דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

שאלון לבחינת חווית למידה מבוססת פרויקט PBL אצל מתכשרים להוראה~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

לדבר עם ההורים גם כש"הכל בסדר"409520חשבון מערכת31/08/2014 15:50:51פורטל מס''ע , יחסי הורים-ביה''ס , מורים , הורים , מאפיינים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/503900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:50:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משותפת של מורים והורים כמנוף להעמקת שיתופי-פעולה ביניהם למען הצלחת התלמידים409508חשבון מערכת01/09/2014 11:02:56 קשרי-גומלין בין ביה"ס להורים יכולה להתבצע בעזרת מספר מנגנונים המנגנון המוצע הוא למידה משותפת של מורים והורים בנושאים מרכזיים המעסיקים אותם - הן כמורים והן כהורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/505230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:02:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקציות מקוונות בין המשפחות לבין המורים והבדלי מגדר במעורבות הורית דרך מערכת הנתונים של בית הספר: האם אימהות רוצות לדעת יותר מאשר אבות על ילדיהן?409523חשבון מערכת31/08/2014 15:59:44אינטראקציות , מורים , תלמידים , הורים , יחסי הורים-בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/503640http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:59:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איך מחנכים לטווח ארוך : כיצד לגייס עונשים וחיזוקים לפיתוח מוטיבציה פנימית407772חשבון מערכת01/09/2014 11:12:18 מורה (והורה) מתלבט בדילמה זו: שימוש בחיזוקים ובעונשים משפיע מידית על התנהגותם של ילדים גורמי הנעה , מורים , דגמים פדגוגיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1070110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:12:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב יסודות היוגה בהוראה ובחינוך127992חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:04:29ניתן לאמצה ולהתאימה לאורח חיינו ולהלך מחשבתנו המערביים, ולשלבה בכיתה על ידי המחנך והמורה מורים והורים מעידים, כי פעילות זו מרגיעה ומפחיתה חרדות לקראת מבחנים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting3330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:04:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הגורמים המשפיעים על נכונות מורים להטמיע שינויים בהוראת המתמטיקה407113חשבון מערכת01/09/2014 10:35:24במחקר נבדקה גם השפעתו של הדימוי העצמי המקצועי של המורה על נכונותו להשתנות מקצועית נראה כי הממצאים אינם ייחודיים למורי מתמטיקה ומתאימים גם לקבוצות מורים אחרות (ד"ר נעמי צ'יזיק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/206800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מפגש: שילוב יסודות היוגה בהוראה ובחינוך127971חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:00:29ניתן לאמצה ולהתאימה לאורח חיינו ולהלך מחשבתנו המערביים, ולשלבה בכיתה על ידי המחנך והמורה מורים והורים מעידים, כי פעילות זו מרגיעה ומפחיתה חרדות לקראת מבחנים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting1250http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:00:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מפגש מורה-הורה: תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים406136חשבון מערכת31/08/2014 09:49:51 רבים חשים מאוימים ממפגש עם הורי התלמידים ומאמינים כי חסרים להם הכישורים להתמודד במצב זה ע , הכשרת מורים כללי , ג'ודי גולדנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/146300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סוציאליזציה פרופסיונאלית של מורים חדשים בתרבות בית ספרית מכוונת הדרכה409020חשבון מערכת31/08/2014 11:31:05מדור: מורים מתחילים גפני נועדה לבדוק את נקודות המבט של המורים החדשים/המודרכים והמורים הוותיקים/המדריכים לגבי הסוציאליזאציה הפרופסיונאלית של מורים חדשים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/40101140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:31:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד מתארים מורי מורים את התפתחותם המקצועית במסגרת העמיתות ברשת עמיתי המחקר של מכון מופ"ת?408502חשבון מערכת01/09/2014 13:25:13את תרומת ההשתתפות ברשת עמיתי המחקר של מכון מופ"ת להתפתחות המקצועית של עמיתיה, מורי מורים מס''ע , מורי מורים , התפתחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/453400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:25:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js