דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

המחקר הנרטיבי – שיקולים וצומתי הכרעה1307580חשבון מערכת01/09/2014 12:12:04הכותבים מתמקדים במאמרם במחקר הנרטיבי בתחום החינוך כותבי המאמר מדגימים את תהליך המחקר הרטיבי שהם מציעים תוך שילוב שתי דוגמאות מחקרים לאורך המאמר ( Clandinin, D.K., Pushor, D STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/176930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקרי מוח ולקויות למידה1314877חשבון מערכת31/08/2014 10:38:57עם התפתחותם של מדעי המוח ומחקרים של לקויות למידה מנקודת מבט מוחית חלה תפנית שהובילה ליצירת תחום מדעי ייחודי – תחום חקר המוח ולקויות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3887130http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:38:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני 42500חשבון מערכת21/08/2014 12:43:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון מחבר/ים שמחה שלסקי, ברכה אלפרט פרסומים דיגיטליים , מחקר איכותני , כתיבה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital8184110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:43:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוקפנות בגיל הגן; מחקר השוואתי בין גני ילדים בחינוך הרגיל ובחינוך האנתרופוסופי1314178חשבון מערכת31/08/2014 12:28:39המחקר בוצע באמצעות תצפיות בגני הילדים בהם תועדו מספר ההתנהגויות התוקפניות (פיסית ומילולית ממצאי המחקר אכן מצביעים כי במערכת החינוך האנתרופוסופית של גני הילדים נצפו פחות התנהגויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/395680http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:28:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת המחקר להתפתחות מקצועית של מורים1313994חשבון מערכת01/09/2014 11:19:31 מסכם ממצאים של מחקרים שעסקו בתרומת המחקר להתפתחות מקצועית מתמשכת אפקטיבית, על פעילויותיה שבבסיס המאמר יוצרים מצע לקידום הגישה של יצירת קשר בין המחקר לבין ההוראה והלמידה המקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/203930http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:19:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כנס מקוון בינלאומי של מרכז TEC במכון מופ"ת238529Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:50:24בכנס זה ישתתפו חוקרים ומובילי פרויקטים בארץ ובעולם, העוסקים בקישור בין תרבויות באמצעים בכנס יתקיימו הרצאות ושולחנות עגולים לדיון בסוגיות העולות מן המחקר ומיישומים בשדה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/Pages/Forms/AllItems.aspx22050http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:50:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' מרים מבורך184577חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:33:21בית הספר להתפתחות פרופסיונלית וראש התמחות 'מחקר והערכה' במכון מופ"ת. לפני כן כיהנה כנשיאת מחקריה עוסקים בקוגניציה של מורים, בהתפתחות פרופסיונלית של מורי מורים, במערכות חינוך בגיל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/research/Pages/Forms/AllItems.aspx158860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:33:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הסיפור של הסיפור: מחקר נרטיבי1364564חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:00:42צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת תציג את עיקרי המחקר הנרטיבי: הרקע ההיסטורי של התפתחות הגישה, הזרמים הפילוסופיים השונים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting6730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:00:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כריית נתונים למטרת חקר התנהגויות תלמידים בסביבות מתוקשבות1316065חשבון מערכת31/08/2014 10:27:30חוקרים המשתמשים בשיטה של כריית נתונים לחקר תהליכי למידה מתוקשבים פועלים לאיתור דפוסי למידה הוראה , כלי מחקר , כלים להערכת ההוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/124900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:27:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עבודת צוותים רב-מקצועיים : תיאוריה, מחקר ויישום1309629חשבון מערכת01/09/2014 12:07:21צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/252030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:07:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js