דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מידענות מתוקשבת – מהלכה למעשה1309411חשבון מערכת31/08/2014 11:18:06מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , תלמידים , מידענות , מטלות קוגנטיביות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:18:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חקר מידעני בעידן Learning 2.01309389חשבון מערכת01/09/2014 08:04:59על אודות סגל המכון פורום אקדמי ניהול ידע ומידענות , סביבות למידה מתוקשבות , מידענות , למידה מקוונת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:04:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סיפור-סיפורים (Storytelling), ניהול וידע1309419חשבון מערכת31/08/2014 11:19:20צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , סוגי שיח , הבניית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/302530http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:19:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאו"ר - מאגר חומרי למידה ברשת 1309379חשבון מערכת31/08/2014 11:12:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , עצמי למידה , חומרי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/301250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:12:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
'אינפוגרפיקה'- כשהאוריינות החזותית פגשה את אוריינות המידע1309443חשבון מערכת01/09/2014 12:11:08מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , הצגה ויזואלית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:11:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכיבי משימה מידענית1309413חשבון מערכת01/09/2014 08:05:23מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , שילוב אינטרנט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:05:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
נגישות למקורות ראשוניים דרך הרשת 1309403חשבון מערכת31/08/2014 11:17:18צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , מאגרי מידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:17:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד פועלת מערכת איסוף המידע של פורטל מס"ע?1309429חשבון מערכת01/09/2014 08:05:39צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , ניהול ידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:05:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ספריות דיגיטליות – ייצוגים, דגמים ודוגמאות1309491חשבון מערכת01/09/2014 09:12:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , מאגרי פריטים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3040130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מידען משאבי מידע בספריית בית ספר : הגדרות ורכיבי תפקיד פוטנציאליים1309455חשבון מערכת31/08/2014 13:42:40צרו קשר רכישת ספרים על המכון מדור: ניהול ידע ומידענות ניהול ידע ומידענות , מידענות , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/303600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:42:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js