דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

המחקר הנרטיבי – שיקולים וצומתי הכרעה1307580חשבון מערכת01/09/2014 12:12:04הכותבים מתמקדים במאמרם במחקר הנרטיבי בתחום החינוך נרטיבים , מאפייני מחקר , מחקר נרטיבי , D.K Clandinin STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/177500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפיינים של מחקר נרטיבי1307535חשבון מערכת01/09/2014 10:45:25יש בשלבי המחקר השונים מורכבויות רבות, ובמאמר הנוכחי הם מפנים את תשומת הלב לחשיבה על תכנון מחקרים נרטיביים תוך התמקדות בדרכי העבודה של מורים ומורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17121160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר נרטיבי: חיים בתוך מתחים1307576חשבון מערכת01/09/2014 10:56:28באמצעות המחקר המהווה למאמר זה, הם מציגים את המשמעות והמהות של מחקר נרטיבי בעיניהם, את מקומו של החוקר במחקר הנרטיבי, ואת שיטות מחקר , אינטראקציות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:56:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סיפור סיפורים כפדגוגיה: תוצרים בלתי-צפויים מחקר נרטיבי1307529חשבון מערכת31/08/2014 10:25:00 בוחן כיצד השימוש בשיטות מחקר נרטיביות עשוי להוות אסטרטגיות פדגוגיות בהכשרת מורים המחקר מצביע על קשר בין מחקר נרטיבי לבין סיפורים כפדגוגיה, קשר שרק לעיתים רחוקות נבחן בדרך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1763150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:25:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הסיפור של הסיפור: מחקר נרטיבי1364585חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:04:39גבריאלה ספקטור-מרזל , מחקר נרטיבי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting8900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:04:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הסיפור של הסיפור: מחקר נרטיבי1364564חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:00:42על אודות סגל המכון פורום אקדמי תציג את עיקרי המחקר הנרטיבי: הרקע ההיסטורי של התפתחות הגישה, הזרמים הפילוסופיים השונים בתוך הפרדיגמה הנרטיבית, הגדרות של נרטיב, סוגים של נרטיבים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting6700http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:00:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר נרטיבי כדרך חיים: תוכנית להכשרת מורים1311636חשבון מערכת31/08/2014 09:40:51תוכניות הכשרה , מחקר נרטיבי , חקר נרטיבים , ידע נרטיבי , ידע פרקטי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:40:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02המרחב המתודולוגי של המחקר האיכותני: בין מחקר ללא מחקר מחקר נרטיבי בארגונים: מסיפור כמשקף מציאות לסיפור כפעולה חברתית דילמות אתיות ופוליטיות במחקר איכותני פמיניסטי על זנות בישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx459200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בין איכותי לכמותי, או איך להגדיר את המחקר בו אני עוסקת1307489חשבון מערכת31/08/2014 10:23:09“ר אריאלה גדרון, חוקרת נרטיבים, מייצגת את המחקר העצמי מחקר , מחקר נרטיבי , מחקר פרשני , אריאלה גדרון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/177300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נקודת מבט מטפורית-נרטיבית על חקר האני המקצועי בשיח דבור1307555חשבון מערכת01/09/2014 07:55:32ולבדוק את אמינותו בהקשרים שונים של שיח טבעי ומחקרי בחינוך בתוך הקשר מוסדי (עירית קופרברג פורטל מס''ע , שיטות מחקר , ניתוח נרטיבי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/175800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:55:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js