דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

פתיחת שנת הלימודים: הודו למורה כי טוב1314857חשבון מערכת31/08/2014 12:01:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון מודרך , מאפיינים קוגניטיביים , מדיטציה , נועה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/32300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:01:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הציור הלשוני ככלי לאיתור שלב בקבלת הלקות וכמנוף לטיפול בתלמידים עם לקויות למידה1315055חשבון מערכת01/09/2014 11:04:51פסיכולוגי , מאפיינים קוגניטיביים , אבחון , ציורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/382800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:04:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים למחוננים בישראל: היבטים קוגניטיביים של תכנית ההכשרה1313729חשבון מערכת31/08/2014 09:21:24מחוננים , מאפיינים קוגניטיביים , מחוננות , חוה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה דינמית במדע –יישום עקרונות מהלמידה המתווכת בהוראת המדעים1315901חשבון מערכת31/08/2014 09:29:57צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדעים , מאפיינים קוגניטיביים , למידה מתווכחת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/223030http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:29:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המאפיינים של קורסים אקדמאיים מתוקשבים פתוחים מסוג MOOC1322630חשבון מערכת31/08/2014 13:20:10כל הקורסים הללו מבוססים על למידה טכנולוגיה , מאפיינים קוגניטיביים , דגמים פדגוגיים , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:20:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בית ספר להתמודדות נפשית1315070חשבון מערכת01/09/2014 12:20:19מיוחד , מאפיינים קהילתיים , מאפיינים קוגניטיביים , מאפיינים רגשיים , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/380http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת הנחיה מטא-קוגניטיבית על הישגים לימודיים בקורס מתוקשב1321855חשבון מערכת31/08/2014 09:55:09מקוונת , מאפיינים קוגניטיביים , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:55:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך ביתי לעומת בית חינוך1315909חשבון מערכת01/09/2014 08:46:41פורמלי , מאפיינים קהילתיים , מאפיינים קוגניטיביים , מיומנויות , נגה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:46:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תשתית ערכית בעולם כאוטי1317293חשבון מערכת01/09/2014 11:08:22למידה משמעותית , מאפיינים קוגניטיביים , מיומנויות , מאפיינים תרבותיים , דמות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:08:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טבע הלמידה, שימוש במחקר כהשראה לפרקטיקה1315951חשבון מערכת28/08/2014 12:57:06משמעותית , מאפיינים קוגניטיביים , סביבת הוראה-למידה סביבת למידה מגוונת , מאפיינים קוריקולריים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il28/08/2014 12:57:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js