דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מחשבות על המחקר האתנוגראפי404478חשבון מערכת01/09/2014 07:54:12 הערכות שונות , המחקר האתנוגראפי הוא הנפוץ ביותר בקרב חוקרים איכותניים בשדה החינוך נדמה כי חוקרים בגישה האתנוגרפית מודעים לעמימות הנלווית למשמעות המושג STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:54:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קבוצת עניין: מחקר אתנוגרפי - קבוצה לא פעילה869345Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:56:13בקבוצה נבחן את המחקר כאקט פוליטי של שינוי חברתי עמדת החוקר ביחס למציאות נתונה משפיעה על בחירת נושא ושאלות המחקר וכן על בחירת פרוצדורות המחקר בהן ינקוט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:56:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכיתה ובית הספר במבט מקרוב – מחקרים אתנוגרפיים על חינוך405631חשבון מערכת01/09/2014 14:25:21 זה מוצגים מחקרים על חינוך המבוססים ברובם הגדול על תצפיות משתתפות ועל ראיונות פתוחים במסגרות חינוך שונות – בתי ספר וגני ילדים – על פי מסורת המחקר האתנוגרפי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/259200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:25:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המחקר האתנוגרפי ככלי להתפתחות המקצועית בהכשרת עובדי חינוך 407089חשבון מערכת01/09/2014 12:01:07זה היא להציג בקצרה תפיסה חינוכית הנשענת על המחקר האיכותני בכלל והאתנוגרפי בפרט, שתביא לידי התפתחות אישית ומקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:01:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היבטים פילוסופיים ואתנוגרפיים באכפתיות כפדגוגיה405373חשבון מערכת01/09/2014 11:18:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי המחקר כלל שהייה כפעם בשבוע בכל בית ספר לאורך שנת לימודים אחת עד שנתיים, ראיונות עם מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/226200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:18:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתנוגרפיה ומצוקותיה, ביקורת ספר405642חשבון מערכת01/09/2014 11:24:28על אודות סגל המכון פורום אקדמי " ו"תמונת המצב" של קובץ מחקרי זה מגדירים ומסכמים באופן צלול את מהותו של המחקר האתנוגרפי בכלל ואת התפתחותו של מחקר כזה העוסק בחינוך בישראל בפרט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:24:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת ספר חדש: "בנים וחינוכם בביה"ס: החוויה בהפיכה למישהו אחר", מאת ג'ון וילן405570חשבון מערכת31/08/2014 13:22:32הספר עוסק במחקר אתנוגרפי שהתבצע לאורך שנתיים (2004-2003) באוסטרליה, הבוחן כיצד נערים חווים המחקר נערך בקרב שתי קבוצות של נערים בחטיבת הביניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:22:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם האבחון הפסיכולוגי מקדם הכלה או הוצאה מבית הספר?408875חשבון מערכת31/08/2014 10:42:37צרו קשר רכישת ספרים על המכון ההרצאה של ד"ר סמדר תובל מציגה מחקר אתנוגרפי שבחן את מיקומו של האבחון הפסיכולוגי בבית הספר צוות ביה"ס חי בקונפליקט שבין שתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/380http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:42:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בין המשכיות לשינוי: זהויות ונרטיבים במסגרת ההתפתחות המקצועית של המורה407207חשבון מערכת01/09/2014 09:15:14 מקרה אתנוגרפי זה בחן את ההשתתפות של מורים בבית הספר התיכון בהתפתחות מקצועית הממוקדת בתי ספר תיכוניים , מחקר אתנוגראפי , Jen STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:15:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js