דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ה"מעבר" מפרח הוראה למורה מתחיל : חשיפת מהות ההנחיה הפדגוגית למורים מתחילים ותמורות בהתפתחות הידע הדידקטי והידע העצמי של מורים מתחילים בזיקה לתפקודם כפרחי הוראה - עבודת דוקטורט~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

תוכניות ההתמחות המעשית של מורים מתחילים בארה"ב – ספר חדש 409040חשבון מערכת31/08/2014 11:34:31מדור: מורים מתחילים תוכניות הליווי במהלך ההתמחות המעשית מורים מתחילים בארה"ב והשלכותיהם על איכות המורים, יעילות ההוראה והתפתחות המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/405430http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:34:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ליווי בקליטה וההתפתחות מקצועית של מורים מתחילים בשנת עבודתם הראשונה ולאחר שבע שנים 409080חשבון מערכת31/08/2014 11:40:08מס''ע , מורים מתחילים , התפתחות מקצועית , ליווי מורים מתחילים , הנרי תם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/403830http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:40:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההתמודדות של מורים מתחילים בזירה הרגשית בכיתה409058חשבון מערכת01/09/2014 08:07:30הכשרת מורים: מודלים , אינטליגנציה רגשית , הדרכת מורים מתחילים , מאפיינים רגשיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/407300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפקיד האוניברסיטאות בקליטת מורים מתחילים-חקר מקרה (סקוטלנד)408988חשבון מערכת31/08/2014 11:26:39מדור: מורים מתחילים הוא חלק מסקר רחב שבדק את היישום של תוכנית לקליטת מורים מתחילים בבתי ספר תיכוניים באנגליה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/406500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפישות של קליטת מורים מתחילים ולמידה כיצד ללמד409046חשבון מערכת01/09/2014 13:22:32מחבר: J. Wang S. Odell S המשוערות של מרכיבי התוכניות על ההוראה של מורים מתחילים; השנייה מנתחת את ההשפעות באמצעות דיווחים–עצמיים של מורים; השלישית בוחנת את ההשפעות של שימוש בכמה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:22:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח כלי הערכה להערכת מיומנויות של מורים מתחילים באירופה408984חשבון מערכת31/08/2014 11:26:29סבבים, תוך שימוש בנתונים שהושגו מסקר של מורים מתחילים בבית הספר התיכון שנערך בחודש ספטמבר 2008 גם להשתמש בכלי זה בבתי ספר כדי להתחיל בתהליך של רפלקציה בקרב מורים מתחילים וכדי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/403000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:26:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידת מורים מתחילים: ידע סובסטנטיבי וגורמים הקשריים409086חשבון מערכת31/08/2014 13:23:41מס''ע , מורים מתחילים , התפתחות מקצועית , מורים , ידע פדגוגי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/403400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:23:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הצלחתה של שיטת החונכות ההדדית של מורים מתחילים באוסטרליה409122חשבון מערכת01/09/2014 08:56:49מדור: מורים מתחילים על ההתנסות בהוראה בשנה הראשונה של 11 מורים מתחילים במערב אוסטרליה, תוך מעקב אחר השתתפותם בהתמחות של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:56:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כשירות תרבותית בעבודתם של מורים מתחילים/מתכשרים409100חשבון מערכת01/09/2014 08:38:37מדור: מורים מתחילים פורטל מס''ע , מורים מתחילים , הוראה , רב-תרבותיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:38:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה הופך חונך למורים מתחילים לחונך טוב?409068חשבון מערכת31/08/2014 11:38:33מדור: מורים מתחילים מס''ע , מורים מתחילים , הכשרת מורים , תכונות אישיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:38:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js