דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט1364595חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:06:59 השקה לספר דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט הספר יצא לאור מפגשים , מחקר איכותני , ברכה אלפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting32300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:06:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ימי עיון של קבוצות העניין במחקר איכותני בשנת הלימודים תשע"ג869351Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:55על אודות סגל המכון פורום אקדמי המחלקה לעבודה סוציאלית והמרכז למחקר איכותני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב יום ראשון, 4 סיוע למורי המורים כחוקרים קבוצות עניין במחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx39330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת המחקר האיכותני - ביצוע מחקר איכותני1307596חשבון מערכת01/09/2014 09:13:34במילים אחרות, הוראת קורס שעניינו מחקר איכותני מיישמת את עקרונותיו של מחקר כזה הלמידה-הוראה של הנושא, הדומה במורכבותו למורכבותם של נושאים הנחקרים בשיטות מחקר איכותניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1750730http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:13:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת היסודות של המחקר האיכותני: תובנות מאמנות לחימה איכותנית1307599חשבון מערכת01/09/2014 09:14:03להציע כמה רעיונות הנוגעים להוראת שיטות מחקר איכותניות ומבטאים הפריה מתחום רחוק לכאורה שאינו מתייחס למכנה המשותף בין הוראת שיטות מחקר איכותניות ובין השימוש בהן (עריכת מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1722840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד להקנות לסטודנטים תובנה על הטיה במחקר איכותני?1307527חשבון מערכת02/09/2014 05:54:03על אודות סגל המכון פורום אקדמי המחברת, המלמדת שיטות מחקר, מדגימה כיצד הקנתה לסטודנטים שלה את סוגיית ההטיה במחקר איכותני במסגרת הקורס המתוקשב שהעבירה באוניברסיטה בארה"ב (Beloo STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1716400http://www.mofet.macam.ac.il02/09/2014 05:54:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר איכותני 1307505חשבון מערכת31/08/2014 10:23:55חוקרת איכותנית אשר הקימה בשנת 1996 את המרכז הישראלי למחקר איכותני באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בן-גוריון שבנגב, וראש המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה באוניברסיטה זו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172945250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטרטקסטואליות כשיטה פרשנית במחקר האיכותני 1307525חשבון מערכת31/08/2014 10:24:48האינטרטקסטואליות כמושג מרכזי בחקר תרבות מתאים במיוחד למחקר האיכותני הנרטיבי , המושתת על סובייקטיביות המספר , הסיפור , המאזין/החוקר , ועל הממד היחסי והבלתי קבוע של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17280130http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:24:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ממחקר איכותני לכתיבה איכותית: ענין , חקירה ויצירה1307481חשבון מערכת31/08/2014 10:22:49על אודות סגל המכון פורום אקדמי עמיתים בקבוצת הכתיבה – שהיא חלק מקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ"ת- ומתוך עיון בספרות על מחקר איכותני ובדוגמאות של מחקרים איכותניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1760930http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני191911חשבון מערכת21/08/2014 12:37:14היא מבוססת על ההנחה כי כתיבה של עבודת מחקר איכותני היא אחד השלבים הקשים של תהליך המחקר כולו תלווה בדוגמאות מתוך מאמרים, וככל שהזמן יאפשר נתייחס גם להבדלים בין סוגות מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot25900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:37:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני 42500חשבון מערכת21/08/2014 12:43:08על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת פרסומים דיגיטליים , מחקר איכותני , כתיבה , הבניה חברתית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital8659940http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:43:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js