דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מסוּגלות להוראה1312422חשבון מערכת31/08/2014 15:48:59מסוגלות , מאפיינים קוגניטיביים , דרכי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/217090http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:48:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה1316488חשבון מערכת01/09/2014 07:57:04הערכה , מאפיינים קוגניטיביים , קהילה מקצועית בית-ספרית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1210050http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית: הגדרות קלאסיות וכיוונים חדשים1316991חשבון מערכת01/09/2014 08:36:11על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת הנעה , פסיכולוגיה , מאפיינים קוגניטיביים , Richard Ryan STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4917700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:36:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים למחוננים בישראל: היבטים קוגניטיביים של תכנית ההכשרה1313729חשבון מערכת31/08/2014 09:21:24מחוננים , מאפיינים קוגניטיביים , מחוננות , חוה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/203940http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המאפיינים של קורסים אקדמאיים מתוקשבים פתוחים מסוג MOOC1322630חשבון מערכת31/08/2014 13:20:10כל הקורסים הללו מבוססים על למידה טכנולוגיה , מאפיינים קוגניטיביים , דגמים פדגוגיים , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/152600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:20:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בית ספר להתמודדות נפשית1315070חשבון מערכת01/09/2014 12:20:19מיוחד , מאפיינים קהילתיים , מאפיינים קוגניטיביים , מאפיינים רגשיים , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/384400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת הנחיה מטא-קוגניטיבית על הישגים לימודיים בקורס מתוקשב1321855חשבון מערכת31/08/2014 09:55:09מקוונת , מאפיינים קוגניטיביים , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/154300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:55:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך ביתי לעומת בית חינוך1315909חשבון מערכת01/09/2014 08:46:41פורמלי , מאפיינים קהילתיים , מאפיינים קוגניטיביים , מיומנויות , נגה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/322500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:46:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תשתית ערכית בעולם כאוטי1317293חשבון מערכת01/09/2014 11:08:22למידה משמעותית , מאפיינים קוגניטיביים , מיומנויות , מאפיינים תרבותיים , דמות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/221800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:08:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טבע הלמידה, שימוש במחקר כהשראה לפרקטיקה1315951חשבון מערכת28/08/2014 12:57:06משמעותית , מאפיינים קוגניטיביים , סביבת הוראה-למידה סביבת למידה מגוונת , מאפיינים קוריקולריים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il28/08/2014 12:57:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js