דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מחקר ספרי לימוד ככלי בידי מקבלי החלטות בתחום מדיניות החינוך1392245חשבון מערכת01/09/2014 11:02:07 המדיניות החינוכית ומקבלי ההחלטות בתחום מדיניות החינוך לא עשו עד היום שימוש רחב דיו במחקר מקבלי ההחלטות בתחום מדיניות החינוך יכולים לעשות שימוש נוסף בחקר ספרי לימוד ולהפוך אותו STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:02:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר ספרי לימוד ישראל-גרמניה ככלי בידי מקבלי החלטות בתחום מדיניות החינוך1386718חשבון מערכת01/09/2014 08:50:24צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/370http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:50:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קבלת החלטות בגיל הרך – מי מחליט ואיך? 638785חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:48:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים חיצוניים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays13900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:48:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר ארוך טווח על ההוראה ועל קבלת החלטות בראשית הנתיבה המקצועית: סיפור התראה1392088חשבון מערכת31/08/2014 15:59:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי השאלה המרכזית: האם וכיצד הוראה והחלטות - קריירה קשורות לאורך זמן בהקשרים ובתנאים בית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:59:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תהליכי קבלת ההחלטות של המורה בכיתה1382206חשבון מערכת01/09/2014 08:13:32את תשומת לבנו למאמר מעניין של פרופסור לארי קובן המתייחס לתליכי קבלת החלטות של מורים בכיתה הוראה פעילה , קבלת החלטות , ג'יי הורוויץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:13:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיטת דלפי 1378518חשבון מערכת01/09/2014 07:55:51החיסרון בכך כי נדרשים מקבלי החלטות המאומנים בשיטה זו, וכן בבעיות מורכבות יש לבצע הליך זה אין דרך אחד ע"מ לסכם האם עדיפה קבלת החלטה במפגש או באמצעים אחרים (האמצעי תקשורת או שיטת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/17259110http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:55:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הרטוריקה והמציאות של רפורמות הביזור: המקרה של ניהול מבוסס בית ספר במצרים1392291חשבון מערכת01/09/2014 11:17:57מספר יוזמות של ביזור המכוונות להעביר יותר סמכויות של קבלת החלטות לרמת בית הספר המקומית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/46440http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:17:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כיצד מקבלים מורים החלטות על התנהגויות אתיות ולא-אתיות? לקראת פיתוח קוד למורים?1382290חשבון מערכת01/09/2014 08:55:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/210http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:55:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בחינת תהליך ה-PRIME – תהליך לגישור מחדש של מועמדים להכשרת מורים שזוהו כבעלי קושי לסיים את תכנית ההכשרה1378589חשבון מערכת01/09/2014 07:37:39מערכת תמיכה כדי לסייע להם בקבלת החלטות ובמעבר מהאוניברסיטה לעולם העבודה בחינוך ובהוראה תהליכי התמודדות , קבלת החלטות , הכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:37:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
איך אונטריו הפיצה פרקטיקות מוצלחות על פני 5,000 בתי ספר1392286חשבון מערכת01/09/2014 09:08:07צרו קשר רכישת ספרים על המכון מציג חקר מקרה של מערכת החינוך חינוך ערכי , קבלת החלטות , שיפור בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/460http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:08:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js