דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מחקר פעולה שיתופי ליצירת ארגון לומד 1307533חשבון מערכת31/08/2014 10:25:10במחקרי פעולה שיתופיים מועברים בדרך כלל ממצאי החקירה לידי צוות יישום, אך הייחודיות של מחקר הפעולה השיתופי בתהליך המתואר הוא שיתוף הפעולה ההתחלתי עם צוות היישום כבר מראשית הפרויקט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/177900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:25:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל ה- DAL במחקר פעולה שיתופי1307531חשבון מערכת01/09/2014 07:55:05 מציג מודל תיאורטי למחקר פעולה הנקרא מחקר פעולה התפתחותי - DAL השימוש במודל DAL כחלק ממחקר פעולה יזום הוא מודל אפשרי ליצירת שינוי מנהיגותי שיתופי בארגון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/173300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:55:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר פעולה וכתיבה אקדמית: שיחה בין שני מתדיינים1307487חשבון מערכת01/09/2014 10:45:04מחקר פעולה אינה רק אסטרטגית לניהול מחקר חברתי, אלא בו בזמן זוהי דרך של מעורבות בחזון חברתי למחקר הפעולה יש פוטנציאל לא רק ביחס למקומי ולייחודי אלא גם כאחד מהצעדים שמסוגלים להתניע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/174600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריטריונים להערכת מחקר פעולה 1307569חשבון מערכת31/08/2014 10:26:50מדור: שיטות מחקר וכן, מה מקומו של החוקר במחקר פעולה בהערכת מחקרו המאמר מציג את הקריטריונים של אליוט להערכת מחקרי פעולה ומנגד את הקריטריונים של מקניף STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17166250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר פעולה: הלכה ומעשה42499חשבון מערכת21/08/2014 12:42:49מי שמתלבט בשאלה כיצד מגשרים בין מחקר פעולה שמכוון בעיקר לשינוי ולשיפור הפרקטיקה המקצועית לבין מחקר איכותי שמכוון בעיקר ליצור ידע חדש או STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital2429220http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר פעולה- סיפור מסע לגילוי עצמי1307485חשבון מערכת31/08/2014 10:22:59 הנוכחי טוענת פרופסור מיכל צלרמאיר כי מחקר פעולה מעניק למורה רווח משמעותי נוסף: סיפור מעניין על מחקר הפעולה של מורים הוא חלק ממשימה גדולה זו של בניית הזהות המקצועית שלהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/177700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר בפעולה: לוקחים את הלמידה בכיתה אל השדה1307590חשבון מערכת01/09/2014 11:14:24ההכשרה של מומחי LIS-Librarian Information System לערוך מחקר אמין גם נבחנה וגם אומצה על ידי הסמינר המתקדם, מחקר בפעולה, המתואר במאמר זה, הוא נסיון לצייד את הסטודנט למידענות גם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/173200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:14:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שני אופני השתתפות במחקר איכותי בבית הספר: החוקר כאתנוגרף והחוקר בצוות פעולה 1307553חשבון מערכת31/08/2014 10:26:11ההשוואה יכולה לסייע בידי חוקרים, במיוחד אלה המתעניינים במחקרי פעולה, לקבל החלטות לגבי אופי המחקרים שהם מבקשים לערוך מחקרי מורים , מחקר שיתופי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/173300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אלפא בית ספר תיכון וירטואלי ישראלי- חקר השנים הראשונות בפעולתו - מחקר פעולה1322354חשבון מערכת01/09/2014 12:05:21, מתבסס על מחקר שבדק את פעולתו של אלפא, התיכון הוירטואלי של מטח משלב פיתוח הרעיון ועד לשלב במחקר נבדקו שלוש רמות יישום והטמעה: רמת המקרו – שעניינה בחינת תהליכי ההטמעה של השינוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/153000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:05:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עידוד חקר בכיתה המתוקשבת תוך התבססות על התפיסה של מחקר פעולה1316368חשבון מערכת31/08/2014 09:32:58המורה חייב להוביל לפעילות חקר של גילוי עולמות ע"י התלמידים הפעילים בבלוגים או בפורומים ולא מאתגרים יעשו שימוש בכיתות הגבוהות ובמכללות במתכונת של מחקר פעולה כפרדיגמה – כתפיסת עולם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:32:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js