דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

קובץ המאמרים "רגשות בחינוך"1318120חשבון מערכת01/09/2014 08:28:47יש כמה מאמרים המאירים תהליכים המאפיינים קבוצות תלמידים בכיתה הנסוגים לתוך עצמם וחוששים החידוש באסופה הם אותם מאמרים המאירים את מורכבות התגובות הרגשיות של המורים, כגון זהות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1011600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אקלים חינוכי מיטבי: ערכה לאבחון והתערבות 1317169חשבון מערכת31/08/2014 09:17:03צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/197400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:17:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחות מקצועית של מורי מורים1315059חשבון מערכת01/09/2014 11:17:49צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/451900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:17:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בית ספר מצוין ומצוינות בית ספרית 1315436חשבון מערכת01/09/2014 10:58:32צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4273140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:58:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (2011-2010)1361070Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:11צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מתן עזרה לחברי הפורום בכתיבה ובפרסום מאמרים בנושאים רלוונטיים; פיתוח מדיניות אשר להוראת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201131850http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר בארה"ב : האפקטיביות והנשירה של מורים שעשו הסבה להוראה מקריירה קודמת1307767חשבון מערכת31/08/2014 10:59:43צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב המאמר, שנכתב ע"י חוקרי חינוך מובילים בארה"ב מספק הוכחה מסוימת לכך שמורים אלה אינם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/168100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:59:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל לקליטת מורים חדשים בבתי הספר המבוסס על הגישה המערכתית1319005חשבון מערכת01/09/2014 10:50:34איזון זה , שיידון בהמשך המאמר, מביא בחשבון כל מרכיב במערכת באופן שווה ומחייב תקשורת יעילה המאמר מתאר את הגישה המערכתית בהקשר של קליטת מורים חדשים בבתי הספר ,ולכן מתייחס לכל אחד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4015000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקויות למידה כהבניה חברתית1315031חשבון מערכת31/08/2014 15:34:37צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/386500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:34:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אלימות במערכת החינוך: ממצאים מרכזיים ומשמעותיים 1315390חשבון מערכת31/08/2014 12:14:13צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/326440http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:14:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכיתה הפתוחה1315870חשבון מערכת01/09/2014 08:41:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון המאמר "באופן כללי", אומר יוסי איתן, ראש המסלול לחינוך יסודי בסמינר הקיבוצים וממובילי רעיון הכיתה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3256210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:41:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js