דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הלשון העברית והוראתה במכללות להכשרת עובדי הוראה בישראל638810חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:53:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי פורום מרכזי לימודי הלשון העברית במכללות לשון עברית , מכללות להכשרת עובדי הוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:53:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המכללות להכשרת עובדי הוראה - ממשבר ואיום לצמיחה ולהזדמנות638807חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:52:42ועדת דברת , מכללות להכשרת עובדי הוראה , יעקב קדם , אסתר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:52:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האגף להכשרת עובדי הוראה – מדיניות ומעשה1379143חשבון מערכת01/09/2014 08:45:12מדור: מדיניות בהכשרת מורים להכשרת עובדי הוראה מופקד על הכשרת מורים במכללות לחינוך לכל המגזרים, בכל מקצועות ההוראה ובכל מסגרות החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:45:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראה יעילה במכללה להכשרת מורים: נקודת המבט של סטודנטים ושל מורי מורים1378212חשבון מערכת01/09/2014 07:58:05מדור: הערכת הוראה ע , הערכת הוראה , מכללות להכשרת עובדי הוראה , מורי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:58:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההוראה בקורסים להכשרת סייעות1391413חשבון מערכת01/09/2014 08:15:52חינוך קדם יסודי , מכללות להכשרת עובדי הוראה , גני ילדים , הערכת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/390http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:15:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תמונת מצב של הכשרת פרחי הוראה להוראה מתוקשבת בארבע מכללות חינוך 511077חשבון מערכת31/08/2014 10:03:20על אודות סגל המכון פורום אקדמי למידה ממוחשבות , הכשרת מורים , מכללות להכשרת עובדי הוראה , הוראה בסיוע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:03:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות MOODLE510866חשבון מערכת01/09/2014 07:42:44סביבות למידה ממוחשבות , מכללות להכשרת עובדי הוראה , למידה מתוקשבת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:42:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרה להוראה בישראל; מי צריך את תכניות ההסבה?1379132חשבון מערכת01/09/2014 08:37:24בישראל פועלות 23 מכללות לחינוך, זאת בנוסף לחמש מחלקות בתי"ס לחינוך באוניברסיטאות מכללות להכשרת עובדי הוראה , ישראל , מדיניות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:37:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות מערכת ה- Moodle510958חשבון מערכת01/09/2014 10:40:51סביבות למידה ממוחשבות , מכללות להכשרת עובדי הוראה , קורסים מתוקשבים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתיקה וגיבוש קוד אתי במכללה להכשרת מורים1391784חשבון מערכת31/08/2014 15:20:54ייצוג הולם נמצא בקרב המרצים לתחומי הוראה שונים מורי מורים , מכללות להכשרת עובדי הוראה , אתיקה , מרצים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/450http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:20:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js