דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02המרחב המתודולוגי של המחקר האיכותני: בין מחקר ללא מחקר רשות המחקר הבין-מכללתית , קבוצות עניין , מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx322100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת המחקר האיכותני - ביצוע מחקר איכותני404591חשבון מערכת01/09/2014 09:13:34מדור: שיטות מחקר להנחות את הסטודנטים בתהליך הבנתם את שיטת המחקר הזאת בדומה לאופן שחוקרים איכותנים לומדים את שדה המחקר שלהם ( אורית חזן, ליאורה נוטוב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17420250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:13:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה404476חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49על אודות סגל המכון פורום אקדמי עמיתים בקבוצת הכתיבה – שהיא חלק מקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ"ת- ומתוך עיון בספרות על מחקר איכותני ובדוגמאות של מחקרים איכותניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17484230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטרטקסטואליות כשיטה פרשנית במחקר האיכותני 404520חשבון מערכת31/08/2014 10:24:48האינטרטקסטואליות כמושג מרכזי בחקר תרבות מתאים במיוחד למחקר האיכותני הנרטיבי , המושתת על סובייקטיביות המספר , הסיפור , המאזין/החוקר , ועל הממד היחסי והבלתי קבוע של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1720930http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:24:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר איכותני 404500חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55חוקרת איכותנית אשר הקימה בשנת 1996 את המרכז הישראלי למחקר איכותני באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בן-גוריון שבנגב, וראש המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה באוניברסיטה זו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/171853860http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת ספרו של אשר שקדי, מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום, בגיליון מרץ 2005 של כתב העת 'מגמות'. 404556חשבון מערכת31/08/2014 10:26:30מחקר איכותניות , מחקרים , ביקורתיות , מחקר איכותני , דוד בר-גל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1722250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוקף במדידה ובמחקרי הערכה406870חשבון מערכת01/09/2014 08:39:00עמדות ודעות) והן לסוגים שונים של מחקר (ניסויים, מחקרים בסיסיים, יישומיים ומחקרי הערכה, מחקרים במתודולוגיה כמותית או איכותנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/124660http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:39:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחשבות על המחקר האתנוגראפי404478חשבון מערכת01/09/2014 07:54:12ע , שיטות מחקר , מחקר בחינוך , מחקר אתנוגראפי , מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:54:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקרי מוח ולקויות למידה408843חשבון מערכת31/08/2014 10:38:57עם התפתחותם של מדעי המוח ומחקרים של לקויות למידה מנקודת מבט מוחית חלה תפנית שהובילה ליצירת תחום מדעי ייחודי – תחום חקר המוח ולקויות למידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/385900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:38:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורי מורים כחוקרים: המחקר במכללות לחינוך404552חשבון מערכת31/08/2014 10:26:20מדור: שיטות מחקר פורטל מס''ע , שיטות מחקר , מחקר בחינוך , מורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js