דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

תפקיד האוניברסיטאות בקליטת מורים מתחילים-חקר מקרה (סקוטלנד)1318843חשבון מערכת31/08/2014 11:26:39מדור: מורים מתחילים הוא חלק מסקר רחב שבדק את היישום של תוכנית לקליטת מורים מתחילים בבתי ספר תיכוניים באנגליה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/407800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפישות של קליטת מורים מתחילים ולמידה כיצד ללמד1319121חשבון מערכת01/09/2014 13:22:32מחבר: J. Wang S. Odell S המשוערות של מרכיבי התוכניות על ההוראה של מורים מתחילים; השנייה מנתחת את ההשפעות באמצעות דיווחים–עצמיים של מורים; השלישית בוחנת את ההשפעות של שימוש בכמה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:22:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוכניות ההתמחות המעשית של מורים מתחילים בארה"ב – ספר חדש 1319086חשבון מערכת31/08/2014 11:34:31מדור: מורים מתחילים תוכניות הליווי במהלך ההתמחות המעשית מורים מתחילים בארה"ב והשלכותיהם על איכות המורים, יעילות ההוראה והתפתחות המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/406300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:34:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח כלי הערכה להערכת מיומנויות של מורים מתחילים באירופה1318804חשבון מערכת31/08/2014 11:26:29סבבים, תוך שימוש בנתונים שהושגו מסקר של מורים מתחילים בבית הספר התיכון שנערך בחודש ספטמבר 2008 גם להשתמש בכלי זה בבתי ספר כדי להתחיל בתהליך של רפלקציה בקרב מורים מתחילים וכדי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:26:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההתמודדות של מורים מתחילים בזירה הרגשית בכיתה1319743חשבון מערכת01/09/2014 08:07:30הכשרת מורים: מודלים , אינטליגנציה רגשית , הדרכת מורים מתחילים , מאפיינים רגשיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4010000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידת מורים מתחילים: ידע סובסטנטיבי וגורמים הקשריים1320445חשבון מערכת31/08/2014 13:23:41מס''ע , מורים מתחילים , התפתחות מקצועית , מורים , ידע פדגוגי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:23:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הצלחתה של שיטת החונכות ההדדית של מורים מתחילים באוסטרליה1320657חשבון מערכת01/09/2014 08:56:49מדור: מורים מתחילים על ההתנסות בהוראה בשנה הראשונה של 11 מורים מתחילים במערב אוסטרליה, תוך מעקב אחר השתתפותם בהתמחות של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/401800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:56:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדיניות מחוזית לקליטת מורים מתחילים והתנסויותיהם: בחינה של יישום מדיניות מקומית בקונטיקט1318997חשבון מערכת01/09/2014 08:06:47הקשרים בין המדיניות המחוזית של קליטת מורים מתחילים לבין האופי והאיכות של התמיכה הניתנת להם ההתנסויות של מורים מתחילים בשני מחוזות באותה מדינה הושפעו מהשאלה אם הייתה להם נגישות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:06:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה הופך חונך למורים מתחילים לחונך טוב?1319787חשבון מערכת31/08/2014 11:38:33מדור: מורים מתחילים מס''ע , מורים מתחילים , הכשרת מורים , תכונות אישיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/404900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:38:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: הקניית כישורי הנחייה למורים מאמנים המנחים מורים מתחילים באוסטרליה 1319093חשבון מערכת01/09/2014 08:07:12מדור: מורים מתחילים המחקר הנוכחי מתאר תהליך של הכשרת מורים מאמנים למשימות הנחייה של מורים מתחילים באוסטרליה (Beutel, Denise A. and Spooner-Lane STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/403100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:07:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js