דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סקירת ספרו של אשר שקדי, מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום, בגיליון מרץ 2005 של כתב העת 'מגמות'. 1307561חשבון מערכת31/08/2014 10:26:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1727300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר איכותני 1307505חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55על אודות סגל המכון פורום אקדמי המאמר נתונים במחקר איכותני - הוא ספר (אסופת מאמרים), משנת 2010 , המציע מגוון רחב של שיטות לניתוח המאמרים בספר נכתבו על ידי מיטב החוקרים בישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172688920http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יעילות בית הספר ושיפור הישגיהם של תלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי ובמגזר הערבי בישראל1314902חשבון מערכת31/08/2014 10:40:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון המאמר המוצג במאמר בדק את הקשר בין מדדי יעילות ארגונית בבתי ספר לבין ההתקדמות בהישגי תלמידים מן הממצאים עולה כי : א. ככל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3811300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:40:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריטריונים להערכת מחקר פעולה 1307569חשבון מערכת31/08/2014 10:26:50צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב המאמר מציג את הקריטריונים של אליוט להערכת מחקרי פעולה ומנגד את הקריטריונים של מקניף STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1711900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל החינוך הדו-לשוני של 'יד ביד': חזון ואתגרים1316556חשבון מערכת01/09/2014 13:30:59צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/322300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:30:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשרים בין ספר הלימוד, המורה והכיתה: שימוש בחומרי הוראה במתמטיקה1316997חשבון מערכת01/09/2014 11:06:23צרו קשר רכישת ספרים על המכון המאמר זה מציג את הקשרים שבין חומרי למחקר המתואר במאמר זה יישומים תאורטיים, בעיקר בתחום ההפעלה של תכניות הלימודים, ופדגוגיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3135000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:06:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מידענות מתוקשבת – מהלכה למעשה1309411חשבון מערכת31/08/2014 11:18:06צרו קשר רכישת ספרים על המכון המאמר המעניינת המוצגת במאמר זה התלמידים חוקרים בעיה מידענית אותנטית בדרך של משפט ציבורי תוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/301900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:18:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחות תיאורית ה –mind בגיל הרך - גישור בין המחקר לעשייה החינוכית של גננות וסטודנטיות להוראה1314197חשבון מערכת31/08/2014 12:29:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות המאמר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3913700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:29:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנסות חינוכית של מתכשרות להוראה עם ילדי קהילת מהגרי העבודה בתל אביב 1313258חשבון מערכת01/09/2014 08:17:38צרו קשר רכישת ספרים על המכון המאמר במאמר מוצגות תימות עיקריות שעלו מתוך ניתוח תוכן איכותני של רפלקציה שכתבו הסטודנטיות במהלך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/334330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:17:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הקשר בין דיסלקציה למודעות פונולוגית, זיכרון עבודה, מהירות שיום וכישורי שפה; השלכות לגבי איתור בגן הילדים ובית-הספר וטיפול1314924חשבון מערכת01/09/2014 08:00:44המאמר מסביר את משמעות המושגים וההשלכות לגבי אבחון, איתור וטיפול קשיי קריאה הפך למקובל בארה"ב. בין ההמלצות במאמר: לאתר כבר בגן ילדים קשיים שפתיים ולהפנות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/388600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:00:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js