דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ועדת ההיגוי132256Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:38:56צרו קשר רכישת ספרים על המכון בוועדה חברים ראשי מכללות, נושאי תפקידים במכללות, נציגי האגף להכשרת עובדי הוראה ונציגי מכון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx7860http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:38:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תש"ע)1361575Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:04רבקה ד"ר מרים וליצקר-פולק | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית יחיאל לאש | מורשת יעקב – מכללה אקדמית דתית לחינוך נירה נחמולי | המרכז STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011209140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטים ומתל"ים1361077Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:45:57כנען | אגודת "ניצן" אביבה לבאן | מכללת צפת ד"ר דינה לויאן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין דורית לחמן | מכללת לוינסקי לחינוך רוקסנה ניימן | המכללה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-2011485250http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:45:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח מקרים בפורום מקוון אינטראקטיבי והתפתחות מקצועית של סטודנטים להוראה1313280חשבון מערכת31/08/2014 12:42:10את התפתחותם המקצועית של סטודנטים להוראה הנמצאים בשלב המעבר מתרבות המכללה לתרבות הבית ספרית מקרים יוצרי בעיה מתחום העבודה המקצועית בקרב 28 סטודנטיות להוראת אנגלית כשפה זרה במכללה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:42:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1361596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48לחינוך בישראל – חיפה ויני עופרי | המכללה האקדמית בית ברל ד"ר דליה עמנואל | המכללה האקדמית בית ברל דבורה פרוס | מכללת בית רבקה נתן פריד | המכללה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201166060http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל לקליטת מורים חדשים בבתי הספר המבוסס על הגישה המערכתית1319005חשבון מערכת01/09/2014 10:50:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי הכשרה לחונכי סטאז' באמנויות, הפועלת במכללת סמינר הקיבוצים בשבע השנים האחרונות , ומאפשרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/40109120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התפיסות, האמונות והפרקטיקות של השותפים לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות הכוללות - מחקר קולבורטיבי של סטודנטים להוראה1314890חשבון מערכת31/08/2014 10:39:08על ידי קבוצת סטודנטים במסלול מצוינות במכללת לוינסקי לחינוך, במסגרת סמינריון "המורה, הכיתה הספר בעידן של שילוב", בהנחיית מרצה מתחום החינוך המיוחד ובשיתוף עם ראש יחידת המחקר במכללה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3815890http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:39:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהלי ספריות (תשס"ט)1361751Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:54על אודות סגל המכון פורום אקדמי מקביל להשכלה נגישה בראשות אוניברסיטת חיפה והמכללה למינהל בהשתתפות מנהלי ספריות מתוך שמונה עשרה מכללות מכל הארץ; דיונים מעמיקים בנושא מעמדם של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201027930http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי קורסים לחונכים (תשע"ב)1361622Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:35איטה גולדברגר | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חוה גונן | מכללת לוינסקי לחינוך רבקה גרין | מכללה ירושלים זהבה הירט | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ד"ר נילי הירשפלד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201221780http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלכה, מעשה וחזון: הכשרת סטודנטים מצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך1311738חשבון מערכת01/09/2014 07:39:34כיצד מתמודדות התכניות במכללות השונות עם קשיים אלה הכשרת מורים , מכללות להכשרת עובדי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/142530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:39:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js