דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

برامج152306Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:28:29כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתר STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/arb49011http://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:28:29htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
הכנס המקוון הבין-לאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים, חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה1364481חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:44הבין-לאומי השלישי "פותחים שערים בהכשרת מורים 2011: חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה" התקיים בימים כ'-כ"א בשבט כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays212270http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אנגלית TEC238822Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:28:44הסטודנטים לומדים להיות מורים לאנגלית ויחד הם ילמדו ספרות מתרבויות שונות המיוצגות בקורס כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתרSTS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs40213http://www.mofet.macam.ac.il/tec/SiteAssets/TECtopBanner.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:28:44htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
סביבות סימולציה מתוקשבות להכשרת מורים בעולם1311875חשבון מערכת02/09/2014 05:20:40מובילים בעולם לסימולציה מתוקשבת של הכשרת מורים והדרכת מורים , ביניהם : המיזם של המרכז האוניברסיטאי של כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/145800http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורים משתלמים בטכנולוגיות של גוגל1313691חשבון מערכת01/09/2014 12:00:43 ראשון של האקדמיה למורים של גוגל מחוץ לארצות הברית, פועל לשנות את ההוראה הממוחשבת בישראל מדובר בפיילוט ראשון בארץ של האקדמיה למורים של גוגל, שכמוהו נוסה קודם רק בארצות הברית, ואשר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/203100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:00:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לחץ ושחיקה אצל גננות1314219חשבון מערכת01/09/2014 10:54:29זה לכך שבפעוטונים רמת הציפיות הן של ההורים והן של הפיקוח מהגננות הן צנועות ביותר, המחויבות כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3910350http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה למתמטיקה בתיכון שהשפיע עליי במיוחד1317184חשבון מערכת01/09/2014 12:19:08 זה ביקש לחקור את הדימויים של מורים למתמטיקה שהשפיעו על חיי תלמידיהם (Hava Greensfeld כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/317530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:19:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתלמויות מורים: הקשר בין נושא ההשתלמות לבין התחום המקצועי של המורה המשתלם1313873חשבון מערכת01/09/2014 10:35:16כי יש ללוות את הכשרתם המקצועית של מורים בתמיכה רחבה בתוך בית-הספר ומחוצה לו ובהערכה שיטתית המאפשרת לעמוד על מידת התאמתה של הלמידה לצרכיו המקצועיים והאישיים של המורה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2010840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירה : האתגר העיקרי של המורים להיסטוריה , לפי תכנית הלימודים הנוכחית הוא "להספיק את החומר"1312206חשבון מערכת31/08/2014 13:44:00צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:44:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פתח דבר, מתוך : על הרצף: הכשרה, התמחות , ופיתוח מקצועי של מורים – מדיניות, תאוריה ומעשה1313967חשבון מערכת01/09/2014 13:26:30על אודות סגל המכון פורום אקדמי לנושא ההוראה, שיעורי השחיקה הגבוהים בקרב מורים ופער ההישגים המתמשך מעלים שאלות בנוגע לאופן הגיוס של מורים יעילים יותר לבתי הספר שלנו ולהכשרה שלהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:26:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js