דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

פרופ' מרים בן פרץ638302חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:24:42צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מילות מפתח: כנסים בינלאומיים , מרים בן פרץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/InternationalConference2013/Pages/Forms/AllItems.aspx34000http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:24:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ועדת ההיגוי1341244Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:38:56צרו קשר רכישת ספרים על המכון את תכניות ההתמחות מלווה ועדת ההיגוי בראשות פרופ' מרים בן-פרץ התמחות מקצועית , מרים בן פרץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:38:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניתוח מקרים בפורום מקוון אינטראקטיבי והתפתחות מקצועית של סטודנטים להוראה1386840חשבון מערכת31/08/2014 12:42:10על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מחבר: עירית קופפרברג מרים בן פרץ המקרים המשולב המקוון יש מספר מאפיינים: הגדרה של מבנה-על של רצפי ההודעות, שימוש גמיש במשאבי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:42:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השקת "שיח בחינוך" ספר בהוצאת מכון מופ"ת638690חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:08:16עילית אולשטיין , מרים בן פרץ , רפאל ניר , מרים מבורך , רונן שפירא STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:08:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
צמתים במחקר חינוכי - שיקולי דעת של חוקרים1385816חשבון מערכת01/09/2014 08:02:58צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת מחבר: רוני לידור ברברה פרסקו משה זילברשטיין מרים בן פרץ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/2511030http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:02:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הכשרת מורים ותכנון לימודים: הילכו שניהם יחדיו?"1378639חשבון מערכת31/08/2014 09:43:39צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי מחבר: מרים בן פרץ גבי לנדלר-פרדו שלומי חנוכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:43:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"הגרסה הישראלית" של ה-PDS - מערך מחקר של ריבוי מקרים1378761חשבון מערכת01/09/2014 10:39:30צרו קשר רכישת ספרים על המכון מחבר: משה זילברשטיין מרים בן פרץ הפרק המסכם של זילברשטיין ובן-פרץ נועד למצות את היסודות המשותפים בתשעת המקרים, המעדיפים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:39:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עיצוב מדיניות חינוכית – גישה הוליסטית כמענה לשינויים גלובליים1024453חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 14:23:32מחבר/ים פרופ` מרים בן-פרץ פרופ' מרים בן-פרץ היא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת חיפה ב-2010 הצטרפה בן-פרץ כחברה ב-National Academy of Education (NAEd) בארצות הברית תוכן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/theory0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 14:23:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
להטביע חותם: מבט על חינוך והוראה638821חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:55:24אבי שגיא-שוורץ , מרים בן פרץ , מורה , בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:55:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אפשר גם אחרת - מסע בנתיבו של פרופ' משה זילברשטיין ז"ל638828חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:56:46צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב משה זילברשטיין , מרים בן פרץ , שרה גורי-רוזנבלט STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:56:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js