דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ספריות דיגיטליות – ייצוגים, דגמים ודוגמאות405840חשבון מערכת01/09/2014 09:12:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , מאגרי פריטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3031230http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מידענות מתוקשבת – מהלכה למעשה405760חשבון מערכת31/08/2014 11:18:06מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , תלמידים , מידענות , מטלות קוגנטיביות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/301500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:18:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות מידע מתוקשבת בלמידה פעילה באזרחות406544חשבון מערכת01/09/2014 11:05:18בחיפושי מידע באינטרנט , ולרכוש מיומנויות בתחומי המידענות תוך כדי הבנה מעמיקה יותר של תחומי למידה פעילה , מידענות , למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/317780http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:05:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
'אינפוגרפיקה'- כשהאוריינות החזותית פגשה את אוריינות המידע405792חשבון מערכת01/09/2014 12:11:08מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , הצגה ויזואלית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/309700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:11:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכיבי משימה מידענית405762חשבון מערכת01/09/2014 08:05:23מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , שילוב אינטרנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:05:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נגישות למקורות ראשוניים דרך הרשת 405752חשבון מערכת31/08/2014 11:17:18צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , מאגרי מידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:17:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד פועלת מערכת איסוף המידע של פורטל מס"ע?405778חשבון מערכת01/09/2014 08:05:39צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , ניהול ידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:05:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניווט ברשת "הדבר החשוב באמת – סמוי מן העין"405774חשבון מערכת01/09/2014 14:22:04ניהול ידע ומידענות , תלמידים , הוראת המדעים , מידענות , הוראה בדרכי חקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 14:22:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צוברי מידע בהתאמה אישית ( צמב"א) - במי לבחור ?405798חשבון מערכת31/08/2014 13:22:44צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , כלי עזר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:22:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מידען משאבי מידע בספריית בית ספר : הגדרות ורכיבי תפקיד פוטנציאליים405804חשבון מערכת31/08/2014 13:42:40צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/302600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:42:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js