דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סגנונות למידה ואסטרטגיות למידה: מיומנויות חדשות בסביבת למידה מקוונת?1321903חשבון מערכת31/08/2014 09:57:25על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב מקוון , מאפיינים קוגניטיביים , מיומנויות , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/157360http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה1316488חשבון מערכת01/09/2014 07:57:04הערכה , מאפיינים קוגניטיביים , קהילה מקצועית בית-ספרית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/127600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים למחוננים בישראל: היבטים קוגניטיביים של תכנית ההכשרה1313729חשבון מערכת31/08/2014 09:21:24מחוננים , מאפיינים קוגניטיביים , מחוננות , חוה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:21:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מסוּגלות להוראה1312422חשבון מערכת31/08/2014 15:48:59מסוגלות , מאפיינים קוגניטיביים , דרכי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/214800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:48:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מיומנויות ארגון לילדים עם ADD/ADHD- מדריך שימושי להורים1315047חשבון מערכת01/09/2014 12:15:00צרו קשר רכישת ספרים על המכון ילדים , מאפיינים קוגניטיביים , ילדים היפראקטיביים (ADHD STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:15:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה דינמית במדע –יישום עקרונות מהלמידה המתווכת בהוראת המדעים1315901חשבון מערכת31/08/2014 09:29:57צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדעים , מאפיינים קוגניטיביים , למידה מתווכחת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/224100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:29:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המאפיינים של קורסים אקדמאיים מתוקשבים פתוחים מסוג MOOC1322630חשבון מערכת31/08/2014 13:20:10כל הקורסים הללו מבוססים על למידה טכנולוגיה , מאפיינים קוגניטיביים , דגמים פדגוגיים , מאפייני תקשוב בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:20:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בית ספר להתמודדות נפשית1315070חשבון מערכת01/09/2014 12:20:19מיוחד , מאפיינים קהילתיים , מאפיינים קוגניטיביים , מאפיינים רגשיים , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/380http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך ביתי לעומת בית חינוך1315909חשבון מערכת01/09/2014 08:46:41פורמלי , מאפיינים קהילתיים , מאפיינים קוגניטיביים , מיומנויות , נגה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:46:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תשתית ערכית בעולם כאוטי1317293חשבון מערכת01/09/2014 11:08:22למידה משמעותית , מאפיינים קוגניטיביים , מיומנויות , מאפיינים תרבותיים , דמות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:08:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js