דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי963458Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי ד"ר נעמי וינר-לוי, המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין ומכון מופ"ת תקציר הרצאה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx266160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עמיתות מכללות–שדה (תשע"ב)1332593Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:41ברל ד"ר עדנה מור | אוהלו בקצרין - מכללה אקדמית לחינוך ולספורט ד"ר נורית מירב | מכללת לוינסקי לחינוך ד"ר ריבה מנדל | המכללה האקדמית בית ברל אלכסנדרה סעד | המכללה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201228730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות למתמחים ולמורים חדשים (תשע"ב)1332596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:29גורדון ד"ר זוהירה נג'אר | המכללה האקדמית בית ברל חוה סנטו | המכללה האקדמית לחינוך גורדון ויני עופרי | המכללה האקדמית בית ברל ד"ר דליה עמנואל | המכללה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201264390http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)939740Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24המדעים; משרד החינוך ד"ר דבורה גורב | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך ד"ר תמר ויסמן | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך טלילה יחיאל | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך הדס כץ שדה-חן | משרד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201245990http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רכזי קורסים למורים בשנת ההוראה הראשונה לאחר ההתמחות (תש"ע)1332607Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:29משה | משרד החינוך ד"ר דליה עמנואל | המכללה האקדמית בית ברל עידית פסטרנק | תלפיות –המכללה האקדמית לחינוך חולון דבורה פרוס | מכללת בית רבקה מארון פרחאת | המכללה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201117800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1332626Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48לחינוך בישראל – חיפה ויני עופרי | המכללה האקדמית בית ברל ד"ר דליה עמנואל | המכללה האקדמית בית ברל דבורה פרוס | מכללת בית רבקה נתן פריד | המכללה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201146930http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מי אנחנו מורי המורים: מורים? חוקרים? חברי סגל אקדמי?408503חשבון מערכת31/08/2014 15:26:39המכללות הללו הנן מוסדות ייעודיים להכשרת כוח אדם להוראה, ועם זאת הן מוגדרות כמוסדות אקדמיים סגל אקדמי , מכללות אקדמיות , מסלולי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/454000http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת כתיבה במערכות חינוך בעולם – מגמות ויעדים408354חשבון מערכת01/09/2014 07:37:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי הספר היסודיים, דרך בתי הספר התיכוניים ועד למוסדות להשכלה גבוהה, כמו מכללות ואוניברסיטאות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/343700http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:37:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת תכנית התמחות בניהול אקדמי פדגוגי408728חשבון מערכת31/08/2014 13:57:25של בוגרי התוכנית, השפעתה על תהליכי השינוי במכללות והעלאת רמתם הניהולית של בעלי התפקידים במכללות ניהול בחינוך , מכללות להכשרת עובדי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/426700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תשס"ט)1332645Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:37ד"ר ניצה ברנע | הטכניון חוה גונן | מכללת לוינסקי לחינוך שלומית גור | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ד"ר וליד דלאשה | מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה יהודית הכטמן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201033540http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js