דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עולמות בלבן - שלושה סוגי מטפורות לספר ולמחשב1378512חשבון מערכת31/08/2014 10:26:39והמחשב, נעשה שימוש בשלושה סוגים של מטפורות, שנבדלו זה מזה באופן הפקתם: מטפורה ספונטנית, מטפורה מוזמנת ומטפורה אסוציאטיבית כל נבדק סימן מטפורה אחת בכל שורה מבלי לנמק (ד"ר אסיה שרון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/170http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש במפות חשיבה לשיפור הבנת מטפורות וניבים אצל ילדים לקויי למידה1391213חשבון מערכת31/08/2014 10:38:35התערבות ושינון, שיפרו את הבנת ניבים והמטפורות (שראו בהתערבות) אולם רק קבוצת ההתערבות הגיעה לרמתם של התלמידים התקינים בהבנת מטפורות וניבים שלא נחשפו להם בהתערבות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/380http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:38:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש במטפורה של "מסע גבורה" בהכשרת מורים1392059חשבון מערכת31/08/2014 11:39:19בסך הכל המטפורה סייעה וחיזקה את המתכשרות, אך עוררה גם התנגדות ואי נוחות אצל חלקן, בייחוד המחקר הראה כי מטפורת מסע הגבורה פועלת בשני מישורים: היא גם מציעה לכל אחד תמיכה אישית, וגם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:39:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת ביקורת על "מה משמעותה של הבנת מתמטיקה עבור מורים: קשר כמטפורה לידיעה"1382285חשבון מערכת01/09/2014 08:40:50צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:40:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התבוננות בתפיסות עולם חינוכיות של סטודנטים להוראה באמצעות עבודה מטפורית1386834חשבון מערכת01/09/2014 08:17:56במאמר משולבות דוגמאות למטפורות שניתנו על ידי סטודנטים עם מטפורות אישיות ומקצועיות של הכותבת המשקפות את דרך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:17:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה משותפת מטפורית וממשית ( "זה בצד זה"): חקר כתיבה אקדמית קולבורטיבית1384360חשבון מערכת01/09/2014 07:30:02בהקשר של הוראה בכיתה מטפורות עשויות להיות נקודות פתיחה לדיונים של מורים על הפרקטיקות שלהם תוך התייחסות למטפורות, אך מבלי לראות בהן מדריכים לפעולה ( Ritchie STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:30:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שוב ושוב חוזרת הרפורמה1392237חשבון מערכת31/08/2014 14:02:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי הכלים שיש בידינו כדי להבין את הדברים אינם אלא מטפורות פגומות שבאות במקומה של מחשבה מעמיקה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4617230http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 14:02:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מטאפורות של קהיליות חינוכיות: ניתוח של הדימויים המשקפים ומשפיעים על עיון ומעשה1384386חשבון מערכת31/08/2014 09:23:31של קהיליות חינוכיות באמצעות מיפוי של מטפורות שהדגישו עבודה מוצלחת במסגרת קהיליות כאלה על קהילה , מטפורה , קהילה לומדת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:23:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח הדמיון בחינוך: רעיונותיו של פרופסור קירן איגן1385477חשבון מערכת01/09/2014 07:34:27צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי כמו סיפורים, ניגודים בינאריים מופשטים, מטפורות, בניית דימויים ממילים, סקרנות לגבי מקרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:34:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מבט מטפורי על כניסה לתפקיד ניהולי במכללה להכשרת מורים1391106חשבון מערכת31/08/2014 13:58:53כתיבה נרטיבית, מסמכים כתובים וריאיון עומק עם נחקר אחד, הושם דגש מיוחד על ניתוח המטפורות מנהלים , מטפורה , מחקר איכותני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:58:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js