דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

אנגלית TEC238822Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:28:44השנתית הזו צירפה פרחי הוראה לאנגלית ממכללות לחינוך שונות כדי ללמוד בסביבה מקוונת שיתופית הקורס מועבר על ידי צוות מרצים מהמכללות להוראה המשתתפות בפרויקט STS_Webhttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs2676http://www.mofet.macam.ac.il/tec/SiteAssets/TECtopBanner.png0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:28:44htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
הדיאלוג הפרייריני (תשס"א)1361064Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:59יהדות והוראת המדעים דפנה דינרמן | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל ד"ר אמיתי המנחם | המכללה האקדמית בית ברל שרה לוי | אוהלו בקצרין - מכללה אקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012574280http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי אנגלית למטרות אקדמיות (תשס"ט)1361742Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:36אורות ישראל שרי בקיש-שפרגל | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון אברהם בר-גד | מורשת יעקב - מכללה אקדמית דתית לחינוך מיכאל גרמייז | המכללה לחינוך כמו כן הוקם אתר האינטרנט של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201014470http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' מרים מבורך77370חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:33:21צרו קשר רכישת ספרים על המכון והערכה' במכון מופ"ת. לפני כן כיהנה כנשיאת מכללת לוינסקי לחינוך וראש התכנית 'חינוך בגיל הרך' לתואר שני במכללת לוינסקי לחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/research/Pages/Forms/AllItems.aspx1362190http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:33:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תשע"ב)1361623Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:39ד"ר גילה שילה המכללה האקדמית בית ברל מכללת ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך: כתב עת המוקדש לשפה העברית; המכללה האקדמית לחינוך גורדון: חידון לסטודנטים בחמש מכללות בחיפה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012236240http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03פרקטי ותאורטי ולהטמעתו במסגרת פיתוח סגל המכללות תוך הדגשת היבטים שונים בהרצאות פרונטליות תוכנית יום העיון רשימת מקורות ליום העיון ממרכז המידע הבין-מכללתי תמונות מיום העיון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays1032160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חידושי מחקר בתכניות התערבות חינוכיות לקידום תלמידים עם ליקויי למידה1364480חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:33מיועדים לחברי סגל מכשירי המורים במכללות ובאוניברסיטאות, לבעלי תפקידים ממערכת החינוך וכן פרקטי ותאורטי ולהטמעתו במסגרת פיתוח סגל המכללות תוך הדגשת היבטים שונים בהרצאות פרונטליות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays35080http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מהו"ת ההבדל1314787חשבון מערכת31/08/2014 10:36:53מרכז מהו"ת במכללת סמינר הקיבוצים הוקם על ידי ד"ר נעמי וורמברנד לפני כתשע שנים חינוך מיוחד ולקויי למידה , מכללות להכשרת עובדי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/38300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:36:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שינוי עמדותיהם של סטודנטים במכללה להכשרת מורים לגבי ילדים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם בכיתות הרגילות 1314996חשבון מערכת01/09/2014 08:01:11צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי עמדותיהם של סטודנטים הלומדים במסלולים רגילים במכללה להכשרת מורים כלפי השילוב לבין לימודי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/389430http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:01:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקויי למידה (תשע"ב)1361625Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:16ד"ר אורית דהן המכללה האקדמית בית ברל ע"ש דוד ילין ד"ר אורלי ליפקה | מכללת לוינסקי לחינוך יעל מלצר | המכללה האקדמית תל-חי עידית עינן-סעד | המכללה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012808100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js