דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

סוציאליזציה לתפקידי ניהול אצל משתתפים בקורס לניהול אקדמי-פדגוגי במכללות להכשרת מורים1314317חשבון מערכת31/08/2014 12:47:23על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מטרת המחקר לבחון אילו שינויים חלו אצלם באשר לתפיסת תפקיד הניהול ובאשר לעבודת הניהול בפועל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/413600http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:47:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
תרומת תכנית התמחות בניהול אקדמי פדגוגי1315455חשבון מערכת31/08/2014 13:57:25 מציג את תרומת תוכנית ההתמחות האקדמית-פדגוגית של מורי מורים במכון מופ"ת. המחקר התמקד בתהליך מנהלים , ניהול , התמחות מורי מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:57:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כיתה (תשס"א)1361062Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:48:24משרד החינוך ד"ר דבורה גורב | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך ד"ר תמר ויסמן | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך טלילה יחיאל | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך הדס כץ שדה-חן | משרד החינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2011-201253590http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:48:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
השיח הרגשי : העידן הבא בניהול בכיתה?1317655חשבון מערכת01/09/2014 08:28:29על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ אנו שואלים שאלות מהותיות בנוגע לרגשות בהוראה ובניהול, כגון מה הקשר בין שינוי חינוכי לבין STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/1024900http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:28:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
"מדידה והערכה, אחריותיות ושקיפות ככלי ניהולי לשירות מערכת החינוך"1364510חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 12:52:15צרו קשר רכישת ספרים על המכון על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ תוכן אתר ליצירת קשר מרכזות כנסים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays6800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 12:52:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות1315434חשבון מערכת31/08/2014 13:54:22על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/425070http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:54:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
על תבונה ורגשות1364462חשבון מערכת;SHAREPOINT\system21/08/2014 13:20:03על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מכעס למעש פרופ' ענת רפאלי, הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול - הטכניון תקציר מצגת STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/Pages/studydays1109220http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 13:20:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מרכזי התחום האקדמי (תשע"ב)1361616Yoav Rivlin;SHAREPOINT\system;חשבון מערכת21/08/2014 05:31:12המרכז האקדמי במכללות אחראי בתוקף תפקידו לניהול האקדמי של המכללה דיון וליבון סוגיות הקשורות בניהול האקדמי של המכללה; התעדכנות במחקרים חדשים בנושאי חינוך לא כל חוקר טוב הוא גם מורה STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/forums/Pages/2011-201215960http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:31:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
יסודות תורת ניהול הידע: ההשראה האקדמית 1309439חשבון מערכת31/08/2014 11:22:58על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ מדור: ניהול ידע ומידענות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/300http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 11:22:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חינוך לקיימות 2011-20101361079Yoav Rivlin;חשבון מערכת21/08/2014 05:46:25על אודות סגל המכון פורום אקדמי מורחב עמותת מכון מופ"ת צוות מינהלי סגל ערוץ של שלוש שעות בנושא חינוך לקיימות בהתמחויות: ניהול אקדמי והדרכה, הנחיה והוראה בהכשרת מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/amitim/hashiva/Pages/2010-201120800http://www.mofet.macam.ac.il21/08/2014 05:46:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js