דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תובנות על התפתחות הזהות של מורים ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

הכנס המקוון הבין-לאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים, חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה1364481חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:44הבין-לאומי השלישי "פותחים שערים בהכשרת מורים 2011: חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה" התקיים בימים כ'-כ"א בשבט כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays212270http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מפגש מורה-הורה: תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים1311824חשבון מערכת31/08/2014 09:49:51 רבים חשים מאוימים ממפגש עם הורי התלמידים ומאמינים כי חסרים להם הכישורים להתמודד במצב זה ע , הכשרת מורים כללי , ג'ודי גולדנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/147300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משותפת של מורים והורים כמנוף להעמקת שיתופי-פעולה ביניהם למען הצלחת התלמידים1317219חשבון מערכת01/09/2014 11:02:56 קשרי-גומלין בין ביה"ס להורים יכולה להתבצע בעזרת מספר מנגנונים המנגנון המוצע הוא למידה משותפת של מורים והורים בנושאים מרכזיים המעסיקים אותם - הן כמורים והן כהורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/506700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:02:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
برامج152306Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:28:29כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2016                 תקנון האתר STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/arb49011http://www.mofet.macam.ac.il/SiteAssets/logo-mofet.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:28:29htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03על היבטים רגשיים שונים בעבודתם של מורים ומנהלי בתי ספר, להתחקות אחר צורות מגוונות של עזריה מצגת - ד"ר ניצה שוובסקי תלמידים - מורים - הורים: לכולנו יש סיפור שיוצא מהלב ונכנס אל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays124830http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבותה של הדוגמה האישית בהוראה1317269חשבון מערכת31/08/2014 09:17:54יחסי מורים-הורים , משמעת , יחסי מורים-תלמידים , חיים עמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/194200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:17:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטראקציות מקוונות בין המשפחות לבין המורים והבדלי מגדר במעורבות הורית דרך מערכת הנתונים של בית הספר: האם אימהות רוצות לדעת יותר מאשר אבות על ילדיהן?1317451חשבון מערכת31/08/2014 15:59:44אינטראקציות , מורים , תלמידים , הורים , יחסי הורים-בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/504600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:59:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סביבות סימולציה מתוקשבות להכשרת מורים בעולם1311875חשבון מערכת02/09/2014 05:20:40מובילים בעולם לסימולציה מתוקשבת של הכשרת מורים והדרכת מורים , ביניהם : המיזם של המרכז האוניברסיטאי של כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2017                 תקנון האתרSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/145800http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:20:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשב ADHD :ניהול הקשר של ההורים עם בית הספר1317574חשבון מערכת01/09/2014 12:21:26קשב וריכוז-ADHD , הורים , יחסי הורים-בית ספר , יחסי מורים-הורים , הפרעות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/506800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנגדות לא אלימה ואלימות בבתי הספר: תיאור תכנית וממצאים ראשונים1315481חשבון מערכת31/08/2014 12:14:59תמיכת עמיתים , יחסי מורים-הורים , יחסי מורים-תלמידים , מניעת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/326900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:14:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js