דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הסיפור של הסיפור: מחקר נרטיבי127993חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:04:39ימי העיון והכנסים ניתן דגש רב לנושאים מתחומי ההכשרה, ההוראה, הדיסציפלינה המדיניות והמחקר גבריאלה ספקטור-מרזל , מחקר נרטיבי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:04:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאפיינים של מחקר נרטיבי404530חשבון מערכת01/09/2014 10:45:25יש בשלבי המחקר השונים מורכבויות רבות, ובמאמר הנוכחי הם מפנים את תשומת הלב לחשיבה על תכנון מחקרים נרטיביים תוך התמקדות בדרכי העבודה של מורים ומורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/177730http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסותיהן של מורות כלפי ההוראה לילדים המתקשים בלמידה על רקע שונות תרבותית405017חשבון מערכת01/09/2014 12:09:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון תהליך מחקרי נרטיבי זה הוא פרשני ומאפשר למרואיינות להסביר את השקפתן, אמנותיהן ותפיסותיהן על STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/212700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:09:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02המרחב המתודולוגי של המחקר האיכותני: בין מחקר ללא מחקר מחקר נרטיבי בארגונים: מסיפור כמשקף מציאות לסיפור כפעולה חברתית דילמות אתיות ופוליטיות במחקר איכותני פמיניסטי על זנות בישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx322100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופסור עמיה ליבליך על שיטת הראיון הנרטיבי 404510חשבון מערכת01/09/2014 07:54:48מדור: שיטות מחקר ומכללת תל אביב -יפו , היא מומחית למחקר איכותני פנומנולוגי, ופרי מחקריה - בשיטת הריאיון הנרטיבי - ראה אור בספרים רבים ובעשרות מאמרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/171800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:54:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המחקר הנרטיבי – שיקולים וצומתי הכרעה404575חשבון מערכת01/09/2014 12:12:04הכותבים מתמקדים במאמרם במחקר הנרטיבי בתחום החינוך נרטיבים , מאפייני מחקר , מחקר נרטיבי , D.K Clandinin STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/176300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר נרטיבי: חיים בתוך מתחים404571חשבון מערכת01/09/2014 10:56:28באמצעות המחקר המהווה למאמר זה, הם מציגים את המשמעות והמהות של מחקר נרטיבי בעיניהם, את מקומו של החוקר במחקר הנרטיבי, ואת שיטות מחקר , אינטראקציות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:56:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סיפור סיפורים כפדגוגיה: תוצרים בלתי-צפויים מחקר נרטיבי404524חשבון מערכת31/08/2014 10:25:00 בוחן כיצד השימוש בשיטות מחקר נרטיביות עשוי להוות אסטרטגיות פדגוגיות בהכשרת מורים המחקר מצביע על קשר בין מחקר נרטיבי לבין סיפורים כפדגוגיה, קשר שרק לעיתים רחוקות נבחן בדרך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/171600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:25:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר נרטיבי כדרך חיים: תוכנית להכשרת מורים405948חשבון מערכת31/08/2014 09:40:51תוכניות הכשרה , מחקר נרטיבי , חקר נרטיבים , ידע נרטיבי , ידע פרקטי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/141500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:40:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטרטקסטואליות כשיטה פרשנית במחקר האיכותני 404520חשבון מערכת31/08/2014 10:24:48האינטרטקסטואליות כמושג מרכזי בחקר תרבות מתאים במיוחד למחקר האיכותני הנרטיבי , המושתת על סובייקטיביות המספר , הסיפור , המאזין/החוקר , ועל הממד היחסי והבלתי קבוע של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1720930http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:24:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js