דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ה"מעבר" מפרח הוראה למורה מתחיל : חשיפת מהות ההנחיה הפדגוגית למורים מתחילים ותמורות בהתפתחות הידע הדידקטי והידע העצמי של מורים מתחילים בזיקה לתפקודם כפרחי הוראה - עבודת דוקטורט~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

מפגש מורה-הורה: תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים406136חשבון מערכת31/08/2014 09:49:51 רבים חשים מאוימים ממפגש עם הורי התלמידים ומאמינים כי חסרים להם הכישורים להתמודד במצב זה ע , הכשרת מורים כללי , ג'ודי גולדנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/146300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משותפת של מורים והורים כמנוף להעמקת שיתופי-פעולה ביניהם למען הצלחת התלמידים409508חשבון מערכת01/09/2014 11:02:56 קשרי-גומלין בין ביה"ס להורים יכולה להתבצע בעזרת מספר מנגנונים המנגנון המוצע הוא למידה משותפת של מורים והורים בנושאים מרכזיים המעסיקים אותם - הן כמורים והן כהורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/504900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:02:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1353452חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03על היבטים רגשיים שונים בעבודתם של מורים ומנהלי בתי ספר, להתחקות אחר צורות מגוונות של עזריה מצגת - ד"ר ניצה שוובסקי תלמידים - מורים - הורים: לכולנו יש סיפור שיוצא מהלב ונכנס אל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays94030http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבותה של הדוגמה האישית בהוראה404761חשבון מערכת31/08/2014 09:17:54יחסי מורים-הורים , משמעת , יחסי מורים-תלמידים , חיים עמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/193350http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:17:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשב ADHD :ניהול הקשר של ההורים עם בית הספר409535חשבון מערכת01/09/2014 12:21:26קשב וריכוז-ADHD , הורים , יחסי הורים-בית ספר , יחסי מורים-הורים , הפרעות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/503300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנגדות לא אלימה ואלימות בבתי הספר: תיאור תכנית וממצאים ראשונים409272חשבון מערכת31/08/2014 12:14:59תמיכת עמיתים , יחסי מורים-הורים , יחסי מורים-תלמידים , מניעת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/324400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:14:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לדבר עם ההורים גם כש"הכל בסדר"409520חשבון מערכת31/08/2014 15:50:51פורטל מס''ע , יחסי הורים-ביה''ס , מורים , הורים , מאפיינים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/502600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:50:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקציות מקוונות בין המשפחות לבין המורים והבדלי מגדר במעורבות הורית דרך מערכת הנתונים של בית הספר: האם אימהות רוצות לדעת יותר מאשר אבות על ילדיהן?409523חשבון מערכת31/08/2014 15:59:44אינטראקציות , מורים , תלמידים , הורים , יחסי הורים-בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:59:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה למתמטיקה - מאפייני הכשרה, ידע, הוראה ואישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי1353543חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:22:00להוראה , ידע תכני , הכשרת מורים למתמטיקה כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting44500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:22:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מי אנחנו מורי המורים: מורים? חוקרים? חברי סגל אקדמי?408503חשבון מערכת31/08/2014 15:26:39פורטל מס''ע , מורי מורים , ישראל , מורים , סגל אקדמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/454000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js