דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מרכזי תכנית מצוינים (תשע"ב)1361628Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:02English Español العربية עברית בין-לאומי השיח בפורום, אווירת החברות ושיתוף הידע מובילים ללמידה התומכת במרכזים ומסייעת להם לשפר את תכניתם בכל אחת מהמכללות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201240150http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תש"ע)1361575Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:04English Español العربية עברית בין-לאומי מרכזים אקדמאים (תש"ע בנושא: הסטודנטים המצוינים להוראה – ד"ר נעמי מגיד נשאה הרצאה על פורום הסטודנטים הבין-מכללתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201125160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1361616Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12המרכז האקדמי במכללות אחראי בתוקף תפקידו לניהול האקדמי של המכללה בעשרים השנים האחרונות נאסף ידע מחקרי רב על אודות סגנונות הוראה-למידה-הערכה (חקר-מקרה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201217160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03על אודות סגל המכון פורום אקדמי תוכנית יום העיון רשימת מקורות ליום העיון ממרכז המידע הבין-מכללתי תמונות מיום העיון פרסומים חדשים במרכז המידע הבין-מכללתי - ינואר 2014 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays127390http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
דעות קדומות, סטריאוטיפים ושנאת זרים1364435חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:46אירוע הפתיחה של הסמינר הבין-לאומי פתוח לציבור הרחב ויתקיים במכון מופ"ת ביום ראשון, כ"ד מרכז מידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת רשימת מקורות פרסומים חדשים - יוני 2014 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays54730http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היש יסודות לחינוך יסודי?1364460חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:19:27English Español العربية עברית בין-לאומי ד"ר חנה לבנת, ראש המסלול היסודי וראש מרכז ימימה לספרות ילדים ונוער במכללה האקדמית בית ברל ראשי פרקים לשיחה עם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays82040http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:19:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חיים בעברית1364537חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:15:42על אודות סגל המכון פורום אקדמי כינוס משותף של האקדמיה ללשון העברית ופורום מרכזי לימודי הלשון העברית במכון מופ״ת מרכז המידע הבין מכללתי רשימת מקורות פרסומים חדשים 19/2/2013 STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays20600http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:15:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הוראה רגישה למגדר להבטחת שוויון הזדמנויות בין המינים191856חשבון מערכת21/08/2014 12:37:29מזה 20 שנה, יועצת לשעבר למשרד החינוך בנושא, ראש המחלקה להוראה במכללת אורט בראודה בשנים 2000 – 2009 וכיום מרצה ויועצת לנשיא המכללה למעמד האישה על הנושא במרכז המידע הבין-מכללתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/prof/sadnaot/Pages/Sadnaot40200http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:37:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
עשור לתכניות ה-M.Ed. במכללות לחינוך מבט לאחור ולפנים1364441חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:29מחקר בוגרים - תכניות התואר השני במכללות להוראה (ממצאים ראשונים) פרופ' ריקרדו טרומפר, מכללת אורנים ממרכז המידע רשימת מקורות ליום העיון פרסומים חדשים - חודש אפריל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays364500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי סטאז' (תשס"ט)1361759Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:33:37עוסק בהבניית ההתמחות בהוראה וביישומה בארץ, בתפיסת תפקיד מרכז ההתמחות ובקשרי הגומלין שבין המוסדות להכשרת מורים לבין בעלי תפקידים במערכת החינוך - מפקחים, מנהלים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-201057230http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:33:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js