דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

פתרון טכנולוגי ופדגוגי משולב בין למידה ניידת ובין למידה מתוקשבת410724חשבון מערכת31/08/2014 15:42:01 ניסיונות שונים בארץ ובעולם לפתח למידה ניידת, ( למידה המבוססת על סמארטפונים או טאבלטים ), אך מרביתם אינם משתלבים בהכרח עם למידה מתוקשבת רגילה באינטרנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:42:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השוואת הדפוסים ההתנהגותיים של הבניית הידע החברתי של דיון א-סינכרוני מאותגר בעיות בסביבות למידה מקוונות/ניידות410784חשבון מערכת31/08/2014 16:33:11 של מחקר זה הן לפתח מערכת למידה ניידת, מערכת מתן משוב להוראה אינטראקטיבית ניידת (MITFS), המקושרות הן למכשירים ניידים והן לאינטרנט, כדי לתמוך בלומדים עם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:33:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גע ולמד - היכרות עם למידה ניידת112096חשבון מערכת21/08/2014 12:35:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון לקראת הוראה-למידה ומחקר במאה ה 21 חברי היחידה לסביבות הוראה ולמידה מקוונות ומרצים אורחים ​ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מכשירים דיגיטליים ניידים (כגון טלפונים מסוג אייפון) והשפעתם על הלמידה בכיתה410058חשבון מערכת01/09/2014 07:44:15מדור: סביבות למידה ממוחשבות ניהול כיתה , למידה ניידת , טלפונים ניידים , Hani Morgan STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:44:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
GPS ככלי לימודי - טכנוגרפיה של פדגוגיה410625חשבון מערכת31/08/2014 13:00:59כולל, אם-כן, שלושה עקרונות יסוד חשובים שניתן להעבירם אל תחום הלמידה הניידת ( ניצן אליקים חדשנית , למידה ניידת , ניצן אליקים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:00:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפוטנציאל החינוכי של טלפונים ניידים בלימודי מדעי החברה והיסטוריה בבית הספר התיכון: יומן עבור קוראים, תלמידים ומורים410796חשבון מערכת01/09/2014 08:42:22לגבי הנגישות והשימוש של בני הנוער בטלפונים הניידים בהן בלימודים בכיתה והן מחוץ לכיתה (Brad היסטוריה , למידה ניידת , טלפונים ניידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:42:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מקוונת מבוססת תגובה אישית מיידית : SMS-HIT410666חשבון מערכת01/09/2014 08:22:41על אודות סגל המכון פורום אקדמי זמני תגובה , למידה מסוג WEB 2.O , למידה ניידת , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:22:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבה מחדש על אסטרטגיות לתמיכה בלמידה מקוונת410955חשבון מערכת01/09/2014 09:04:49קהילת מעשה בחינוך , למידה מקוונת , תמיכה מרצים , למידה ניידת , תמיכה קבוצתית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:04:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המוח שלנו הוא כמו מצנח: הוא עובד טוב רק כשהוא פתוח409954חשבון מערכת01/09/2014 07:42:15מדור: סביבות למידה ממוחשבות מס''ע , סביבות למידה ממוחשבות למידה ניידת , טלפונים ניידים , מאפייני תקשוב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:42:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפיכת הלמידה לשלמה: גישת הוראה לתיווך הפרקטיקות של פעילות חקר מדעית אותנטית.409826חשבון מערכת02/09/2014 05:21:15חדשנות פדגוגית , למידה ניידת , מאפיינים קוריקולריים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/482500http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:21:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js