דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מצב הוראת הלשון העברית במערכת החינוך1386445חשבון מערכת31/08/2014 11:50:33English Español العربية עברית בין-לאומי ביקורתיות , לשון עברית , הוראת לשון ושפות , יובל וורגן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:50:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עברית ונקרופיליה : זעקת המורה ללשון1386559חשבון מערכת01/09/2014 12:17:07דרכי הוראה , לשון עברית , הוראת לשון , מאפיינים קוריקולריים , רינה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:17:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ילקוט הלשון למכללות לחינוך1386391חשבון מערכת01/09/2014 08:08:23זה הוא מיזם של "פורום מרכזי לימודי לשון עברית במכללות האקדמיות לחינוך" המתקיים זה שנים במכון נבחרו הודות להתאמתם לתכנית הלימודים בלשון העברית במכללות לחינוך (בלימודי היסוד ובהתמחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:08:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תשע"ב)1369196Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:39קשר עם גורמים נוספים כמו האקדמיה ללשון העברית ואיל"ש - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית במעשייה ובמשל"; הרצאתה של ד"ר רותי בורשטיין: "שינויי מגמה בהחלטות האקדמיה ללשון העברית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תשס"ט)1369174Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:46בכתיבה, המהווה חלק מנושאי לימודי היסוד בעברית; מיזוג טקסטים - נושא חובה בשיעור זה - מופיע אף הוא כחלק מנושאי הלימוד של תכנית הלשון למכללות על פי ועדת ניר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תש"ע)1369222Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:48English Español العربية עברית בין-לאומי עריכת יום עיון שיעסוק בסוגית הוראת העברית בגילים השונים כבסיס ללימודי היסוד בעברית במכללות; בחינת העלאתו של מיזם חדש (לאחר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלשון העברית והוראתה במכללות להכשרת עובדי הוראה בישראל638810חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:53:12English Español العربية עברית בין-לאומי פורום מרכזי לימודי הלשון העברית במכללות פורומים , לשון עברית , מכללות להכשרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:53:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל החינוך הדו-לשוני של 'יד ביד': חזון ואתגרים1386289חשבון מערכת01/09/2014 13:30:59ביד', המרכז לחינוך יהודי-ערבי בישראל (להלן: יד ביד) מודל חדש לחינוך דו-לשוני בנוף הישראלי בתי ספר , לשון עברית , מאפיינים תרבותיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:30:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חיים בעברית638831חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:15:42ימי עיון , לשון עברית , האקדמיה ללשון עברית , גילה שילה , משה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays38440http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:15:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח חשיבה מדעית בסדרה "יופי של שפה"1386457חשבון מערכת31/08/2014 11:53:00English Español العربية עברית בין-לאומי חשיבה , לשון עברית , חינוך לשוני , פיתוח יכולת ביקורת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:53:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js