דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מנהיגות ומחוזות התרבות בבית הספר1391115חשבון מערכת31/08/2014 16:26:19ניהול בחינוך , בתי ספר , מנהיגות בית ספר , מנהלי בתי ספר , תרבות בית הספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 16:26:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פיתוח מנהיגות מורים מקבילה בבתי הספר1391026חשבון מערכת31/08/2014 12:47:51בתי ספר , מורים , מנהיגות בית ספר , מנהיגות , תהליכי שינוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:47:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות שמובילה ללמידה – תיאוריית פעולה לשינוי בית הספר1384105חשבון מערכת31/08/2014 09:18:46שינוי חינוכי , מנהיגות בית ספר , מנהיגות , שינוי חשיבתי דף הבית של מכון מופ"ת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:18:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הדיסציפלינה החמישית של סנג'י: מודל למנהיגות בית-ספרית1391123חשבון מערכת01/09/2014 11:08:44Peter Senge) תהיה הרבה יותר מועילה לאמוץ בבתי ספר מאשר מרבית השגרות והנהלים שנלקחו מאנשי מקצוע שבתי ספר אינם ארגונים צומחים נוגד את ההיגיון ( Donna B. Feldman STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:08:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות בית ספרית מובילה תרבות של אכפתיות מאפשרת הוראה- למידה1391131חשבון מערכת01/09/2014 08:55:31על האמונות, השגרות והפרקטיקות בהם עושה שימוש מנהלת בית ספר במטרה להטמיע תרבות של אכפתיות בתי ספר , מנהיגות , שיטות ניהול STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:55:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סקירת ביקורת על "מנהיגות מהיסוד: לימוד יעיל בבתי ספר בעלי ביצועים נמוכים באופן מסורתי"1391120חשבון מערכת01/09/2014 08:47:48גורמי הנעה , ספרים , מנהיגות בית ספר , מנהיגות , גורמי שינוי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:47:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות המניעה לעשייה ולמעורבות: תשעה צעדים בדרך מניהול למנהיגות1391140חשבון מערכת01/09/2014 09:10:03בחינוך , ניהול בית ספר , מנהיגות בית ספר , מנהלי בתי ספר , מאפייני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:10:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קהילות של למידה מקצועית ובתי ספר בסינגפור: התפתחות מקצועית של מורים ומנהיגות בית ספרית במערכת היררכית אסייתית1384486חשבון מערכת01/09/2014 08:39:59 זה חוקר את היישום השיטתי של קהילות למידה מקצועיות (PLC) בבתי ספר בסינגפור קהילה מקצועית בית-ספרית , מאפייני התפתחות מקצועית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:39:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות מעצבת חינוך1391134חשבון מערכת01/09/2014 09:00:50ניהול בית ספר , מנהיגות בית ספר , מנהיגות , מנהלי בתי ספר , תהליכי התמודדות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4232530http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:00:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בדרך למנהיגות חינוכית: הצעד הבא, תצפיות הוראה ושיח פדגוגי כמוקד התהליך החינוכי והצמיחה הפדגוגית בבית הספר1391078חשבון מערכת31/08/2014 13:52:31שינוי חינוכי , מורים , מנהיגות בית ספר , מנהלי בתי ספר , מאפיינים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:52:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js