דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

חוקי המשחק: סדנה פעילה לשילוב משחקים בכיתות - 2010363341Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:39:31בסדנה בת 12 מפגשים נחווה את מגוון המשחקים הרחב הקיים היום, נלמד לנתח משחקים ולהבין את כל מפגש הינו בן 3 שעות שיעור פעיל: המפגש כולו יוקדש לחווית מפגש משחק תפקידים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tikshuv/Pages/Forms/AllItems.aspx43730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:39:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכנס המקוון הבין-לאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים, חינוך והכשרת מורים בעידן הגלובליזציה1364481חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:46:44צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי ימי עיון , מפגש מקוון , גלובליזציה ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays212270http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:46:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סדנת צילום רב-תרבותי מקוון281706Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:22:10הסדנה תיפתח במפגש פנים-אל-פנים במכללת סמינר הקיבוצים ב-2 ביולי 2013, ובהמשך יתקיימו שלושה מפגשים מקוונים סינכרוניים לוח המפגשים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/programs/Pages/Forms/AllItems.aspx20900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:22:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מה נשתנה? ההיסטוריה של מסגרות החינוך לתלמידים עם ליקוי בשמיעה בישראל 2005-19321364586חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:04:47צרו קשר רכישת ספרים על המכון מפגש השקה לספר ד”ר אביבה פלאוט, המכללה האקדמית המפגש מילות מפתח: מפגשים , אביבה פלאוט ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting1900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:04:47htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הסיפור של הסיפור: מחקר נרטיבי1364564חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:00:42צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מילות מפתח: מפגשים ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting6730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:00:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
רוח האדם בחינוך (תשע"א)1361068Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:12צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201215030http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מאבחנים דידקטיים ומת"לים (תשע"ב)1361617Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:11צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-2012117530http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לקראת תצפית אפקטיבית בשיעורים - קידום ההוראה באמצעות תצפיות ושיח פדגוגי191792חשבון מערכת21/08/2014 12:28:09צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot16730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:28:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"מדידה והערכה, אחריותיות ושקיפות ככלי ניהולי לשירות מערכת החינוך"1364510חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:52:15צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays125110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:52:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המורה למתמטיקה - מאפייני הכשרה, ידע, הוראה ואישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי1364419חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:22:00צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מפגש השקה של ספר מילות מפתח: מפגשים , דורית פטקין ערוץ מפגשי עמיתים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting52450http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:22:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js