דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

התפתחות מקצועית של מורים: מגמות, ממצאי מחקר ולקחים1313887חשבון מערכת31/08/2014 09:25:53צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/205500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:25:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכי כתיבה ועיבוד מעבודות מחקר לספר1364600חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:07:55 הספרים של מכון מופ"ת מזמינה את מורי המכללות להפוך לספר - מחקרים שהם ערכו המפגש מיועד לאנשים המעוניינים לברר לעצמם אם המחקר שהם ערכו אכן מתאים להיות לספר, וגם עם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting4800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:07:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר בארה"ב : האפקטיביות והנשירה של מורים שעשו הסבה להוראה מקריירה קודמת1307767חשבון מערכת31/08/2014 10:59:43למרות זאת, לא נערך עד כה מחקר שהעריך את האפקטיביות של מורים אלה במונחים של למידת התלמידים מחקר זה משתמש בנתונים מהעיר ניו יורק כדי להעריך את האפקטיביות היחסית ואת שיעור הנשירה בקרב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/168130http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:59:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפתחות מקצועית של מורי מורים1315059חשבון מערכת01/09/2014 11:17:49 הנוכחי מתבסס על מחקרים רלוונטיים ועל חקר מקרה מדגים כדי להתמודד אם השאלה עד כמה מחקר מורים מוגדר מחדש עשוי להוות דרך לקידום למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/451900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:17:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט1364595חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:06:59 השקה לספר דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט הספר יצא לאור התקיים במסגרת יום עיון של קבוצת העניין במחקר איכותיביום שלישי, כ"ז באייר תשס"ז, 15 במאי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting32300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:06:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי בכל המחקרים שנערכו בדור האחרון, כמעט ללא יוצא מהכלל, בוגרי המכללות מתלוננים על כך אתגר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012772200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה מקדם את הלמידה מרחוק?: תפיסות סטודנטים לגבי מרכיבי האפקטיביות בלמידה מרחוק1322412חשבון מערכת31/08/2014 10:20:59לעומת זאת, הופתעו, עורכי המחקר, לגלות כי הסטודנטים נטו לייחס ערך נמוך למדי לאינטראקציות ממצא מחקרי זה עומד בסתירה למרבית הספרות המחקרית המדגישה את חשיבות יצירת קהילת למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/151500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:20:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תהליכים קוגניטביים ורגשיים שחווים תלמידים עם לקויות למידה בהתמודדותם להשגת תעודת הבגרות1314914חשבון מערכת31/08/2014 10:41:22 שלוש שנות המחקר, רואיינו התלמידים עם לקויות למידה ריאיון עומק בשלוש תקופות: בכיתה י', י"א באשר להשלכות היישומיות של המחקר, עולה הצורך באיתור מוקדם ומדויק כבר בראשית הדרך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3893270http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:41:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה אקדמית (2011-2010)1361070Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:11חוקרים ובעלי עניין אחרים העוסקים בפדגוגיה של תהליכי כתיבה ובנושאים הנושקים לה מוזמנים גם דו-שיח פורה ולהחלפת מידע מקצועי; עידוד מחקר בשיטת הכתיבה האקדמית; מתן עזרה לחברי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-2011318130http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחידות לימוד מתוקשבות- מערך שיעור1323244חשבון מערכת01/09/2014 12:21:39צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי תכנון ופיתוח של יחידות לימוד מתוקשבות , מחקרים , כלים לפיתוח יחידות לימוד מתוקשבות וכן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1510400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js