דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

"הכשרת מורים סביב העולם: שינויי מדיניות ומעשה" - סקירת ספר חדש1379142חשבון מערכת01/09/2014 12:15:43מס''ע , מדיניות בהכשרת מורים , הכשרת מורים , מורים , ספרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:15:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שינויים ותמורות בהכשרת מורים בחינוך החרדי: יחסי גומלין בין מדיניות-העל לבין 'השדה1378824חשבון מערכת01/09/2014 08:32:06נועד לבחון את מערך השינויים והתמורות בהכשרת מורים בחינוך החרדי במבט היסטורי ועכשווי, ולנתח את מערכת יחסי הגומלין אשר טוותה תובנות בין מדיניות – העל ובין "השדה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/143840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:32:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המדיניות של אגף ההתמחות והכניסה להוראה1379146חשבון מערכת01/09/2014 08:45:47מס''ע , מדיניות בהכשרת מורים , הכשרת מורים , הכשרת מורים: מדיניות , ישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:45:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האגף להכשרת עובדי הוראה – מדיניות ומעשה1379143חשבון מערכת01/09/2014 08:45:12מדור: מדיניות בהכשרת מורים מס''ע , מדיניות בהכשרת מורים , בתיה בר לב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:45:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ועדת היגוי כמובילת מדיניות במערך ה-PDS1379154חשבון מערכת01/09/2014 09:06:29מס''ע , מדיניות בהכשרת מורים , הכשרת מורים: מדיניות , בתי ספר , תהליכי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:06:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יישום טכנולוגיית המידע בהכשרת מורים ברוסיה1379149חשבון מערכת01/09/2014 08:59:32מדור: מדיניות בהכשרת מורים מס''ע , מדיניות בהכשרת מורים , הכשרת מורים , שילוב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:59:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יישום של טכנולוגיית המידע (ICT) בהכשרת מורים באוסטרליה1379151חשבון מערכת01/09/2014 13:27:59מדור: מדיניות בהכשרת מורים מס''ע , מדיניות בהכשרת מורים , הכשרת מורים , פרחי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תחרות, רציונליזציה כלכלית, מעקב מתגבר והתקפות על שונות: ניאו-ליברליזם והשינוי בהכשרת מורים בארה"ב1379057חשבון מערכת01/09/2014 10:49:02מס''ע , מדיניות בהכשרת מורים , הכשרת מורים , הכשרת מורים: מדיניות , ארה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:49:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם הכשרת מורים היא השכלה גבוהה? הפוליטיקה של הכשרת מורים בישראל, 1970-20101379118חשבון מערכת02/09/2014 05:20:34מדור: מדיניות בהכשרת מורים מס''ע , מדיניות בהכשרת מורים , הכשרת מורים מדיניות , גורמי הצלחה וכישלון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מי מפקח על הכשרת המורים ? " חופש אקדמי ומנגנוני פיקוח על המוסדות האקדמאיים להכשרת מורים בישראל1379041חשבון מערכת01/09/2014 10:48:55מדור: מדיניות בהכשרת מורים מס''ע , מדיניות בהכשרת מורים , מכללות להכשרת עובדי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:48:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js