דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

המתווה החדש של הכשרת מורים בישראל: רציונל, תפיסות תיאורטיות ויישום1379091חשבון מערכת31/08/2014 11:07:44 זה הציגו שני חברי ועדת אריאב (2006), פרופ' תמר אריאב ופרופ' שלמה בק את המתווה החדש של הכשרת מורים תוארו עקרונות מנחים ומטרות המתווה, והוסברה חשיבות ההמלצות והשלכותיהן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:07:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
היש יסודות לחינוך יסודי?638761חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:19:27צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב ההכשרה להוראה לבית הספר היסודי על פי מתווה אריאב חייב מסגרת הכשרה שלא תמיד מתאימה לתפיסת תפקיד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays121930http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:19:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי מסלול הגיל הרך (תשע"ב)1369193Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:19מפגש ראשון - בכל המכללות החלו לפעול על פי מתווה אריאב, חלקן החלו רק השנה וחלקן פועלות זו השנה במפגש נערך דיון בצורך בחשיבה מחודשת והערכה בתום שנה שלישית של ביצוע מתווה אריאב במערכת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי מסלול הגיל הרך (תשס"ט)1369171Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:32:22צרו קשר רכישת ספרים על המכון יישום מתווה אריאב במכללות - המהלך של יישום מתווה אריאב הולך תופס תאוצה, לפיכך בכל אחד מהמפגשים חיזוק הקשרים עם הפיקוח על גני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2009-20100http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:32:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי מסלול הגיל הרך (תש"ע)1369219Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:34בטווח הגילים לידה-שלוש כפועל יוצא של המתווים (בסיוע חברי הפורום ומרצים אורחים); המשך בטווח הגילים לידה-שלוש כפועל יוצא של המתווים - חברות הפורום, ד"ר יעל דיין וד"ר קלודי טל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי מסלול יסודי (תשע"ב)1369211Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:30:23צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ לימודים תערוכות פעילויות ואירועים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-20120http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:30:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תש"ע)1369212Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:04צרו קשר רכישת ספרים על המכון ג. העברת שאלוני משוב – כמקובל בכל החובה והיסוד במכללות (מחויבות המכללה כלפי המתווה שאושר ע"י המל"ג וכלפי משרד החינוך) – אופי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-20110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js