דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סוציאליזציה לתפקידי ניהול אצל משתתפים בקורס לניהול אקדמי-פדגוגי במכללות להכשרת מורים1314317חשבון מערכת31/08/2014 12:47:23על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מטרת המחקר לבחון אילו שינויים חלו אצלם באשר לתפיסת תפקיד הניהול ובאשר לעבודת הניהול בפועל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/413900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:47:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת תכנית התמחות בניהול אקדמי פדגוגי1315455חשבון מערכת31/08/2014 13:57:25 מציג את תרומת תוכנית ההתמחות האקדמית-פדגוגית של מורי מורים במכון מופ"ת. המחקר התמקד בתהליך מנהלים , ניהול , התמחות מורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/427100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות לניהול כיתה הטרוגנית1320356חשבון מערכת01/09/2014 13:27:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ הטובה ביותר לניהול כיתה היא להימנע ממצבים לא שגרתיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1027060http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פערים בין סמכות לבין אחריות והשפעתם על מערכת אחריותיות במודל הניהול העצמי: נקודת מבט של מנהלים בבתי-ספר יסודיים1315472חשבון מערכת01/09/2014 08:33:03מדור: ניהול בחינוך הארץ, כאשר 11 מתוכם מנהלים בתי ספר בניהול עצמי ותשעה מנהלים בתי ספר שאינם בניהול עצמי (גרינשטיין, יעל, דן, גבתון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/425130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות 2011-20101361079Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:25על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ של שלוש שעות בנושא חינוך לקיימות בהתמחויות: ניהול אקדמי והדרכה, הנחיה והוראה בהכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201133470http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יסודות תורת ניהול הידע: ההשראה האקדמית 1309439חשבון מערכת31/08/2014 11:22:58על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מדור: ניהול ידע ומידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:22:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בדרך לניהול: מוטיבציה ומסוגלות של פרחי ניהול1315518חשבון מערכת01/09/2014 12:20:51על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ של תחושת המסוגלות העצמית של פרחי ניהול בתוכנית הכשרת מנהלים אחת בשלושה מחזורים עוקבים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4212440http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1361616Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12המרכז האקדמי במכללות אחראי בתוקף תפקידו לניהול האקדמי של המכללה דיון וליבון סוגיות הקשורות בניהול האקדמי של המכללה; התעדכנות במחקרים חדשים בנושאי חינוך לא כל חוקר טוב הוא גם מורה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201215900http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סיפור-סיפורים (Storytelling), ניהול וידע1309419חשבון מערכת31/08/2014 11:19:20על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ כתב יגאל חמיש, מנהל ניהול הידע בחברת בזק וחוקר בנושאי ניהול הידע STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/302500http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:19:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24משרד החינוך ד"ר דבורה גורב | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך ד"ר תמר ויסמן | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך טלילה יחיאל | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך הדס כץ שדה-חן | משרד החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-2012683110http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js