דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

MOODLE – בטכניון: To Moodle or not to Moodle?103763חשבון מערכת31/08/2014 10:18:30 היא מערכת לניהול למידה המאפשרת בנייה של קורסים ברמות תקשוב שונות כמערכת למידה מתקדמת וגמישה כוללת מערכת Moodle את הכלים הבאים: מנגנון לניהול קורסים, מנגנון לניהול קבצים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:18:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות MOODLE510866חשבון מערכת01/09/2014 07:42:44מתוקשבים , סביבות למידה מתוקשבות , למידה מקוונת , מערכות לניהול למידה מרחוק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:42:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב מערכת Moodle בפורטל חינוך "חיפהנט"103883חשבון מערכת31/08/2014 13:07:14המערכת מציעה מגוון אפשרויות של כלים לניהול תוכן ולניהול כיתה, לתקשורת, ללמידה מרחוק ודרכים להערכה מערכת Moodle אומצה במערכת החינוך בחיפה כאתר מלווה למידה לזמן שגרה וחירום STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:07:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"אני מורה בתיכון! מאיפה יש לי זמן ל-Moodle?!"103937חשבון מערכת01/09/2014 12:13:45של מורים בבתי ספר תיכוניים בסביבות למידה מתוקשבות ופלטפורמות לניהול הלמידה המתוקשבת כגון מוודל גם למורי התיכון ולהסביר להם למה כדאי גם להם לאמץ את ה-Moodle כמערכת ניהול הוראה ולמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:13:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר השוואתי לגבי הערכת הגישה לשלוש מערכות בקוד פתוח לניהול למידה1007174חשבון מערכת01/09/2014 12:23:39מדור: סביבות למידה ממוחשבות זה מציג מחקר השוואתי של יכולת הגישה לשלוש מערכות בקוד פתוח מבוסס רשת לניהול תוכן של למידה: מערכת Moodle, מערכת ATutor, מערכת Sakai STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:23:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות מערכת ה- Moodle510958חשבון מערכת01/09/2014 10:40:51 המתואר מתמקד בהטמעת מערכת ה- Moodle בהקשר לתהליכי העצמת ההוראה-למידה בשתי מכללות להכשרת מורים מובילות בישראל ההטמעה מלווי קורסים, קורסים מעורבים וקורסים ללמידה מרחוק STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:40:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי הגומלין בין ניהול תוכן ולמידה לבין דרכי הערכת לומדים בקורסים מקוונים510952חשבון מערכת31/08/2014 09:57:37הלמידה המקוונת מציבה אתגרים חדשים בתחום ההערכה בעשור האחרון פותחו כלים טכנולוגיים דוגמת מערכות לניהול תוכן ולמידה, לדוגמא (Moodle ), אשר עשויים להוות מענה מוצלח לקשיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דגמים פדגוגיים לשילוב תקשוב בעבודת ביה"ס : בית החינוך אשכול באשדוד510834חשבון מערכת01/09/2014 07:42:05 מתקיימת פעילות פדגוגית איכותית (ומעורבות הורים ) בעזרת מערכת לניהול למידה Moodle בקבוצות, בזוגות וגם בהנחיית המורים על גבי תשתית #Moodle ומתוכה בכלי Web2 משובצים נוספים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:42:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האם למידה מקוונת זקוקה למערכת LMS1006986חשבון מערכת01/09/2014 08:47:33לבנו לגבי המחלוקת העקרונית הנמשכת בין מערכות LMS ללמידה מקוונת ובין מערכות פתוחות ( ללא רכיבי ניהול) ללמידה מקוונת כל אלה בוודאי שייכים למערכות חינוך, אבל לא בהכרח ללמידה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:47:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פלטפורמה של למידה מקוונת: יתרונות וחסרונות לגבי ניהול זמן1007178חשבון מערכת01/09/2014 11:21:35מדור: סביבות למידה ממוחשבות המחברים התחילו מההנחה המרכזית שלשימוש בפלטפורמת Moodle ללמידה מקוונת יש השפעות יעילות על אסטרטגיות ניהול הזמן (Indreica, Elena-Simona, 2014 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/150http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:21:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js