דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מפגש מורה-הורה: תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים1378771חשבון מערכת31/08/2014 09:49:51 רבים חשים מאוימים ממפגש עם הורי התלמידים ומאמינים כי חסרים להם הכישורים להתמודד במצב זה ע , הכשרת מורים כללי , ג'ודי גולדנברג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:49:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משותפת של מורים והורים כמנוף להעמקת שיתופי-פעולה ביניהם למען הצלחת התלמידים1391510חשבון מערכת01/09/2014 11:02:56 קשרי-גומלין בין ביה"ס להורים יכולה להתבצע בעזרת מספר מנגנונים המנגנון המוצע הוא למידה משותפת של מורים והורים בנושאים מרכזיים המעסיקים אותם - הן כמורים והן כהורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:02:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות638762חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03על היבטים רגשיים שונים בעבודתם של מורים ומנהלי בתי ספר, להתחקות אחר צורות מגוונות של עזריה מצגת - ד"ר ניצה שוובסקי תלמידים - מורים - הורים: לכולנו יש סיפור שיוצא מהלב ונכנס אל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays155030http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תובנות למניעת שחיקת מורים1382301חשבון מערכת01/09/2014 12:25:54 של שחיקת מורים אינה חדשה בספרות המקצועית ובמחקר החינוכי , אך התרומה של המאמרון הנוכחי באה הפעם מצד מורה ותיק ומוערך בארה"ב המציע כמה תובנות אישיות לגבי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/217740http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:25:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה צריכה יועצת לדעת בעבודה עם הורים?1391540חשבון מערכת01/09/2014 11:26:43מדור: יחסי הורים-ביה"ס הורים-בית ספר , יועצים חינוכיים , יחסי מורים-הורים , רחלי בולס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/506630http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:26:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חשיבותה של הדוגמה האישית בהוראה1384089חשבון מערכת31/08/2014 09:17:54יחסי מורים-הורים , משמעת , יחסי מורים-תלמידים , חיים עמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:17:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות1391265חשבון מערכת31/08/2014 10:44:19 בודק עמדות מורים כלפי שילובם של תלמידים בעלי סוגים שונים של לקויות, את תפיסת הכישורים ללמד כמו כן נבדקו גורמים המשפיעים על התפיסות וצורכי הכשרתם של המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3884690http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:44:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנגדות לא אלימה ואלימות בבתי הספר: תיאור תכנית וממצאים ראשונים1386139חשבון מערכת31/08/2014 12:14:59תמיכת עמיתים , יחסי מורים-הורים , יחסי מורים-תלמידים , מניעת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/320http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:14:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
גישה מודעת לקונפליקט עם ההורים1391529חשבון מערכת01/09/2014 08:41:07פורטל מס''ע , יחסי הורים-ביה''ס , יחסי מורים-הורים , יחסי אמון , תקשורת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:41:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לדבר עם ההורים גם כש"הכל בסדר"1391522חשבון מערכת31/08/2014 15:50:51פורטל מס''ע , יחסי הורים-ביה''ס , מורים , הורים , מאפיינים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:50:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js