דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מקרא 2010-2011637860Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:47:03צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב צוותי חשיבה , לימודי מקרא , מקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201123330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:47:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
המקרא ואנחנו638797חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:50:44בכנס יידונו הלבטים בסוגיה זו ויוצעו דרכים להגברת הרלוונטיות של הוראת המקרא בהכשרת מורים מפתח: ימי עיון , מקרא , תנ"ך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays4730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:50:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מקומה של הגישה המסורתית בהוראת מקרא בחינוך הממלכתי והממלכתי-הדתי1386582חשבון מערכת01/09/2014 09:11:34יעל שפיגלמן לדון בנושא הגישה המסורתית בלימוד המקרא; נושא זה קרוב ללבה, וכפי שתיארה במבוא הוראת תחומי הדעת , הוראת המקרא , תנ"ך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:11:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שילוב מחקר המקרא בהוראת התנ"ך. הדגמה מתיאור מסע סנחריב ליהודה1386565חשבון מערכת01/09/2014 08:53:45בשיטות של לימוד אסוציאטיבי שנועד לקרב את המקרא לחייהם של התלמידים על ידי תשלום מחיר כבד של יש לבחון דווקא כיצד מחקר המקרא יכול להשתלב ולחבב את התנ"ך על התלמידים ( תמיר סגל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:53:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"תנ"ך תנ"ך, אתך אתך": קורס במקרא על פי השיטה הקונסטרוקטיביסטית1386572חשבון מערכת01/09/2014 09:02:32צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי הנדון מתאר קורס ניסיוני בהוראת מקרא על פי השיטה הקונסטרוקטיביסטית, שהתקיים במכללת סמינר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:02:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראת הגיאוגרפיה בישראל בעזרת מקראה אינטרנטית ומאגרי מידע ממוחשבים- תמונת מצב 2010 1386403חשבון מערכת01/09/2014 10:51:21הוא עדכון תכנון הלימודים באמצעות מקראה ממוחשבת באינטרנט (מקראה אינטרנטית) שבה מעודכנים המאמרים אקדמאיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:51:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי לימודי מקרא (תשע"ב)1369202Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:36:16הגאווה בגדולת המקרא הולכת ומתחלפת בניכור כלפיו, והשאיפה לבקיאות בכתובים מפנה את מקומה יסוד ידיעה ודאית שתחילת שינוי מחייבת שיח פתוח, הוקם במכון מופ"ת פורום למרכזי לימודי מקרא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:36:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ללמוד, להבין, לדעת: מסע בנתיבי ההוראה הקונסטרוקטיביסטית638632חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:18:55צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון הוראת השפות , מקרא , הוראת האמנות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting53900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:18:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
כשהמורה קוראת להעתיק1384880חשבון מערכת01/09/2014 08:27:48צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:27:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עברית מקראית כשפה זרה1386536חשבון מערכת31/08/2014 15:36:48צור בקיבוץ גשר הזיו, אחרי שהגיעה למסקנה כי תלמיד ישראלי ממוצע אינו מבין כמעט אף פסוק מקראי נתקל הילד בתנ"ך. את השיטה שפיתחה זמרן , "מקרא בראש הנקרא", היא מיישמת בשנים האחרונות עם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:36:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js