דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סקירה ספרות ביקורתית: מחקרי מעקב אחר בוגרים של תוכניות הכשרה1378643חשבון מערכת31/08/2014 09:43:51 מציגה מגוון של מחקרי בוגרים אשר נעשו במכללות להכשרת מורים בארץ היא מתייחסת לדוחות מחקר מתחילת שנות התשעים שנשלחו ע"י המכללות למוכן מופת או שנענו לפניית החוקרות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:43:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עשור לתכניות ה-M.Ed. במכללות לחינוך מבט לאחור ולפנים638750חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:29אגף א', הכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך מחקר בוגרים - תכניות התואר השני במכללות להוראה (ממצאים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הנחיה אישית לבוגרים1341249Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:39:06תכנית הנחיה אישית לבוגרי לימודי ההתמחויות גם מרצים אחרים מהמכללות, אשר למדו בקורס מחקר והערכה, יוכלו להתפתח במחקר במסגרת שתעניק המשך תמיכה מקצועית אישית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:39:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אנחנו הכשרנו! האם הם הוכשרו? הדרך שבה רואים מורים (בוגרים משלוש מכללות) את הכשרתם ללמד מתמטיקה בבית הספר היסודי1386501חשבון מערכת31/08/2014 11:57:00המורים הינם בוגרים של שלוש מכללות ומלמדים את מקצוע המתמטיקה בבית הספר היסודי שאלות המחקר: (1) באיזו מידה ההכשרה שקיבלו סטודנטים במכללה הלומדים במסלול מורים לבית הספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:57:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הקשר בין איכות הכשרת מורים לקדם יסודי והמורים הבוגרים המלמדים בשטח: ניתוח מחקרים 1391409חשבון מערכת01/09/2014 10:54:22מנתחת הסקירה באופן אנליטי, ליטראלי ופרשני 40 מחקרים שנערכו על תוכניות הכשרת מורים בגיל הרך בעיקר, מחקרים הבודקים את איכות התוכניות והשפעתן על רמת המורים המיישמים תוכניות לגיל הרך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:54:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעקב אחרי בוגרי המכון האקדמי הערבי לחינוך – המכללה האקדמית בית ברל בשנים 2006-20111378920חשבון מערכת01/09/2014 09:14:28אוכלוסיית המחקר כללה מדגם של 188 בוגרים, 92% מהם בוגרות , שהשיבו על שאלון השאלות התבססו על עמדות הבוגרים כלפי השתלבותם בהוראה ועל עמדותיהם והמלצותיהם לגבי תכנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:14:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מעקב אחר בוגרי התכנית למצוינים1386822חשבון מערכת01/09/2014 13:23:36המחקר מלמדים שמרבית הבוגרים משתלבים בהוראה ושיעור ההשתלבות דומה בשתי הקבוצות המושוות מסקנות המחקר מצביעות על תמונה מעודדת בכל הקשור לאטרקטיביות של מקצוע ההוראה בקרב בוגרי התכנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:23:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השתלבותם של בוגרי תכנית דמוקרטית במערכת החינוך1378607חשבון מערכת31/08/2014 09:42:06 זה מציג מחקר שבחן את השתלבותם במערכת החינוך של בוגרי התכנית להכשרת מורים לחנוך הדמוקרטי בישראל פעולה שכאלה מנבאת את תחושת המימוש העצמי של הבוגרים ואת מידת אהבתם לעבודה ( הס, איתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:42:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תיאוריית הסבכה של הלמידה המקוונת של מבוגרים1390996חשבון מערכת01/09/2014 11:26:00מדור: למידת מבוגרים של מחקר זה הייתה לזהות ולהסביר את הגורמים שמניעים ומסייעים לסטודנטים מבוגרים הלומדים לתואר ראשון, להירשם לקורס מקוון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/410http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:26:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר פעולה שיתופי ליצירת ארגון לומד 1378480חשבון מערכת31/08/2014 10:25:10מדור: שיטות מחקר מתאר יישום מעניין של מחקר פעולה שיתופי בארה"ב לצורך שיפור מערך למידה ארגוני (ארגון לומד) בקרב מדריכים מקצועיים המעורבים בהכשרת מבוגרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:25:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js