דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

הל"ל - שיטה ו'הלך רוח'1378320חשבון מערכת01/09/2014 08:42:14שנערך במכון מופ"ת, הוצגה ע"י פרופסור מנוחה בירנבוים שיטת ההערכה המכונה הל"ל , שנועדה לקדם את ביישום הרווח של הל"ל ורפלקציה לגבי המהלך החיוני לשם יישום מוצלח של הל"ל (מנוחה בירנבוים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:42:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אתר עיר ה-הל"ה (הוראה-למידה-הערכה) - סביבה מתוקשבת לטיפוח קהילת למידה1384091חשבון מערכת01/09/2014 12:00:35קיוונים" ומאפשר התנסות אינטראקטיבית במפה הדינמית של "העיר" (מנוחה בירנבוים, אלחנן גזית מלווה קורס , מנוחה בירנבוים , אלחנן גזית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/190http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:00:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח מאבחן של הישגים במתמטיקה של תלמידי ישראל וסינגפור במבחן TIMSS-R לכיתות ח1386453חשבון מערכת31/08/2014 11:52:47צרו קשר רכישת ספרים על המכון מחבר: מנוחה בירנבוים סטטיסטיים , סינגפור , מנוחה בירנבוים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:52:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה1378156חשבון מערכת01/09/2014 07:57:04 מורחב זה שנכתב ע"י פרופסור מנוחה בירנבוים, הוצגו בקצרה עקרונות הל"ל ( הערכה לשם למידה קהילה מקצועית בית-ספרית , מנוחה בירנבוים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:57:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"בהבניה מתמדת", סביבת למידה למורים1384444חשבון מערכת01/09/2014 12:01:14צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מחבר: צופיה יועד מנוחה בירנבוים הלנה קימרון שרה כ"ץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/200http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:01:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הקשרים מקוננים (Nested contexts) שמעצבים את ההערכה ללמידה: קהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר והתרבות בכיתה1378049חשבון מערכת01/09/2014 10:45:59מחבר: מנוחה בירנבוים חני שלטון הלנה קימרון Menucha Birenbaum Helena Kimron Hany למידה מקצועית , מנוחה בירנבוים , חני שלטון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:45:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הערכה לשם למידה (הל"ל)638833חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:17:17הל"ל - שיטה ו'הלך רוח' - פרופ' מנוחה בירנבוים, אוניברסיטת תל אביב מצגת הל"ל בכיתה בית ספר , מנוחה בירנבוים , מיכל בלר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays5134300http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:17:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js