דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

לקראת תיאוריה מוכללת של למידת עמיתים 1315892חשבון מערכת01/09/2014 10:36:06מייחס המחקר החינוכי חשיבות רבה יותר ללמידת עמיתים וההשלכות של למידת עמיתים כלמידה מתווכחת יעילה וכאמצעי לשיפור הישגים בביה"ס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/227000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:36:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיית עמיתים בלמידה מתוקשבת ויתרונותיה 1321987חשבון מערכת31/08/2014 10:01:09מתוך ממצאי שלושת הפרויקטים המתוקשבים ללמידה מתוקשבת ניו זילנד ודרום קוריאה נמצא כי יצירת מערכת תמיכה פעילה של למידת עמיתים והנחיית עמיתים בקורס מתוקשב מפחיתה את הנשירה של הלומדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:01:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה כפעולת התנסות והשבחה בקהילת עמיתים 1316022חשבון מערכת01/09/2014 12:01:37התנסויות בהוראה , למידה: מודלים , למידת עמיתים למידה טבעית , תהליכי חניכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:01:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקויי למידה (תשע"ב)1361625Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:16בין אנשי מקצוע בעלי שפה משותפת, הכולל למידה תאורטית ומעשית של מודלים שונים של הנגשה ושל תמיכה באקדמיה בארץ ובעולם; למידת עמיתים ובמה להתייעצות, לשיתוף ולדיון; חשיפה למחקרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012970120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה "המתוקשר" : כיצד מורים חדשים בונים מערכת תמיכה בעזרת רשתות חברתיות וקהילות מעשה בחינוך1310068חשבון מערכת01/09/2014 08:23:07קהילות מתוקשבות , למידת עמיתים , תמיכה , קהילת עמיתים , רשתות חברתיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/251800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:23:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידת מורים במאה ה-211313809חשבון מערכת01/09/2014 07:30:21כשטקסטים ללמידה על הוראה - שיעורים, אירועי הוראה, תוצרי תלמידים, שיחות עם תלמידים וכדו קהילות מתוקשבות , למידת עמיתים , קהילה לומדת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פדגוגיית "ארגון עצמי" כתהליך חדשני בהוראה למידה מתוקשבת- חקר מקרה1322712חשבון מערכת01/09/2014 11:01:53מדור: סביבות למידה ממוחשבות מקוונת , למידת עמיתים , קונסטרוקטיביזם , סטודנטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:01:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה שיתופית ומיומנויות חקר בהוראת הביולוגיה1315894חשבון מערכת31/08/2014 11:48:01ורחל הרץ-לזרוביץ מבקרים בפרק החמישי של הספר "למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך" את החד-צדדיות של המדעים , למידת עמיתים , הוראה בדרכי חקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/316300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:48:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקידם של הנעה ושל פיגום בלמידה שיתופית מקוונת1322859חשבון מערכת01/09/2014 08:41:39Problem-Based Learning), שמכוונת לספק פיגום מפורש יותר של שלבי הלמידה עבור התלמידים ניתוח תוכן , למידת עמיתים , פיגום (scaffolding STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:41:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שאלות לגבי Sugata Mitra והפרויקט שלו "החורים שבקיר"1316093חשבון מערכת01/09/2014 08:55:45מדור: סביבות למידה למידה משמעותית , למידת עמיתים , למידה מקוונת , ילדים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:55:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js