דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חקירת מודלים מנטליים של למידה והוראה בהכשרת מורים1378834חשבון מערכת31/08/2014 15:47:17מטרת המחקר היא לבחון כיצד משתנים מודלים מנטליים של למידה והוראה בקרב פרחי הוראה במהלך את ההיקף והעומק של השינוי הקוגניטיבי במודלים המנטליים של שמונה פרחי הוראה ממדעי החברה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:47:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודלים של הסמכה בהכשרת מורים: המקרים של ארה"ב, אוסטרליה והודו1379158חשבון מערכת01/09/2014 11:24:35צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת ארה"ב , מודלים , אוסטרליה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:24:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המרוץ לתחתית – מודלים עסקיים של השכלה גבוהה בחינם1007225חשבון מערכת01/09/2014 11:22:27קורסי מוק היא שהם מסמנים שינוי בלתי-נמנע במודל העסקי של ההשכלה הגבוהה, ושלשינוי זה תהיינה מילות מפתח: מודלים , למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:22:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדברים אייפדית363347Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:40:14מדברים אייפדית - האייפד כזרז לחדשנות פדגוגית רבות כבר נכתב על מהפכת הטאבלטים, נפילתו של ה-PC בהמשך נסקור את מודל אימוץ החדשנות של מור והשלכותיו על מהפכת האייפדים בחינוך, ולאחר מכן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx68230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:40:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המודל המנטלי בפעולה של מורים להיסטוריה באשר ללמידה1386431חשבון מערכת01/09/2014 08:09:05 המחקר לזהות ולתאר את המודל המנטלי בפעולה על אודות הלמידה אצל מורים המלמדים את נושא השואה הוראת השואה , מודלים מנטלים , גדי ראונר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:09:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אנגלית TEC238822Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:28:44התכנית הבין מכללתית השנתית הזו צירפה פרחי הוראה לאנגלית ממכללות לחינוך שונות כדי ללמוד בסביבה מקוונת שיתופית המודל לקורס הוא מודל TEC שפותח על ידי מרכז TEC STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs8864http://www.mofet.macam.ac.il/tec/SiteAssets/TECtopBanner.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:28:44htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
מודל ה- DAL במחקר פעולה שיתופי1378478חשבון מערכת01/09/2014 07:55:05במאמר הנוכחי מודל ה-DAL מיושם הלכה למעשה ביצירת שינוי מנהיגותי בקבוצת אנשי מפתח מחקר בחינוך , מודלים , מחקר פעולה שיתופי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:55:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
TIEL : מודל פדגוגי ללמידה רגשית- חברתית בכיתה 1385427חשבון מערכת31/08/2014 09:30:45ד"ר Maurice J. Elias אינו שולל את נכונות המודל של פולסום אך סבור כי הספר הנוכחי שלה למידה , למידה: מודלים , מיומנויות חשיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:30:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל מערכתי להטמעת תרבות חקר בבית ספר1383977חשבון מערכת31/08/2014 09:11:58צוות המורים בחט"ב מנור- כברי פיתח מודל ארגוני וחינוכי אשר מציע שינוי בארגון הלמידה למידה , למידה: מודלים , למידה משמעותית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:11:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צלילי המתמטיקה: מודל אלטרנטיבי בהכשרת מורים למתמטיקה1386449חשבון מערכת31/08/2014 11:51:33הכשרת מורים: מודלים , תוכניות לימודים אינטגרטיביות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:51:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js