דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 תגיות

 

 

בדרך לניהול: מוטיבציה ומסוגלות של פרחי ניהול1391136חשבון מערכת01/09/2014 12:20:51מדור: ניהול בחינוך פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , ניהול בית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 12:20:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחוז הצפון של משרד החינוך מוביל שיטת ניהול חדשנית1391113חשבון מערכת31/08/2014 15:56:04מדור: ניהול בחינוך פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , ישראל התערבות , מערכת החינוך בישראל STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 15:56:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול כוח אדם איכותי בסקטור החינוכי והפרטי: סקירת ספרות1391070חשבון מערכת31/08/2014 13:50:30פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , ניהול , מדיניות בחינוך , ניהול כוח אדם בחינוך STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:50:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול בתי ספר המתמודדים עם אוכלוסיות בהדרה1391104חשבון מערכת01/09/2014 10:58:39פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , בתי ספר , ניהול בית ספר , מנהיגות בית STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 10:58:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים: הבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר שאינם בניהול עצמי1391074חשבון מערכת31/08/2014 13:52:15פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , ניהול בית ספר , בתי ספר בניהול עצמי , עמדות מורים STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:52:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: שיטת הנהול המבוזרת במחוזות החינוך בארה"ב 1391028חשבון מערכת01/09/2014 08:19:04מדור: ניהול בחינוך בדק לאורך זמן עשרים וחמישה צוותי ניהול שפעלו עפ"י שיטת הניהול המבוזרת כלומר, צוותי ניהול בחינוך ( הן בשכבת דרג הביניים והן מתוך מנהלי בתי הספר ) זקוקים יותר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:19:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מחקר: הסבת קציני צבא פורשים לתפקידי ניהול בבתי ספר 1391082חשבון מערכת31/08/2014 13:53:35מדור: ניהול בחינוך תהליך ההכשרה מתבסס על תגבור נדבכים חיוניים בניהול הבית ספרי פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , מנהיגות בית ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 13:53:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
חוויית הכניסה לתפקיד ניהול בית ספר מנקודת מבטן של מנהלות "צומחות" ומנהלות "צונחות"1391068חשבון מערכת01/09/2014 08:25:30מדור: ניהול בחינוך , נכנסים מדי שנה כשלוש מאות מנהלים חדשים לתפקיד המורכב של ניהול בית ספר פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , בתי STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 08:25:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
מנהיגות המניעה לעשייה ולמעורבות: תשעה צעדים בדרך מניהול למנהיגות1391140חשבון מערכת01/09/2014 09:10:03מדור: ניהול בחינוך פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , ניהול בית ספר , מנהיגות STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il01/09/2014 09:10:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
ניהול בית ספר: היבטים עיוניים ומעשיים1391034חשבון מערכת31/08/2014 12:48:35מדור: ניהול בחינוך פורטל מס''ע , ניהול בחינוך , בתי ספר STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.mofet.macam.ac.il/masa/Pages/420http://www.mofet.macam.ac.il31/08/2014 12:48:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js