דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הציפיות הארגוניות של המורה המתחיל1319789חשבון מערכת01/09/2014 10:50:58צרו קשר רכישת ספרים על המכון המאמר לתאר את מבנה ציפיותיו של סביבות למידה , מינהל חינוכי , עמדות מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/403030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאגר EBSCO - Education Research Complete 1309385חשבון מערכת01/09/2014 10:49:38המאגר מקיף את כל תחומי החינוך החל מגיל הרך ועד להשכלה הגבוהה תחומים נוספים כלולים כמו חינוך לשפות ולבריאות, מבחנים, מינהל החינוך, מימון, מדיניות ונושאים חברתיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/304600http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:49:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערות תיאורטיות אודות הניתוח הסוציולוגי של רשתות רפורמה בית-ספרית1318737חשבון מערכת01/09/2014 09:27:39שינוי חינוכי , תיאוריות , רפורמה בחינוך , מדיניות בחינוך , James G STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:27:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השיח הרגשי : העידן הבא בניהול בכיתה?1317655חשבון מערכת01/09/2014 08:28:29תחום הרגשות הוא עיסוק חדש בתחומי מינהל החינוך בארץ ובעולם שאלות מהותיות בנוגע לרגשות בהוראה ובניהול, כגון מה הקשר בין שינוי חינוכי לבין רגשות המורה אי אפשר להתעלם מהעבודה הברורה כי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1029200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות (תשס"א)1361063Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:51ד"ר שרה פאר אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית peer@macam.ac.il של המשרד להגנת הסביבה ושל משרד החינוך בהובלת מינהל מדע וטכנולוגיה (בתשע"א השתתפו בתכנית 154 בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201223870http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
משוב מסכם מפגש רביעי בפיתוח המקצועי183056Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:25:06צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון ישראל משרד החינוך מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/hasracha/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:25:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תוכנית הכנס420839Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:51מר רוני דיין, מנהל גף יישומי מחשב, מינהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך ד“ר עוזי מלמד, יו“ר פורום מופ“ת לתקשוב בחינוך ובהוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/2012/Pages/Forms/AllItems.aspx26100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
משאבי הוראה למורים בין תפיסה מרכזית לתפיסה מרחבית יישובית1309453חשבון מערכת31/08/2014 13:33:00הוראה מתוקשבים באינטרנט נעשה ע"י משרד החינוך, או"ח וע"י מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך נמרצת של גורמי תוכן אחרים לצד משרד החינוך וגם המאפיינים של כמה מאגרי משאבים יישוביים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:33:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הפיתוח המקצועי של המורים – על רצף ועל אוטונומיה1313970חשבון מערכת01/09/2014 08:47:03 קיומו של מינהל להכשרה ולפיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך מבטא את התפיסה שהמדינה רואה את עצמה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/201750http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:47:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דברי פתיחה442468Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:23:54ת מר רוני דיין, מנהל גף יישומי מחשב, מינהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך ד“ר עוזי מלמד, יו“ר פורום מופ“ת לתקשוב בחינוך ובהוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/2012/Pages/video7900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:23:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js