דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

על תבונה ורגשות638762חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03מעבר למילים: שפות שונות של הבעת רגשות בקרב מתכשרים להוראה אליעזר רוזמן, ד"ר נעמי הבעת רגשות , מרכיב רגשי , רגשות במערכת החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays155030http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ריגוש וידע כיסוד לבניית יחס רציונאלי לטבע אצל תלמידי בית הספר היסודי 1386437חשבון מערכת31/08/2014 11:49:58הטבע לקיום הפיסי של האדם וכן על המרכיב הרגשי אסתטי קשר רגשי ליצורים ולנופים, הערכה אסתטית של יופי, התפעלות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:49:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תמיכה רגשית של מורים בתלמידים בעת העברת ההוראה1378787חשבון מערכת31/08/2014 09:50:40הידע של המורה מורכב גם מסוג ידע הקשור לתובנה של תמיכה רגשית בתלמידים ולא רק מידע קוגניטיבי השימוש במטאפורות, אנאלוגיות וסיפורים הוא מרכיב חשוב בידע של המורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:50:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אינטליגנציה רגשית1385754חשבון מערכת31/08/2014 10:50:19 מציג הגדרות וממצאים הקשורים לאינטילגנציה הרגשית על רכיביה השונים לצד הגדרות של מושגים דומים (התמודדות, כשירות רגשית, ויסות עצמי) המשמשים פסיכולוגיים ומחנכים בניסיון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/250http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 10:50:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אוריינות רגשית – תבונה ותובנה ביחסי אנוש, נדבך מהותי בתפיסת הניהול הבית ספרית1391060חשבון מערכת01/09/2014 08:25:20 המחקר מציג בחינה של משקלו של רכיב האוריינות הרגשית (אינטליגנציה בין אישית ותוך אישית (Gardner, 1983) כרכיב בכישורי הניהול הבית ספרי, כפי שהוא נתפס על ידי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:25:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שליטה ברגשות בלמידה שיתופית: האם סטודנטים מווסתים רגשות המתעוררים לנוכח אתגרים העולים במצבי למידה חברתיים?1386885חשבון מערכת01/09/2014 11:19:08Volet & Jarvela,200, את ההכוונה/הוויסות של רגשות ע"י מתכשרים להוראה תוך התמקדות באתגרים חברתיים-רגשיים העולים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 11:19:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קידום דרכי הכשרת מורים באמצעות שיחות למידה מקצועיות1378627חשבון מערכת31/08/2014 09:43:04לדעתם אמון וקשרים מקצועיים הוא המרכיב החיוני ביותר של תהליך הלמידה לדעת הכותבים ארבעה התחומים, הקוגניטיבי-רגשי והאישי-מקצועי צריכם להיות חלק מלמידה ומהתפתחות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:43:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
התמחות בהוראה למורים מתחילים בבתי ספר ערביים בדווים בנגב1391983חשבון מערכת31/08/2014 11:27:29מניתוח האינטראקציה בין המרכיבים ובין המתמחים עלה , שתרומתם של המרכיבים גבוהה יותר במישור המקצועי אצל המקומיים, אך אין הבדלי הערכה בין המקומיים לצפוניים במישור הרגשי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/400http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:27:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
לחץ בהכשרה להוראה והשלכותיו על המתכשר להוראה1386796חשבון מערכת31/08/2014 12:36:38אלה, מוטיבציה בהוראה ותחושת מסוגלות, מקובלים כמרכיבים מרכזיים של תחושת רווחה בתחום המקצועי גורמי לחץ , מאפיינים רגשיים , יצחק גילת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:36:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בית ספר בונה עתיד1385571חשבון מערכת01/09/2014 08:43:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון והמבוגר, תהיה כמכלול, כשלם שמרכיביו הפיזיולוגיים, המנטאליים, הרגשיים והרוחניים מטופלים ופועלים באיזון, שמושם דגש STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:43:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js