דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02המרחב המתודולוגי של המחקר האיכותני: בין מחקר ללא מחקר מחקר נרטיבי בארגונים: מסיפור כמשקף מציאות לסיפור כפעולה חברתית דילמות אתיות ופוליטיות במחקר איכותני פמיניסטי על זנות בישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx322100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קריטריונים להערכת מחקר פעולה 404564חשבון מערכת31/08/2014 10:26:50מדור: שיטות מחקר וכן, מה מקומו של החוקר במחקר פעולה בהערכת מחקרו המאמר מציג את הקריטריונים של אליוט להערכת מחקרי פעולה ומנגד את הקריטריונים של מקניף STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/179400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר פעולה שיתופי ליצירת ארגון לומד 404528חשבון מערכת31/08/2014 10:25:10במחקרי פעולה שיתופיים מועברים בדרך כלל ממצאי החקירה לידי צוות יישום, אך הייחודיות של מחקר הפעולה השיתופי בתהליך המתואר הוא שיתוף הפעולה ההתחלתי עם צוות היישום כבר מראשית הפרויקט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/176500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:25:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל ה- DAL במחקר פעולה שיתופי404526חשבון מערכת01/09/2014 07:55:05 מציג מודל תיאורטי למחקר פעולה הנקרא מחקר פעולה התפתחותי - DAL השימוש במודל DAL כחלק ממחקר פעולה יזום הוא מודל אפשרי ליצירת שינוי מנהיגותי שיתופי בארגון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/173000http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:55:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר פעולה וכתיבה אקדמית: שיחה בין שני מתדיינים404482חשבון מערכת01/09/2014 10:45:04מחקר פעולה אינה רק אסטרטגית לניהול מחקר חברתי, אלא בו בזמן זוהי דרך של מעורבות בחזון חברתי למחקר הפעולה יש פוטנציאל לא רק ביחס למקומי ולייחודי אלא גם כאחד מהצעדים שמסוגלים להתניע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/174100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח נתונים במחקר פעולה- סיפור מסע לגילוי עצמי404480חשבון מערכת31/08/2014 10:22:59 הנוכחי טוענת פרופסור מיכל צלרמאיר כי מחקר פעולה מעניק למורה רווח משמעותי נוסף: סיפור מעניין על מחקר הפעולה של מורים הוא חלק ממשימה גדולה זו של בניית הזהות המקצועית שלהם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/177000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:22:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר פעולה: הלכה ומעשה866270חשבון מערכת21/08/2014 12:42:49מי שמתלבט בשאלה כיצד מגשרים בין מחקר פעולה שמכוון בעיקר לשינוי ולשיפור הפרקטיקה המקצועית לבין מחקר איכותי שמכוון בעיקר ליצור ידע חדש או STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/digital/Pages/digital2002230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:42:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר בפעולה: לוקחים את הלמידה בכיתה אל השדה404585חשבון מערכת01/09/2014 11:14:24ההכשרה של מומחי LIS-Librarian Information System לערוך מחקר אמין גם נבחנה וגם אומצה על ידי הסמינר המתקדם, מחקר בפעולה, המתואר במאמר זה, הוא נסיון לצייד את הסטודנט למידענות גם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:14:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שני אופני השתתפות במחקר איכותי בבית הספר: החוקר כאתנוגרף והחוקר בצוות פעולה 404548חשבון מערכת31/08/2014 10:26:11ההשוואה יכולה לסייע בידי חוקרים, במיוחד אלה המתעניינים במחקרי פעולה, לקבל החלטות לגבי אופי המחקרים שהם מבקשים לערוך מחקרי מורים , מחקר שיתופי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מורי מורים כחוקרים: המחקר במכללות לחינוך404552חשבון מערכת31/08/2014 10:26:20אמנם הוא נוטה למחקרי פעולה ולמחקרים איכותניים אחרים, אך בסופו של דבר אינו שונה במובהק משיטות המחקר המסורתיות שבהן מתמקד גם המחקר באוניברסיטה (סימה יוגב, אברהם יוגב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/172700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js