דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ניהול מוסרי של כיתה1317427חשבון מערכת01/09/2014 08:28:12תומכת , מאפיינים קוגניטיביים , ניהול כיתה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10290110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
" הלקות נכנסת לכל פינה" – פרספקטיבות של מורים עם ליקוי למידה1314882חשבון מערכת01/09/2014 12:06:56על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת עצמית , מאפיינים קוגניטיביים , מאפיינים רגשיים , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/382750http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:06:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מסוּגלות להוראה1312422חשבון מערכת31/08/2014 15:48:59מסוגלות , מאפיינים קוגניטיביים , דרכי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/215130http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:48:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים למחוננים בישראל: היבטים קוגניטיביים של תכנית ההכשרה1313729חשבון מערכת31/08/2014 09:21:24מחוננים , מאפיינים קוגניטיביים , מחוננות , חוה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איך מעודדים בנות ללמוד מדעים?1315725חשבון מערכת31/08/2014 11:42:53על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון פיזיקה , מאפיינים קוגניטיביים , פיזיקה , תמר רותם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/312100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:42:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הציור הלשוני ככלי לאיתור שלב בקבלת הלקות וכמנוף לטיפול בתלמידים עם לקויות למידה1315055חשבון מערכת01/09/2014 11:04:51פסיכולוגי , מאפיינים קוגניטיביים , אבחון , ציורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/383570http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:04:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המאפיינים של קורסים אקדמאיים מתוקשבים פתוחים מסוג MOOC1322630חשבון מערכת31/08/2014 13:20:10כל הקורסים הללו מבוססים על למידה טכנולוגיה , מאפיינים קוגניטיביים , דגמים פדגוגיים , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:20:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בית ספר להתמודדות נפשית1315070חשבון מערכת01/09/2014 12:20:19מיוחד , מאפיינים קהילתיים , מאפיינים קוגניטיביים , מאפיינים רגשיים , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/380http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת הנחיה מטא-קוגניטיבית על הישגים לימודיים בקורס מתוקשב1321855חשבון מערכת31/08/2014 09:55:09מקוונת , מאפיינים קוגניטיביים , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:55:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שאל ילדים ובוגרים לקויי למידה והם יספרו לך – זה החיים, לא פחות1314775חשבון מערכת01/09/2014 07:59:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון במשך כמה שנים טיפלה בילדים בעלי טיפול , מאפיינים קוגניטיביים , יורם הרפז STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/384400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:59:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js