דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

עשור לתכניות ה-M.Ed. במכללות לחינוך מבט לאחור ולפנים638750חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:21:29להתפתחות מקצועית אקדמית של עובדי הוראה מר נח גרינפלד, מנהל אגף א', הכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:21:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלכה, מעשה וחזון: הכשרת סטודנטים מצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך638636חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:57:34עורכי הספר: ד”ר רמה קלויר; ד”ר נחום כהן; ד”ר רחל עבאדי; נח גרינפלד מכללת לוינסקי לחינוך; מכללת סמינר הקיבוצים; נח גרינפלד, מנהל אגף להכשרת עו"ה, משרד החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:57:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
האגף להכשרת עובדי הוראה – מדיניות ומעשה1379143חשבון מערכת01/09/2014 08:45:12סדירה של מורים; פיתוח מקצועי של מורים הלכה למעשה; וקשר עם השדה ( נח גרינפלד, בתיה ברלב בהכשרת מורים , בתיה בר לב , נוח גרינפלד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/160http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:45:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השקת תערוכה ואירוע פתיחה – לציון 30 שנה למכון מופ״ת638622חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:19:10צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון גילה נגר , נח גרינפלד , איציק כהן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/Meeting126330http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:19:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
הלכה, מעשה וחזון: הכשרת סטודנטים מצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך1378685חשבון מערכת01/09/2014 07:39:34צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות (עורכים: רמה קלויר, נחום כהן, רחל עבאדי, נח גרינפלד STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/140http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 07:39:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לבטיחות בדרכים - אנו לוקחים אחריות638778חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:47:08צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת שמואל אבואב , נח גרינפלד , רחל רותם STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:47:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול איכות אקדמית - צעדים ראשונים638781חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:47:32צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון תמר אריאב , נח גרינפלד , אלי זמסקי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays0http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:47:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מיומנויות המאה ה-21 בהוראה ובהכשרת מורים: מציאות וחזון638771חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:45:42צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת רוני אבירם , נח גרינפלד , רוני דיין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays13900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:45:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חיפוש גורלי - החברה בישראל מחפשת מורים טובים 638777חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:47:02צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון רמי יוגב , נח גרינפלד , לאה קסן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays5500http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:47:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חיים בעברית638831חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:15:42צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת משה בר-אשר , נח גרינפלד , לובה חרל"פ STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays38440http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:15:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js