דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

העצמת תלמידים בסביבות למידה מתוקשבות המותאמות אישית1321817חשבון מערכת01/09/2014 10:40:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/159290http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר איכותני 1307505חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55על אודות סגל המכון פורום אקדמי המאמר נתונים במחקר איכותני - הוא ספר (אסופת מאמרים), משנת 2010 , המציע מגוון רחב של שיטות לניתוח המאמרים בספר נכתבו על ידי מיטב החוקרים בישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172161400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מי אנחנו מורי המורים: מורים? חוקרים? חברי סגל אקדמי?1314962חשבון מערכת31/08/2014 15:26:39צרו קשר רכישת ספרים על המכון המאמר מאמר זה בוחן את ההתייחסות הבלתי עקבית להזות המקצועית של הסגל האקדמי במכללות האקדמיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/455800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דוגמאות מייצגות ומועילות של מחוונים להערכת מטלות ביצוע1317153חשבון מערכת01/09/2014 07:58:16צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1211550http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מבחנים בין - לאומיים כסטנדרטים למערכת החינוך1318493חשבון מערכת01/09/2014 11:13:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון המאמר במאמר שלהלן יוצגו השינויים שחלו במדיניות, בתכניות הלימודים ובמיצ״ב במדעים לאור המבחנים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1212030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:13:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צרכי התפתחות מקצועית של מורי מורים חדשים בודדים בבית הספר: ידע פדגוגי וזהות מקצועית.1315053חשבון מערכת01/09/2014 12:21:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4515150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיפוט אקדמי מול פוסטים וציוצים1307495חשבון מערכת01/09/2014 13:21:15תוך שבוע פרסמו מחברי המאמר שיתכן והיה להם טעות.למרות שהמאמר עבר שיפוט מטעם Science, הוא לא עמד בלחץ להם יש אלפי שופטים שמדרגים מאמרים שמתפרסמים בכתבי עת שונים ומוסיפים מהידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/177130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:21:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (פיל"א) (תשס"א)1361060Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:33צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מתן עזרה לחברי הפורום בכתיבה ובפרסום מאמרים בנושאים רלוונטיים; פיתוח מדיניות אשר להוראת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201229380http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה1316488חשבון מערכת01/09/2014 07:57:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי המאמר ניסה לבסס את הטיעון כי לאיכות הקמב"ס יש השפעה ישירה והשפעה עקיפה על איכות ההל"ל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/127370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השיח הרגשי : העידן הבא בניהול בכיתה?1317655חשבון מערכת01/09/2014 08:28:29צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1025230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js