דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03הציבורית בארץ למדידת תפוקות עבודתו של המורה באמצעות מערך של בחינות משוות של הישגי עזריה מצגת - ד"ר ניצה שוובסקי תלמידים - מורים - הורים: לכולנו יש סיפור שיוצא מהלב ונכנס אל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays1032160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גישה מודעת לקונפליקט עם ההורים1317498חשבון מערכת01/09/2014 08:41:07פורטל מס''ע , יחסי הורים-ביה''ס , יחסי מורים-הורים , יחסי אמון , תקשורת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/507100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:41:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה צריכה יועצת לדעת בעבודה עם הורים?1317591חשבון מערכת01/09/2014 11:26:43מדור: יחסי הורים-ביה"ס הורים-בית ספר , יועצים חינוכיים , יחסי מורים-הורים , רחלי בולס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:26:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דיסלקסיה: ליקוי עצבי-חישובי1314777חשבון מערכת31/08/2014 10:36:42אמונה זו, המשפיעה לרעה על נכונותם של מורים והורים לפעול לשיקום הקריאה, שגויה מיסודה כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/380http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:36:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב יסודות היוגה בהוראה ובחינוך1364584חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:04:29ניתן לאמצה ולהתאימה לאורח חיינו ולהלך מחשבתנו המערביים, ולשלבה בכיתה על ידי המחנך והמורה מורים והורים מעידים, כי פעילות זו מרגיעה ומפחיתה חרדות לקראת מבחנים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting49130http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:04:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מפגש מורה-הורה: תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים1311824חשבון מערכת31/08/2014 09:49:51 רבים חשים מאוימים ממפגש עם הורי התלמידים ומאמינים כי חסרים להם הכישורים להתמודד במצב זה ע , הכשרת מורים כללי , ג'ודי גולדנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משותפת של מורים והורים כמנוף להעמקת שיתופי-פעולה ביניהם למען הצלחת התלמידים1317219חשבון מערכת01/09/2014 11:02:56 קשרי-גומלין בין ביה"ס להורים יכולה להתבצע בעזרת מספר מנגנונים המנגנון המוצע הוא למידה משותפת של מורים והורים בנושאים מרכזיים המעסיקים אותם - הן כמורים והן כהורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:02:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1314942חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19 בודק עמדות מורים כלפי שילובם של תלמידים בעלי סוגים שונים של לקויות, את תפיסת הכישורים ללמד כמו כן נבדקו גורמים המשפיעים על התפיסות וצורכי הכשרתם של המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38397180http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבותה של הדוגמה האישית בהוראה1317269חשבון מערכת31/08/2014 09:17:54יחסי מורים-הורים , משמעת , יחסי מורים-תלמידים , חיים עמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:17:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנגדות לא אלימה ואלימות בבתי הספר: תיאור תכנית וממצאים ראשונים1315481חשבון מערכת31/08/2014 12:14:59תמיכת עמיתים , יחסי מורים-הורים , יחסי מורים-תלמידים , מניעת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/325700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:14:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js