היא גורם קריטי המשפיע על הצלחת הלמידה בסביבה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:05:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקטיביות בלמידה מתוקשבת אינה מובילה בהכרח ליצירת עניין 410542חשבון מערכת01/09/2014 12:05:27ע , סביבות למידה ממוחשבות , אסטרטגיות למידה , למידה מתוקשבת , למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:05:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js