דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עיצוב מדיניות חינוכית – גישה הוליסטית כמענה לשינויים גלובליים1024453חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:23:32הספר מנתח מקרים אחדים של מדיניות חינוכית בישראל ומחוץ לה, ומציג מודל הוליסטי חדשני, עיוני ומעשי, לעיצוב מדיניות החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/theory0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:23:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סטנדרטים, הערכה ומדיניות חינוכית1378264חשבון מערכת01/09/2014 10:47:03צרו קשר רכישת ספרים על המכון מאת פרופ' יצחק פרידמן מיום העיון סטנדרטים להוראה , מדיניות , הערכה פנימית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:47:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המדיניות החינוכית והתמיכה של מחוזות החינוך בארה"ב והשפעתם על בתי ספר1392246חשבון מערכת31/08/2014 15:36:23נמצא כי כאשר ננקטת מדיניות של סיוע דיפרנציאלי לבתי הספר היא תורמת לבתי הספר ולתהליכי השבחת הלמידה יותר מאשר מדיניות כוללת אחידה של מחוז החינוך ( Stephen E STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:36:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השפעת מדיניות על פרקטיקה: מחקר אוסטרלי על התפתחות מקצועית של מורים1384416חשבון מערכת01/09/2014 07:31:09בהשפעות הסוציולוגיות של שתי תוכניות מדיניות חינוכית באוסטרליה – פדרלית ומדינתית – על דרכי ההתפתחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:31:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר ספרי לימוד ככלי בידי מקבלי החלטות בתחום מדיניות החינוך1392245חשבון מערכת01/09/2014 11:02:07 המדיניות החינוכית ומקבלי ההחלטות בתחום מדיניות החינוך לא עשו עד היום שימוש רחב דיו במחקר מקבלי ההחלטות בתחום מדיניות החינוך יכולים לעשות שימוש נוסף בחקר ספרי לימוד ולהפוך אותו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:02:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדיניות החינוך של הנשיא אובמה בפעולה : בולטימור ותכנית מתן תמריצים לבתי הספר1392196חשבון מערכת31/08/2014 12:49:54בעיתון הבריטי Financial Times, מגלה כי המדיניות החינוכית של אובמה ממשיכה בקו של מעורבות יתר פורטל מס''ע , מדיניות בחינוך , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:49:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערות תיאורטיות אודות הניתוח הסוציולוגי של רשתות רפורמה בית-ספרית1392296חשבון מערכת01/09/2014 09:27:39בורדייה (Pierre Bourdie) עבור ניתוחים סוציולוגיים של מדיניות חינוכית ורפורמה בית-ספרית של אחת מהצורות השכיחות ביותר של רפורמה חינוכית: רשתות רפורמה בית-ספרית (Ladwig, James G STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:27:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם כדאי להתיר לתלמידים להחמיץ שיעורים בביה"ס ?1392192חשבון מערכת31/08/2014 12:49:38 מדיניות חינוכית רבים חושבים שנוכחות בכיתה היא כלי שמשפיע על הלמידה של היעדרויות, ממצא שנראה כסותר את המדיניות של דרישת נוכחות מינימלית בכיתה ( Paredes, R. D STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:49:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקודם של מורים: לקחים המופקים לאור בחינת מערכות חינוך מסביב לעולם1392182חשבון מערכת01/09/2014 10:55:44 המדיניות החינוכית ברחבי העולם מסכימים באופן כללי כי הגברת יכולתם של המורים לשפר את איכות מטרת הפרויקט הנוכחי איננה איתור מדיניות זו או אחרת אשר יש לייבאה בשלמותה, אלא הפקת לקחים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:55:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התערבויות יעילות המבוססות על ראיות עבור רווחה נפשית רגשית: לקחים עבור מדיניות ופרקטיקה1391882חשבון מערכת31/08/2014 15:46:31מס''ע , פסיכולוגיה חינוכית , בתי ספר התערבות , התערבות חינוכית , רווחה נפשית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/490http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:46:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js