דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מורים למחוננים בישראל: היבטים קוגניטיביים של תכנית ההכשרה407023חשבון מערכת31/08/2014 09:21:24מחוננים , מאפיינים קוגניטיביים , מחוננות , חוה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המאפיינים של קורסים אקדמאיים מתוקשבים פתוחים מסוג MOOC410670חשבון מערכת31/08/2014 13:20:10כל הקורסים הללו מבוססים על למידה טכנולוגיה , מאפיינים קוגניטיביים , דגמים פדגוגיים , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:20:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בית ספר להתמודדות נפשית408929חשבון מערכת01/09/2014 12:20:19מיוחד , מאפיינים קהילתיים , מאפיינים קוגניטיביים , מאפיינים רגשיים , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/380http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת הנחיה מטא-קוגניטיבית על הישגים לימודיים בקורס מתוקשב410012חשבון מערכת31/08/2014 09:55:09מקוונת , מאפיינים קוגניטיביים , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:55:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תשתית ערכית בעולם כאוטי405345חשבון מערכת01/09/2014 11:08:22למידה משמעותית , מאפיינים קוגניטיביים , מיומנויות , מאפיינים תרבותיים , דמות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/221200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:08:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך ביתי לעומת בית חינוך409349חשבון מערכת01/09/2014 08:46:41פורמלי , מאפיינים קהילתיים , מאפיינים קוגניטיביים , מיומנויות , נגה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/32600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:46:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טבע הלמידה, שימוש במחקר כהשראה לפרקטיקה404620חשבון מערכת28/08/2014 12:57:06משמעותית , מאפיינים קוגניטיביים , סביבת הוראה-למידה סביבת למידה מגוונת , מאפיינים קוריקולריים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il28/08/2014 12:57:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מִלְקוּת לְחֵרוּת , מבט אישי ומקצועי על ליקויי למידה והפרעת קשב וריכוז408913חשבון מערכת01/09/2014 10:57:23על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת חיים , מאפיינים קוגניטיביים , מאפיינים חברתיים , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3810230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:57:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה406717חשבון מערכת01/09/2014 07:57:04הערכה , מאפיינים קוגניטיביים , קהילה מקצועית בית-ספרית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/124700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עומס קוגנטיבי והתמודדות לומדים בסביבה מתוקשבת מורכבת ממולטימדיה, אנימציות וקבצי קול410765חשבון מערכת31/08/2014 16:16:04סביבות למידה עתירות טכנולוגיה , מאפיינים קוגניטיביים , מולטימדיה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:16:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js