דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

על תבונה ורגשות638762חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03מנהיגות מהלב: על תחושות ורגשות בבית הספר - חמלה, דאגה ואכפתיות מוניקה פרידמן, ד"ר חאלד מעבר למילים: שפות שונות של הבעת רגשות בקרב מתכשרים להוראה אליעזר רוזמן, ד"ר נעמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays155030http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב קלפים טיפוליים בעבודת טיפול וחינוך יעוץ והנחייה 1023860Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:26:20צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת היא מרחיבה את הדמיון והיצירתיות, מזמנת הבעה של מחשבות ורגשות בדרך שונה ואישית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/archive/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:26:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה משמעותית: מה אפשר לעשות?1385629חשבון מערכת01/09/2014 09:15:56צרו קשר רכישת ספרים על המכון הלומד מארגן את התנסויותיו (ידע, מושגים, מחשבות, רגשות) באמצעות התנסויות חדשות ויוצר תשתית להתנסויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:15:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קהיליית למידה מקצועית כפעילות חתרנית: איתגור תרבות הלימוד הבית-ספרית המסורתית1384308חשבון מערכת01/09/2014 10:34:20צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי המחקר בדק את העמדות, המחשבות והרגשות של המורים בשלב זה ( Nehring, J. & Fitzsimons, G STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:34:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
למידה מכוונת עצמית וויסות למידה בהשכלה על תיכונית – כיוונים חדשים1390971חשבון מערכת01/09/2014 08:18:45צרו קשר רכישת ספרים על המכון של הלומדים לגבי יכולתם לעסוק בפעולות, במחשבות, ברגשות ובהתנהגויות הנכונים כדי לשאוף למטרות אקדמיות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/410http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:18:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קלפי קס"מ להנחיה חינוכית1023858Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:26:26צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת ככלי השלכתי הם מסייעים להביע מחשבות, רגשות, מצוקות וקשיים ולמצוא דרכי פתרון והתמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/archive/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:26:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קלפי קס"מ להנחיה חינוכית1023628חשבון מערכת21/08/2014 12:26:49צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי משפחתי וקבוצתי.ככלי השלכתי הם מסייעים להביע מחשבות, רגשות, מצוקות וקשיים ולמצוא דרכי פתרון והתמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:26:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שליטה ברגשות בלמידה שיתופית: האם סטודנטים מווסתים רגשות המתעוררים לנוכח אתגרים העולים במצבי למידה חברתיים?1386885חשבון מערכת01/09/2014 11:19:08ובשימוש שהם עושים בצורות שיתופיות ואישיות של ויסות רגשות במצבי למידה קבוצתיים מאתגרים הכולל שליטה בפעולות קוגניטיביות ומטא-קוגניטיביות, הנעה, רגשות והקשר (Boekaerts et al, 2000 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:19:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קובץ המאמרים "רגשות בחינוך"1384936חשבון מערכת01/09/2014 08:28:47 המאמרים "רגשות בחינוך" משנת 2007 נחשב כנדבך מהותי בתחום הפסיכולוגיה החינוכית והוא רלבנטי עצמית של המורה ומאפייני התגובות הרגשיות שלו, רגשות כעס של המורים והשפעתם על ויסות עצמי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול רגשות של מורים במגזר החינוכי הדתי 1382228חשבון מערכת31/08/2014 12:22:57של פרופסור אופלטקה עסק בקשר שבין ניהול רגשות ודפוסי התנהגות ע"י מורים במגזר הדתי הלא הממצאים מלמדים כי ניהול רגשות של המורים במגזר הדתי אינו מוכתב ע"י גורמים מבחוץ, אלא ע"י STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:22:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js