דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מנקודת מבטה של מרכזת סטאז'1319021חשבון מערכת01/09/2014 08:06:56 המרכבה של בניית צוות בכלל וזה כך קורה בצוות הסטאז' של מכללת 'תלפיות' חולון, הנפגש אחת לשישה שבועות לישיבה שתוצאותיה הן: העמקת הידע ומיומנויות ההדרכה ; גיבוש הצוות והבאתו לאותה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:06:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכנית מצוינים (תשע"ב)1361628Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:02English Español العربية עברית בין-לאומי השיח בפורום, אווירת החברות ושיתוף הידע מובילים ללמידה התומכת במרכזים ומסייעת להם לשפר את תכניתם בכל אחת מהמכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201234230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי תכניות לפיתוח פרופסיונלי (תשס"ט)1361757Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:29מוכר וחמ"ד ד"ר מירי גוטליב | מנהלת מרכז פסג"ה חיפה חיים ויינרב | מפקח השתלמויות ומרכזי פסג"ה מחוז תל אביב ד"ר אורלי רמות | מנהלת מרכז פסג"ה חולון קיום הפורום הוא בבחינת מימוש של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201019950http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהלי ספריות (תשס"ט)1361751Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:54הרחבת הידע המקצועי תוך כדי שיתוף פעולה בין כל המכללות בארץ בכל הקשור בניהולן של הספריות האקדמיות; התמקדות בזיקה שבין מידע, טכנולוגיות מידע, חינוך והוראה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201029100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03על אודות סגל המכון פורום אקדמי תוכנית יום העיון רשימת מקורות ליום העיון ממרכז המידע הבין-מכללתי תמונות מיום העיון פרסומים חדשים במרכז המידע הבין-מכללתי - ינואר 2014 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays114630http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24הספר היסודי בגעש אווה לאוטרשטיין-פיטליק | מכללת לוינסקי לחינוך חוה סנטו | המכללה האקדמית במהלך השנה הוזמנו מרצי אורח, ובהם צוות מרכז המידע של STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012597150http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב1361067Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:40על ידי צוות של עשר חוקרות מחמש מכללות לחינוך שפעלו בין השנים 2011-2008 כרשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך" בתמיכתה ובחסותה של רשות המחקר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201211600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הסטודנט עם ליקויי הלמידה (תשס"ט)1361086Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:03עמותת לשם ד"ר היידי פלביאן | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך אורלי צדוק | מכללת תל אביב-יפו טליה קונסטנטין | המכללה האקדמית בית ברל מיכל רימר | מרכז תמיכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201118230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דעות קדומות, סטריאוטיפים ושנאת זרים1364435חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:46אירוע הפתיחה של הסמינר הבין-לאומי פתוח לציבור הרחב ויתקיים במכון מופ"ת ביום ראשון, כ"ד מרכז מידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת רשימת מקורות פרסומים חדשים - יוני 2014 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays44800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תש"ע)1361596Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:35:48עוסק בהבניית ההתמחות בהוראה וביישומה בארץ, בתפיסת תפקיד מרכז ההתמחות ובקשרי הגומלין שבין המוסדות להכשרת מורים לבין בעלי תפקידים – מפקחים, מנהלים, חונכים ומורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-2011678110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:35:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js