דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

השפעת הנחיה מטא-קוגניטיבית על הישגים לימודיים בקורס מתוקשב~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

בדרך לניהול: מוטיבציה ומסוגלות של פרחי ניהול408766חשבון מערכת01/09/2014 12:20:51על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ של תחושת המסוגלות העצמית של פרחי ניהול בתוכנית הכשרת מנהלים אחת בשלושה מחזורים עוקבים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/4210360http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
סוציאליזציה לתפקידי ניהול אצל משתתפים בקורס לניהול אקדמי-פדגוגי במכללות להכשרת מורים408108חשבון מערכת31/08/2014 12:47:23על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מטרת המחקר לבחון אילו שינויים חלו אצלם באשר לתפיסת תפקיד הניהול ובאשר לעבודת הניהול בפועל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/410http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:47:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת תכנית התמחות בניהול אקדמי פדגוגי408728חשבון מערכת31/08/2014 13:57:25 מציג את תרומת תוכנית ההתמחות האקדמית-פדגוגית של מורי מורים במכון מופ"ת. המחקר התמקד בתהליך מנהלים , ניהול , התמחות מורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/426700http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)939740Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24משרד החינוך ד"ר דבורה גורב | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך ד"ר תמר ויסמן | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך טלילה יחיאל | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך הדס כץ שדה-חן | משרד החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201250260http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
אסטרטגיות לניהול כיתה הטרוגנית407763חשבון מערכת01/09/2014 13:27:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ הטובה ביותר לניהול כיתה היא להימנע ממצבים לא שגרתיים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/10191120http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ספריות דיגיטליות – ייצוגים, דגמים ודוגמאות405840חשבון מערכת01/09/2014 09:12:04על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מדור: ניהול ידע ומידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/3035780http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:12:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהל בית -הספר כמנהיג הטמעת רפורמה טכנולוגית פדגוגית שיזמה המדינה.408774חשבון מערכת01/09/2014 13:31:07על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ ספר , מאפייני ניהול וארגון , גילת כהן STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/424130http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 13:31:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות 2011-2010939769Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:25על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ של שלוש שעות בנושא חינוך לקיימות בהתמחויות: ניהול אקדמי והדרכה, הנחיה והוראה בהכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201117440http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יסודות תורת ניהול הידע: ההשראה האקדמית 405788חשבון מערכת31/08/2014 11:22:58על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מדור: ניהול ידע ומידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:22:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות בחינוך הגופני והספורט: מודל הכשרה ופיתוח מנהיגות במכללת קיי406237חשבון מערכת01/09/2014 08:49:15על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ גופני , מאפייני ניהול וארגון , כיווני STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/14117100http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:49:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js