דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מאפייני מורים בסביבה לימודית מתוקשבת410706חשבון מערכת01/09/2014 08:33:59כמו כן בדק המחקר את מאפייני המורים בסביבה תהליכי התמודדות , מאפייני תקשוב בחינוך , ברכה פלד , נגה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחידות לימוד מתוקשבות- מערך שיעור410986חשבון מערכת01/09/2014 12:21:39סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , מאפייני תקשוב בחינוך , עמי סלנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1583110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשה מאד לנבא את עתיד התקשוב בחינוך: המקרה של פרופסור לארי קובן409990חשבון מערכת01/09/2014 10:40:16תהליכי התמודדות , מאפייני תקשוב בחינוך , ג'יי הורוויץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית 'חיפהנט' –תקשוב פדגוגי של מערכת החינוך בחיפה409980חשבון מערכת31/08/2014 09:53:41תוכניות תקשוב עירוניות בחינוך , תקשוב עירוני , מאפייני תקשוב בחינוך , שמואל ארנון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:53:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב טכנולוגיות תקשוב בכיתה ולמידה - מדוע הכלים המתוקשבים לא נבדקים מראש בצורה מחקרית-פדגוגית411008חשבון מערכת01/09/2014 11:19:24הכותב סבור כי לבצע הערכה מחקרית הערכה , הטמעת תקשוב בכיתה , מאפייני תקשוב בחינוך , M. O. Thirunarayanan STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:19:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת התפקיד של המדריך לשילוב התקשוב בעידן הדיגיטאלי409992חשבון מערכת31/08/2014 09:54:15הדרכה , מאפייני תפקיד , הדרכה בית-ספרית , מאפייני תקשוב בחינוך , אסתי דורון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:54:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התקשוב בחינוך : תמונת מצב עכשווית וכיוונים עתידיים411040חשבון מערכת01/09/2014 11:21:43למידה מתוקשבת , תקשוב בחינוך , מגמות וכיוונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:21:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר :מורי ביה"ס תיכון ותקשוב חינוכי בנורבגיה410032חשבון מערכת31/08/2014 09:56:04תהליכי התמודדות , מאפייני תקשוב בחינוך , Gerd Wikan STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:56:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שוב על הזיכרון הקצר של התקשוב החינוכי411006חשבון מערכת01/09/2014 09:12:59וכישלון , תוכניות תקשוב ארציות מחשבים (1:1) בכיתה , מאפייני תקשוב בחינוך , מחשב-לוח אישי ( טבלט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקראת תקשוב עם אופק פדגוגי410613חשבון מערכת31/08/2014 12:53:23 תכנית התקשוב הלאומית המוצהרת היא בת השגה, אולם רק בתנאים מסוימים המשחק בלמידה , מאפייני תקשוב בחינוך , ענת זוהר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:53:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js