דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1314942חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19 בודק עמדות מורים כלפי שילובם של תלמידים בעלי סוגים שונים של לקויות, את תפיסת הכישורים ללמד כמו כן נבדקו גורמים המשפיעים על התפיסות וצורכי הכשרתם של המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38481280http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל לקליטת מורים חדשים בבתי הספר המבוסס על הגישה המערכתית1319005חשבון מערכת01/09/2014 10:50:34הקיבוצים בשבע השנים האחרונות , ומאפשרת עיצוב מודל קליטה משופר של מורים חדשים במערכת החינוך מתאר את הגישה המערכתית בהקשר של קליטת מורים חדשים בבתי הספר ,ולכן מתייחס לכל אחד ממרכיבי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/40109120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: הקניית כישורי הנחייה למורים מאמנים המנחים מורים מתחילים באוסטרליה 1319093חשבון מערכת01/09/2014 08:07:12מדור: מורים מתחילים המחקר הנוכחי מתאר תהליך של הכשרת מורים מאמנים למשימות הנחייה של מורים מתחילים באוסטרליה (Beutel, Denise A. and STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/403100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר איכותני 1307505חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172352580http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר בארה"ב : האפקטיביות והנשירה של מורים שעשו הסבה להוראה מקריירה קודמת1307767חשבון מערכת31/08/2014 10:59:43מדור: מדיניות בהכשרת מורים מובילים בארה"ב מספק הוכחה מסוימת לכך שמורים אלה אינם אפקטיביים יותר ממורים חדשים אחרים, ולמעשה נראה כי הם פחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1661120http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:59:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדיניות אזורית ומורים מתחילים: מבט על למידת מורה1319753חשבון מערכת01/09/2014 12:08:34 עוסק במדיניות החינוך כפי שהיא באה לידי ביטוי בקשר שבין המחוזות לבין בתי הספר והמורים משפיעים על ההוראה בבתי הספר ועל ההתפתחות המקצועית של המורים בו בדגש על מורים מתחילים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/401300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:08:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידת מורים מתחילים: ידע סובסטנטיבי וגורמים הקשריים1320445חשבון מערכת31/08/2014 13:23:41ככלל, מורים נוטים להעריך יותר למידה בין ותוך- אישית והזדמנותית ופחות - ידע מחקרי למידת המורים עשויה להתרחש גם במצבים של "חצית גבולות", שבהם המורים לומדים עם קבוצות שמחוץ לבית ספרם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:23:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב בין סיוע לבין הערכה בקליטת מורים מתחילים1318981חשבון מערכת31/08/2014 11:30:03אחריותיות , הדרכת מורים מתחילים , הערכת מורים , קליטת מורים מתחילים , Sharon STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/402700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:30:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מפגש מורה-הורה: תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים1311824חשבון מערכת31/08/2014 09:49:51מדור: הכשרת מורים, כללי תוכננה סדנה שהקנתה למורים כלים להתמודדות עם ההורים תוך התנסות בסימולציות מובנות של מצבים שכיחים במפגש עם הורים, גיבוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/147370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
טיפוח מוחות יצירתיים וסקרנים: תפקידם של המורים ומורי המורים1315650חשבון מערכת01/09/2014 10:35:49בהקשרים וסיטואציות מסוימים, לרבות בתחומי הכשרת המורים ( Craig and Louise F. Deretchin, Eds כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/22900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js