דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

מפגש השקה של הספר, להיות יהודי באלף השלישי, הצעה ל"סדר יום" לימודי במערכת החינוך בישראל ובתפוצות, מאת ד"ר משה שנר 638667חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:03:38צרו קשר רכישת ספרים על המכון ד”ר משה שנר מפגשים , משה שנר , יהדות , יהדות התפוצות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:03:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיח החינוך היהודי – תעייה בין מושגים סותרים1385546חשבון מערכת31/08/2014 15:55:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון מחבר: משה שנר מחשבת ישראל , תרבות יהודית , משה שנר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/220http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:55:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שימוש בתובנות קונסטרוקטיביסטיות לבנייה של מודל לקורס לימודי "זהות" במכללה להכשרת מורים1386497חשבון מערכת31/08/2014 11:55:52מחבר: משה שנר יהדות , זהות יהודית , משה שנר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/310http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:55:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פעילות בין-לאומי1343295Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:37:38צרו קשר רכישת ספרים על המכון רוסמן | המכללה האקדמית בית ברל ד"ר משה שנר | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך אלכס שפירו | מכללת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:37:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שולחן עגול 1289888Einat Rozner;חשבון מערכת21/08/2014 05:28:22הדוגמה של פרויקט "הקריאה המשותפת" ד"ר משה שנר, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך   בשנים 1996 כמה מרכיבים: ·         הכשרת מורים מקדימה ותיאום מהלכים בין המורים משני צדי האוקיינוס STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/tec/heb/conf/2012/Pages/Forms/AllItems.aspx36800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:28:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js