דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מאפייני מורים בסביבה לימודית מתוקשבת1322784חשבון מערכת01/09/2014 08:33:59כמו כן בדק המחקר את מאפייני המורים בסביבה תהליכי התמודדות , מאפייני תקשוב בחינוך , ברכה פלד , נגה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/156300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תכנית 'חיפהנט' –תקשוב פדגוגי של מערכת החינוך בחיפה1321823חשבון מערכת31/08/2014 09:53:41תוכניות תקשוב עירוניות בחינוך , תקשוב עירוני , מאפייני תקשוב בחינוך , שמואל ארנון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:53:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשה מאד לנבא את עתיד התקשוב בחינוך: המקרה של פרופסור לארי קובן1321833חשבון מערכת01/09/2014 10:40:16תהליכי התמודדות , מאפייני תקשוב בחינוך , ג'יי הורוויץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התקשוב בחינוך : תמונת מצב עכשווית וכיוונים עתידיים1323505חשבון מערכת01/09/2014 11:21:43למידה מתוקשבת , תקשוב בחינוך , מגמות וכיוונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:21:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב טכנולוגיות תקשוב בכיתה ולמידה - מדוע הכלים המתוקשבים לא נבדקים מראש בצורה מחקרית-פדגוגית1323266חשבון מערכת01/09/2014 11:19:24הכותב סבור כי לבצע הערכה מחקרית הערכה , הטמעת תקשוב בכיתה , מאפייני תקשוב בחינוך , M. O. Thirunarayanan STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:19:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר :מורי ביה"ס תיכון ותקשוב חינוכי בנורבגיה1321875חשבון מערכת31/08/2014 09:56:04תהליכי התמודדות , מאפייני תקשוב בחינוך , Gerd Wikan STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:56:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שוב על הזיכרון הקצר של התקשוב החינוכי1323264חשבון מערכת01/09/2014 09:12:59וכישלון , תוכניות תקשוב ארציות מחשבים (1:1) בכיתה , מאפייני תקשוב בחינוך , מחשב-לוח אישי ( טבלט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקראת תקשוב עם אופק פדגוגי1322457חשבון מערכת31/08/2014 12:53:23 תכנית התקשוב הלאומית המוצהרת היא בת השגה, אולם רק בתנאים מסוימים המשחק בלמידה , מאפייני תקשוב בחינוך , ענת זוהר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:53:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לא רק סמנטיקה : קיים שוני גדול בין גישות שונות כלפי התקשוב בחינוך1321925חשבון מערכת01/09/2014 07:44:43גישות פדגוגיות , מאפייני תקשוב בחינוך , הבדלי גישות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:44:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המוח שלנו בעידן התקשוב החזותי הזה...1317391חשבון מערכת01/09/2014 08:56:56המוח , מאפייני תקשוב בחינוך , לימור ליבוביץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/22700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:56:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js