דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ג'וזף שוואב, מחקר-עצמי של הוראה והכשרת מורים- זווית ראייה אישית1307519חשבון מערכת01/09/2014 10:45:18מדור: שיטות מחקר הוראה , מחקר עצמי , מחקר נרטיבי , C.J Craig STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/173700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר-עצמי על התפתחות מקצועית: חקר הדינאמיקה של למידת מורה1313822חשבון מערכת31/08/2014 09:23:19מחקר עצמי עשוי לעזור למורים להבין טוב יותר את עצמם כלומדים וכך להבין ולנהל את התהליכים הדינמיים של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:23:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תמיכה במחקר עצמי של מורי מורים1307497חשבון מערכת31/08/2014 10:23:31אולם אין בידינו מחקר שיטתי העוסק בדרכים לתמיכה בתהליך זה החוקרים ממליצים להמשיך ולבדוק שאלות נוספות בהקשר של מחקר עצמי הנעשה ע"י מורי מורים בדגש על התמיכה שיש לתת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צבירת ידע ע"י מחקר עצמי על הכשרת מורים1312347חשבון מערכת31/08/2014 12:22:15המאמר דוחה את התפישה הרואה את המחקר כתורם להבנה תיאורטית גדולה יותר או כתורם לשיפור המעשה וטוען שמחקר עצמי צריך לנסות לעבוד על שתי המטרות בו-זמנית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:22:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בין איכותי לכמותי, או איך להגדיר את המחקר בו אני עוסקת1307489חשבון מערכת31/08/2014 10:23:09“ר אריאלה גדרון, חוקרת נרטיבים, מייצגת את המחקר העצמי ההשראה למחקר מהחיים עצמם המושג אותו אני חוקרת, ”מרחבים אישיים של ידיעה“, מסייע לי לחשוב על מסגרות אישיות של יצירת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/176600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:23:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הרחבת הבנה עצמית מקצועית: מחקר –עצמי של מורים בעזרת ביוגרפיה, רפלקציה ודיאלוג1314001חשבון מערכת01/09/2014 09:15:22בדרך כלל הוא נחשב למחקר של איש המקצוע על הפרקטיקה שלו בדרך שיטתית במאמר מתמקדים החוקרים בחקר הבניית הזהות המקצועית של מורים המשתמשים בגישת מחקר עצמי בשלוש צורות שונות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202840http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:15:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר עצמי בהכשרת מורים1364523חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:54:44עם זאת, המחקר העצמי בהקשרו האקדמי עודו צעיר ונתפס לעתים כחלופה מאתגרת למחקר ולעשייה מחקר עצמי (self-study) בהכשרת מורים תכנית יום העיון מידע אודות המרצים האורחים ופרסומיהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays4900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:54:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר הכשרת מורים - היענות לאתגרים, לדרישות ולציפיות של המחקר-העצמי1311732חשבון מערכת31/08/2014 09:45:30 בוחן את האופי והמהות של המחקר-העצמי בהכשרת מורים, כיצד יש לנהל אותו ולדווח עליו פדגוגיה , מחקר עצמי , J. Loughran STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:45:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח פדגוגיה להוראת מחקר- עצמי1313701חשבון מערכת31/08/2014 09:20:15 מדווח על מחקר-עצמי קולקטיבי על הוראה שנעשה בהולנד ובארה"ב באמצעות מתודולוגיה של דיאלוג בין חוקרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:20:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התנסות במחקר עצמי: דרכי עבודה חדשות עם מאמנים ומתאמנים בבית ספר להתפתחות מקצועית1313891חשבון מערכת31/08/2014 09:26:05 משתמש במחקר-עצמי כדי לנתח את ההתפתחות של גישה גנרטיבית מבוססת-מחקר לאימון סטודנטים להוראה בשותפות בין בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/202800http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:26:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js