דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

כתיבת תכניות לימודים בתחום ליקויי למידה~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

משמעת בכיתה127968חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:59:49מינהל לומדים: טל': 03-6901426/401 פקס: 03-6901481 על אודות במסגרת הפעילויות לחברי סגל מכשירי המורים במכללות ובאוניברסיטאות, לבעלי תפקידים ממערכת החינוך וכן לקהל הרחב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting11880http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:59:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאגר EBSCO - Education Research Complete 405734חשבון מערכת01/09/2014 10:49:38המאגר מקיף את כל תחומי החינוך החל מגיל הרך ועד להשכלה הגבוהה תחומים נוספים כלולים כמו חינוך לשפות ולבריאות, מבחנים, מינהל החינוך, מימון, מדיניות ונושאים חברתיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/303400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:49:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערות תיאורטיות אודות הניתוח הסוציולוגי של רשתות רפורמה בית-ספרית409678חשבון מערכת01/09/2014 09:27:39שינוי חינוכי , תיאוריות , רפורמה בחינוך , מדיניות בחינוך , James G STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:27:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הציפיות הארגוניות של המורה המתחיל409070חשבון מערכת01/09/2014 10:50:58צרו קשר רכישת ספרים על המכון המאמר לתאר את מבנה ציפיותיו של סביבות למידה , מינהל חינוכי , עמדות מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/401500http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השיח הרגשי : העידן הבא בניהול בכיתה?407495חשבון מערכת01/09/2014 08:28:29תחום הרגשות הוא עיסוק חדש בתחומי מינהל החינוך בארץ ובעולם שאלות מהותיות בנוגע לרגשות בהוראה ובניהול, כגון מה הקשר בין שינוי חינוכי לבין רגשות המורה אי אפשר להתעלם מהעבודה הברורה כי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1023800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה למתמטיקה - מאפייני הכשרה, ידע, הוראה ואישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי127940חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:22:00מינהל לומדים: טל': 03-6901426/401 פקס: 03-6901481 על אודות במסגרת הפעילויות לחברי סגל מכשירי המורים במכללות ובאוניברסיטאות, לבעלי תפקידים ממערכת החינוך וכן לקהל הרחב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting45800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:22:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1332626Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48על אודות סגל המכון פורום אקדמי אסתר לפיאן | כרם – מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי משה מאיר | משרד החינוך ד"ר עדנה מור | אוהלו בקצרין – מכללה אקדמית לחינוך ולספורט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011549140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התמודדות עם בעיית האלימות בקרב ילדים ונוער127893חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:53:22מינהל לומדים: טל': 03-6901426/401 פקס: 03-6901481 על אודות במסגרת הפעילויות והערכיים, לפיכך ישתתפו בכינוס זה אנשי חינוך ובעלי תפקידים ממערכת החינוך בישראל וכן הקהל הרחב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays4200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:53:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סוגיות ביישום שילוב127995חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:04:59מינהל לומדים: טל': 03-6901426/401 פקס: 03-6901481 על אודות במסגרת הפעילויות מיושם זה למעלה משלושה עשורים ואנשי החינוך והחינוכאים ממשיכים להתמודד עם סוגיות שונות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting6800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:04:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כתיבה ועריכה של טקסטים אקדמיים לבעלי תארים מתקדמים128004חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:07:11מינהל לומדים: טל': 03-6901426/401 פקס: 03-6901481 על אודות במסגרת הפעילויות לחברי סגל מכשירי המורים במכללות ובאוניברסיטאות, לבעלי תפקידים ממערכת החינוך וכן לקהל הרחב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting4230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:07:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js