דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סוציאליזציה לתפקידי ניהול אצל משתתפים בקורס לניהול אקדמי-פדגוגי במכללות להכשרת מורים1314317חשבון מערכת31/08/2014 12:47:23על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מטרת המחקר לבחון אילו שינויים חלו אצלם באשר לתפיסת תפקיד הניהול ובאשר לעבודת הניהול בפועל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/413900http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:47:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת תכנית התמחות בניהול אקדמי פדגוגי1315455חשבון מערכת31/08/2014 13:57:25 מציג את תרומת תוכנית ההתמחות האקדמית-פדגוגית של מורי מורים במכון מופ"ת. המחקר התמקד בתהליך מנהלים , ניהול , התמחות מורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/427100http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות 2011-20101361079Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:25על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ של שלוש שעות בנושא חינוך לקיימות בהתמחויות: ניהול אקדמי והדרכה, הנחיה והוראה בהכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201135680http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1361616Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12המרכז האקדמי במכללות אחראי בתוקף תפקידו לניהול האקדמי של המכללה דיון וליבון סוגיות הקשורות בניהול האקדמי של המכללה; התעדכנות במחקרים חדשים בנושאי חינוך לא כל חוקר טוב הוא גם מורה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201217160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
קשב ADHD :ניהול הקשר של ההורים עם בית הספר1317574חשבון מערכת01/09/2014 12:21:26צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ רבים לילדים בעלי הפרעת קשב או לקויות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/507850http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:21:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יחסי הגומלין בין ניהול תוכן ולמידה לבין דרכי הערכת לומדים בקורסים מקוונים1321907חשבון מערכת31/08/2014 09:57:37על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ הגומלין בין מערכות ותת מערכות טכנולוגיות לניהול תכנים ולמידה, על מרכיביהן, לבין דרכי הערכה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/15330http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 09:57:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
פערים בין סמכות לבין אחריות והשפעתם על מערכת אחריותיות במודל הניהול העצמי: נקודת מבט של מנהלים בבתי-ספר יסודיים1315472חשבון מערכת01/09/2014 08:33:03מדור: ניהול בחינוך הארץ, כאשר 11 מתוכם מנהלים בתי ספר בניהול עצמי ותשעה מנהלים בתי ספר שאינם בניהול עצמי (גרינשטיין, יעל, דן, גבתון STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/425430http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:33:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יסודות תורת ניהול הידע: ההשראה האקדמית 1309439חשבון מערכת31/08/2014 11:22:58על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מדור: ניהול ידע ומידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:22:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזים אקדמיים (תש"ע)1361575Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:34:04ד"ר ג'מאל אבו חסין | אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך ד"ר עירית גילת | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה ד"ר נורית גל | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין אסתר הבר | מכללת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2010-201125160http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:34:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
בדרך לניהול: מוטיבציה ומסוגלות של פרחי ניהול1315518חשבון מערכת01/09/2014 12:20:51על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ של תחושת המסוגלות העצמית של פרחי ניהול בתוכנית הכשרת מנהלים אחת בשלושה מחזורים עוקבים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4212800http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js