דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24המדעים; משרד החינוך ד"ר דבורה גורב | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך ד"ר תמר ויסמן | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך טלילה יחיאל | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך הדס כץ שדה-חן | משרד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012665100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כשהתותחים רועמים המוזות שותקות – האומנם1313299חשבון מערכת01/09/2014 11:02:01על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון זה עוסק בלמידה מקוונת שהתנהלה במכללה האקדמית לחינוך אחוה סטודנטים להוראה , מכללות להכשרת עובדי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/331040http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:02:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
SPSS191703Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:26:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי ד"ר תחיה וינוגרד-ג'אן, מרצה לסטטיסטיקה, מכללת לוינסקי לחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/archive/Pages/Forms/AllItems.aspx9230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:26:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1361596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48לחינוך בישראל – חיפה ויני עופרי | המכללה האקדמית בית ברל ד"ר דליה עמנואל | המכללה האקדמית בית ברל דבורה פרוס | מכללת בית רבקה נתן פריד | המכללה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011710150http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי אנגלית למטרות אקדמיות (תש"ע)1361576Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:09על אודות סגל המכון פורום אקדמי אורות ישראל שרי בקיש-שפרגל | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך אברהם בר-גד | מורשת יעקב - מכללה אקדמית דתית לחינוך מיכאל גרמייז | המכללה לחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20112630http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
SPSS – היכרות והתנסות191785חשבון מערכת21/08/2014 12:27:01צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת ד”ר תחיה וינוגרד-ג`אן, ראש המסלול לחינוך מיוחד בתלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot6200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:27:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מודל לקליטת מורים חדשים בבתי הספר המבוסס על הגישה המערכתית1319005חשבון מערכת01/09/2014 10:50:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי הכשרה לחונכי סטאז' באמנויות, הפועלת במכללת סמינר הקיבוצים בשבע השנים האחרונות , ומאפשרת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4012900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:50:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט1364595חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:06:59יצחק קשתי, אוניברסיטת תל אביב; מכללת סמינר הקיבוצים עולמות בדויים ועולמות ממשיים - הבניית דברי הכותביםד"ר שמחה שלסקי, מכון מופ"תד"ר ברכה אלפרט, מכון מופ"ת; המכללה האקדמית בית ברל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting30530http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:06:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פרופ' אסתר יוגב181763חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:32:36פרופ' אסתר יוגב  היא רקטור מכללת סמינר הקיבוצים, ומרכזת הפיתוח של תוכנית ה-M.ED  במדעי "היסטוריה כצורך כפשר, כמפגש אנושי", החינוך וסביבו, מכללת סמינר הקיבוצים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/dialog/Pages/Forms/AllItems.aspx337260http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:32:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי הדרכה (תש"ע)1361583Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:39למורות בית חנה צאנז ד"ר עדן הכהן | מכללת יעקב הרצוג נחמה ז"ק | מכללה ירושלים ד"ר ראיד זידאן | המכללה האקדמית חברי הצוות ערכו סיור במכללת יעקב הרצוג שבגוש עציון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201137800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js