דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עמיתות מכללות–שדה (תש"ע)1332622Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:24המכללה האקדמית לחינוך; התנועה הקיבוצית; המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה; מכללת בית רבקה; המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; סמינרים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201125400http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על אודות קבוצת עניין במחקר איכותי869323Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:57:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי ד"ר נעמי וינר-לוי, המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין ומכון מופ"ת תקציר הרצאה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/rashut/kidum/interests/qualitative/Pages/Forms/AllItems.aspx28070http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:57:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות למתמחים ולמורים חדשים (תשע"ב)1332596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:29גורדון ד"ר זוהירה נג'אר | המכללה האקדמית בית ברל חוה סנטו | המכללה האקדמית לחינוך גורדון ויני עופרי | המכללה האקדמית בית ברל ד"ר דליה עמנואל | המכללה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012713120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תפיסת התכנים של התואר השני במכללת לוינסקי404358חשבון מערכת31/08/2014 11:05:59 לתואר שני במכללת לוינסקי מיועדות למורים המלמדים במסגרות שונות במערכת החינוך, ולבעלי בוגרי האוניברסיטאות השונות בארץ, ומחציתם בוגרי מכללות לחינוך, או אקדמאים שהסבו עצמם להוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/161730http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:05:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חידושי מחקר בתכניות התערבות חינוכיות לקידום תלמידים עם ליקויי למידה127488חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:33מיועדים לחברי סגל מכשירי המורים במכללות ובאוניברסיטאות, לבעלי תפקידים ממערכת החינוך וכן פרקטי ותאורטי ולהטמעתו במסגרת פיתוח סגל המכללות תוך הדגשת היבטים שונים בהרצאות פרונטליות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays319140http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי לשון עברית (תשס"ט)1332636Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:46עדנה אייל-גרנית | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ד"ר עמנואל אלון | המכללה האקדמית בית ברל שרה בלוך | מכללת בית רבקה ד"ר חנוך גמליאל | מכללת יעקב STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-2010188120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ילקוט הלשון למכללות לחינוך406387חשבון מערכת01/09/2014 08:08:23של "פורום מרכזי לימודי לשון עברית במכללות האקדמיות לחינוך" המתקיים זה שנים במכון מופ"ת עובדי הוראה), מובא עתה לפני הסטודנטים במכללות מבחר חדש של מחקרים עדכניים בעברית החדשה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/315330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:08:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי הדרכה (תשע"ב)1332583Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:07על אודות סגל המכון פורום אקדמי זינמן במכון וינגייט ד"ר יצחק יוגב | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון חנה פלדמן | מכללת בית רבקה דליה פלסר | אורות ישראל - מכללה אקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201223730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לימודי הכתיבה האקדמית במכללת לוינסקי: תמונת מצב408379חשבון מערכת31/08/2014 15:28:00את תמונת המצב של לימודי הכתיבה האקדמית במכללת לוינסקי לחינוך, המושתתים על המתווים המנחים ישראל , מכללות אקדמיות , מוסדות להשכלה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/343130http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:28:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי מקרא (תשע"ב)1332591Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:36:16ברוריה מכמן | אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך ד"ר ציפורה עצמון | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך רות פישר ב"ח | המכללה האקדמית בית ברל ד"ר יצחק פלג | המכללה האקדמית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201216880http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:36:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js