דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מחקר: הקניית כישורי הנחייה למורים מאמנים המנחים מורים מתחילים באוסטרליה 1319093חשבון מערכת01/09/2014 08:07:12מדור: מורים מתחילים המחקר הנוכחי מתאר תהליך של הכשרת מורים מאמנים למשימות הנחייה של מורים מתחילים באוסטרליה (Beutel, Denise A. and Spooner-Lane STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/403100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידת מורים מתחילים: ידע סובסטנטיבי וגורמים הקשריים1320445חשבון מערכת31/08/2014 13:23:41מס''ע , מורים מתחילים , התפתחות מקצועית , מורים , ידע פדגוגי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:23:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ליווי בקליטה וההתפתחות מקצועית של מורים מתחילים בשנת עבודתם הראשונה ולאחר שבע שנים 1320419חשבון מערכת31/08/2014 11:40:08מס''ע , מורים מתחילים , התפתחות מקצועית , ליווי מורים מתחילים , הנרי תם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/405100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:40:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקיד האוניברסיטאות בקליטת מורים מתחילים-חקר מקרה (סקוטלנד)1318843חשבון מערכת31/08/2014 11:26:39מדור: מורים מתחילים הוא חלק מסקר רחב שבדק את היישום של תוכנית לקליטת מורים מתחילים בבתי ספר תיכוניים באנגליה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/407500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדיניות אזורית ומורים מתחילים: מבט על למידת מורה1319753חשבון מערכת01/09/2014 12:08:34משפיעים על ההוראה בבתי הספר ועל ההתפתחות המקצועית של המורים בו בדגש על מורים מתחילים המטלות שהם נותנים למורים המתחילים, המשאבים שהם מספקים, סביבות הלמידה שהם יוצרים, כלי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/401300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:08:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב בין סיוע לבין הערכה בקליטת מורים מתחילים1318981חשבון מערכת31/08/2014 11:30:03הדרכת מורים מתחילים , הערכת מורים , קליטת מורים מתחילים , Sharon Feiman-Nemser STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/402700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:30:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח כלי הערכה להערכת מיומנויות של מורים מתחילים באירופה1318804חשבון מערכת31/08/2014 11:26:29סבבים, תוך שימוש בנתונים שהושגו מסקר של מורים מתחילים בבית הספר התיכון שנערך בחודש ספטמבר 2008 גם להשתמש בכלי זה בבתי ספר כדי להתחיל בתהליך של רפלקציה בקרב מורים מתחילים וכדי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:26:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפישות של קליטת מורים מתחילים ולמידה כיצד ללמד1319121חשבון מערכת01/09/2014 13:22:32מחבר: J. Wang S. Odell S המשוערות של מרכיבי התוכניות על ההוראה של מורים מתחילים; השנייה מנתחת את ההשפעות באמצעות דיווחים–עצמיים של מורים; השלישית בוחנת את ההשפעות של שימוש בכמה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:22:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תקופת ההתמחות בהוראה: גשר בין ההכשרה הראשונית לבין ההתפתחות המקצועית המתמשכת של המורים1319076חשבון מערכת31/08/2014 11:33:55מדור: מורים מתחילים המונח "התמחות" הוא שם כולל לתוכניות תמיכה , הנחיה וסיוע למורים מתחילים מס''ע , מורים מתחילים , התפתחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/407650http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:33:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורים המתחילים שהגיעו מהיי-טק : מבט אחרי שנה בכיתה1318789חשבון מערכת01/09/2014 13:22:25מדור: מורים מתחילים פורטל מס''ע , מורים מתחילים , ישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4041120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:22:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js